นโยบายความเป็นส่วนตัว

สิ่งที่สำคัญที่เราให้ความสำคัญเป็นอันดับหนึ่ง คือการปกป้องข้อมูลส่วนตัวของคุณ

นโยบายความเป็นส่วนตัว

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึงข้อมูลที่อาจใช้ในการระบุตัวบุคคลหรือบัญชีของคุณ ไม่ว่าจะเป็นชื่อและนามสกุล บ้านหรือที่อยู่ ที่อยู่อีเมล์และรหัสผ่าน หมายเลขโทรศัพท์ อายุ หมายเลขประกันสังคม,หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี, กรมธรรม์และ / หรือข้อมูลประวัติผู้ขับขี่, ข้อมูลเครดิตและบัตรเครดิต หรือข้อมูลการชำระเงินอื่น ๆ ซึ่งเราอาจขอให้คุณระบุข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประสิทธิภาพในการบริการด้านต่าง ๆ เช่นการติดต่อกับคุณ การลงทะเบียนเพื่อเข้าถึงการใช้งานและบริการพิเศษหรือเพื่อทำธุรกรรม ซึ่งคุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นหรือไม่ หากคุณเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่เราร้องขอ คุณอาจไม่สามารถเข้าถึงบริการได้

ข้อมูลทางเทคนิค เราอาจรวบรวมและใช้ข้อมูลทางเทคนิคและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางเทคนิคเกี่ยวกับอุปกรณ์ ระบบและโปรแกรมซอฟต์แวร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง เพื่ออำนวยความสะดวกในการอัปเดตซอฟต์แวร์ การสนับสนุนผลิตภัณฑ์และการบริการอื่น ๆ สำหรับคุณ  นอกจากนี้เรายังอาจได้รับและบันทึกข้อมูลจากเบราเซอร์ของคุณผ่านเซิร์ฟเวอร์ของเราโดยอัตโนมัติ ซึ่งอาจรวมถึงที่อยู่ IP ของคุณ, ข้อมูลคุกกี้, ข้อมูลเบราเซอร์, และหน้าเว็บที่คุณใช้ โดยเราไม่ถือว่าข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลเหล่านี้จึงอาจถูกรวบรวมและนำมาใช้  แต่จะไม่ใช้ข้อมูลนี้ในลักษณะที่เชื่อมโยงกับตัวคุณ โดยมิสเตอร์คุ้มค่าถือว่าเป็นเจ้าของข้อมูลนี้และอาจใช้ในตามที่เห็นสมควร

ข้อมูลบอกตำแหน่ง คุณรับทราบและยอมรับว่ามิสเตอร์คุ้มค่าอาจรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพิกัดตำแหน่งผ่านทางบริการ (“ข้อมูลบอกตำแหน่ง”)

เว้นแต่ข้อกำหนดอื่นในที่นี้, หรือข้อกำหนดที่บังคับใช้อื่น ๆ เกี่ยวกับการให้บริการ, ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลบอกตำแหน่งที่คุณให้ไว้ จะถูกใช้เพื่อรองรับความต้องการของคุณกับมิสเตอร์คุ้มค่า และผลิตภัณฑ์ และบริการ หรือพันธมิตรของเรา โดยเราจะช่วยให้คุณค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็วผ่านบริการของเรา ใช้ประโยชน์จากเครื่องมือของเราในการเชื่อมต่อกับข้อมูลของผลิตภัณฑ์และบริการของเราที่ได้รับอนุญาต, ขั้นตอนการชำระเงิน, การอำนวยความสะดวกในการติดต่อกับเจ้าของบริการ, และแจ้งเตือนให้คุณทราบถึงผลิตภัณฑ์ใหม่, ข้อเสนอพิเศษ, ข้อมูล ผลิตภัณฑ์ และบริการล่าสุดในมิสเตอร์คุ้มค่า

การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล

มิสเตอร์คุ้มค่าอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลบอกตำแหน่ง ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณสำหรับบุคคลที่สาม โดยข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลบอกตำแหน่งที่เก็บรวบรวมจากคุณ ซึ่งส่วนใหญ่จะถูกใช้เพื่อการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่คุณภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย

การส่งที่อยู่อีเมล์ และ / หรือหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ (แล้วแต่กรณี) ผ่านมิสเตอร์คุ้มค่าหรือเครือข่ายของเรา ถือว่าคุณอนุญาตให้เราใช้ที่อยู่อีเมล์และหมายเลขโทรศัพท์ดังกล่าวเพื่อติดต่อคุณได้ ผ่านอีเมล์, ข้อความ, และการโทรออกทางโทรศัพท์ / หรือโทรออกโดยอัตโนมัติ, ซึ่งเกี่ยวกับ (i) ประกันหรือใบเสนอราคาที่คุณขอ (ii) ปัญหาเกี่ยวกับด้านบริการของเรา และ / หรือ (iii) ข้อมูลหรือข้อเสนอที่เรารู้สึกว่าเป็นประโยชน์สำหรับคุณ นอกจากนี้เรายังอาจส่งอีเมล์ถึงคุณเป็นระยะ ๆ เกี่ยวกับข้อเสนอใหม่ล่าสุด คุณสามารถเลือกไม่รับอีเมล์จากเราได้ตลอดเวลาโดยการยกเลิกการสมัครตามที่กำหนดไว้ในอีเมล์ที่ใช้ นอกจากนี้การกรอกข้อมูลกับมิสเตอร์คุ้มค่า ทั้งข้อมูลเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัย และคำขอใบเสนอราคาของคุณ ถือว่าคุณอนุญาตให้เราสามารถให้ข้อมูลดังกล่าวแก่บริษัทประกันภัย หรือตัวแทนประกันภัย และบุคคลที่เกี่ยวข้องในเครือข่ายของเรา บริษัทประกันภัยบางแห่งหรือบุคคลที่สามสามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่ผู้ให้บริการประกันภัย ซัพพลายเออร์ และผู้ขายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างใบเสนอราคาและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ประกันภัยที่คุณร้องขอ บุคคลที่สามเหล่านี้อาจใช้ข้อมูลการติดต่อ (รวมถึงหมายเลขโทรศัพท์) ที่คุณให้ไว้ เพื่อติดต่อเกี่ยวกับใบเสนอราคาทางโทรศัพท์ (ด้วยการโทรออกหรือโทรอัตโนมัติ) แฟกซ์ อีเมล์ และไปรษณีย์ แม้ว่าคุณจะได้ลงทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์ท้องถิ่นและ / หรือ National no-call lists คุณรับทราบและยอมรับว่าบุคคลที่สามที่ได้รับข้อมูลการขอราคาจากเว็บไซต์นี้หรือจากบริษัทในเครือของเรา อาจยืนยันข้อมูลของคุณผ่านรายงานผู้ใช้ ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลประวัติผู้ขับรถ และ / หรือคะแนนเครดิตของคุณ  สำหรับวัตถุประสงค์ในการส่งแฟกซ์ ให้ถือเป็นที่เข้าใจว่าบริษัทประกันภัยจะมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ใช้แต่ละรายในเว็บไซต์นี้ ตามข้อกำหนดและกฎหมายในปัจจุบัน

ตัวแทนหรือผู้ร่วมสัญญาของมิสเตอร์คุ้มค่า อาจมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลบอกตำแหน่งของคุณที่จำเป็น เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการในนามของมิสเตอร์คุ้มค่า โดยตัวแทนหรือผู้ร่วมสัญญาทั้งหมดที่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลดังกล่าวจะทำการเก็บรักษาข้อมูลไว้เป็นความลับ และไม่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากการให้บริการตามที่กฎหมายกำหนด

นอกจากนี้เราอาจแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลบอกตำแหน่งกับสถาบันที่เสนอบริการและผลิตภัณฑ์แก่คุณตามข้อมูลที่คุณส่งผ่านทางเว็บไซต์ (เช่นสถาบันการเงิน และ / หรือ บริษัทประกันภัย) และ / หรือผู้จัดจำหน่ายผ่านมิสเตอร์คุ้มค่า เพื่อที่จะอนุญาตให้พวกเขาใช้ข้อมูลเหล่านี้ และให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณและ / หรือการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่อาจเป็นประโยชน์แก่คุณ

มิสเตอร์คุ้มค่า หรือตัวแทน หรือผู้ร่วมสัญญาอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลบอกตำแหน่งหากจำเป็น ตามข้อกำหนดของกฎหมายหรือด้วยความเชื่อโดยสุจริตว่าการกระทำดังกล่าวเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อ (1) ให้สอดคล้องกับคำสั่งหรือข้อปฏิบัติตามกระบวนการของกฎหมาย; (2) ปกป้องและคุ้มครองสิทธิหรือทรัพย์สินของมิสเตอร์คุ้มค่า หรือตัวแทน หรือผู้ร่วมสัญญา หรือ (3) ดำเนินการในสถานการณ์เร่งด่วนเพื่อปกป้องความปลอดภัยส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการหรือสาธารณะ

สุดท้าย หากมิสเตอร์คุ้มค่าควบรวมกิจการกับองค์กรอื่น เข้าสู่กระบวนการล้มละลาย, หรือขายสินทรัพย์ เราอาจโอนข้อมูลที่คุณให้แก่เราผ่านทางบริการแก่บุคคลที่สาม หรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบริษัทที่เป็นส่วนหนึ่งของการทำรายการดังกล่าว

 

ความปลอดภัยของข้อมูลของคุณ

เราดูแลและดำเนินการต่อเนื่องด้านอุปกรณ์, อิเล็กทรอนิกส์, และระบบป้องกันที่ออกแบบมาเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล, และระบบของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลจากการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ร่วม ซึ่งผู้ใช้นั้นต้องเข้าสู่ระบบผ่านโปรแกรมของเรา แม้จะมีข้อปฏิบัติตามและข้อควรระวังที่เราใช้อยู่ แต่การส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต ก็ไม่สามารถรับประกันได้ว่าปลอดภัย 100% ดังนั้นเราจึงไม่สามารถรับรองหรือรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และการส่งข้อมูลของคุณให้เราถือว่าคุณยอมรับความเสี่ยงนี้

โปรดทราบว่าเมื่อใดก็ตามที่คุณเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแบบสาธารณะผ่านบริการ อีเมล์ หรือแชท ข้อมูลสามารถถูกใช้ได้โดยบุคคลอื่น ในระยะสั้นการโพสต์ข้อมูลส่วนบุคคลทางออนไลน์แบบเข้าถึงได้ โดยทั่วไปคุณอาจได้รับข้อความที่ไม่พึงประสงค์จากบุคคลอื่น โดยเราจะไม่รับผิดชอบต่อความปลอดภัยหรือความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่คุณเลือกส่งแบบเชื่อมโยงกับลักษณะสาธารณะเหล่านี้

เราอาจส่งอีเมล์ถึงคุณตามที่อยู่อีเมล์ที่คุณแจ้งไว้ในกรณีที่มีการละเมิดความปลอดภัย ซึ่งขึ้นอยู่กับที่ที่คุณอาศัยอยู่ คุณอาจได้รับแจ้งการละเมิดความปลอดภัยเป็นลายลักษณ์อักษรตามสิทธิของคุณตามกฎหมาย

 

เว็บไซต์  บริการ และโปรแกรมของบุคคลที่สาม

โปรดทราบว่าเว็บไซต์และบริการอื่น ๆ รวมถึงเว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่คุณเชื่อมต่อผ่านเว็บไซต์หรือบริการของเรา อาจเก็บข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนเกี่ยวกับตัวคุณได้ ซึ่งนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไม่ครอบคลุมถึงการปฏิบัติด้านข้อมูลของเว็บไซต์ บริการ หรือโปรแกรมของบุคคลที่สาม

นอกจากนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่าง บุคคลที่สามสามารถใช้กับ Application Programming Interface (“API”) ของเรา โดยการใช้โปรแกรมของบุคคลที่สามที่พัฒนาโดยใช้ API ของเราจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดในการให้บริการและนโยบายส่วนบุคคลของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สาม คุณควรตระหนักว่าโปรแกรมของบุคคลที่สามดังกล่าวอาจเปิดเผยข้อมูลผู้ใช้ได้

เราอาจใช้บริการของบุคคลที่สามเช่น Google Analytics เพื่อช่วยให้เราเข้าใจว่าผู้ใช้ใช้บริการอย่างไรและปรับปรุงวิธีที่เราโต้ตอบกับผู้ใช้ รวมทั้งการปรับแต่งแผนโฆษณาตามความสนใจที่แสดงต่อผู้ใช้ ซึ่ง Google Analytics อาจรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการของคุณผ่านคุกกี้ที่ระบุถึงการโฆษณาและเทคโนโลยีอื่น ๆ โดยการรวบรวมและการใช้ข้อมูลโดยบุคคลที่สามเช่น Google Analytics ต้องอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัว

การกำหนดด้านการตลาดและกลุ่มเป้าหมาย

มิสเตอร์คุ้มค่า ใช้บริการรีมาร์เก็ตติ้งของบุคคลที่สาม (เช่น Google AdWords & Facebook) เพื่อโฆษณาบนเว็บไซต์ของบุคคลที่สามจากข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์มิสเตอร์คุ้มค่า อาจหมายความว่าเราโฆษณาแก่ผู้เข้าชมที่ยังไม่ได้ใช้งานในเว็บไซต์ของเราจนเสร็จสมบูรณ์ เช่นการกรอกแบบฟอร์มติดต่อสอบถาม ซึ่งอาจอยู่ในรูปของโฆษณาหรือโพสต์ในหน้าผลการค้นหาของ Google, Facebook หรือเครือข่าย หรือเว็บไซต์อื่น ๆ โดยผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลที่สามจะใช้คุกกี้ซึ่งระบุการโฆษณาและเทคโนโลยีอื่น ๆ เพื่อแสดงโฆษณาตามข้อมูลที่เก็บไว้จากการเข้าชมของมิสเตอร์คุ้มค่า ซึ่งข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้จะถูกใช้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราและนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริการรีมาร์เก็ตติ้งของบุคคลที่สามเหล่านี้ คุณสามารถตั้งค่าบน Google เกี่ยวกับการแสดงโฆษณากับคุณได้ที่ http://www.aboutads.info/choices/ และแก้ไขหรือเลือกไม่ใช้งาน Google Display บนเครือข่ายของคุณ ที่ http://www.google.com/ads/preferences/ คุณยังสามารถปรับหรือตั้งค่า AdRoll ได้ที่ http://info.evidon.com/pub_info/573?v=1&nt=1&nw=false สำหรับการเลือกตั้งค่าใช้อื่น ๆ โปรดไปที่ http://www.networkadvertising.org/choices

เราใช้การรีมาร์เก็ตติ้งกับ Google Analytics ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถแสดงโฆษณาให้กับคุณ ตรงตามกิจกรรมและบริการที่คุณสนใจ โดยใช้คุกกี้และตัวระบุการโฆษณาบนอุปกรณ์ของคุณ ซึ่งคุณสามารถเลือกลักษณะการโฆษณาบางอย่างของ Google Analytics ได้ที่ https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/