คะแนนความคุ้มครองคือคะไร?

คือคะแนนที่ถูกคำนวณจากความคุ้มครองของประกันนั้นๆ ควบคู่กับทุนประกันภัย ค่าเสียหายส่วนแรก แผนผู้ขับขี่ และความคุ้มครองบุคคลภายนอก… ยิ่งคะแนนมากกว่า ความคุ้มครองยิ่งสูงกว่า