ทำไมต้องทำประกันรถยนต์?

แม้คุณจะมี พ.ร.บ. คุ้มครองอยู่แล้ว แต่จำนวนเงินจำกัดและ […]

Rest of the Story:

แม้คุณจะมี พ.ร.บ. คุ้มครองอยู่แล้ว แต่จำนวนเงินจำกัดและคุ้มครองเฉพาะคนเท่านั้น ไม่คุ้มครองรถ จึงสมควรอย่างยิ่งที่คุณจะมีประกันภาคสมัครใจ ไว้คุ้มครองค่าความเสียหายจากอุบัติเหตุ ไฟไหม้ รถหาย น้ำท่วม หรือเหตุการณ์ที่สร้างความเสียหายอื่นๆ ด้วย

No comment so far

Similar Stories