ทำไมรถที่มีราคาสูงกว่า ถึงมีเบี้ยประกันที่แพงกว่า?

เพราะรถยิ่งแพง ยิ่งมีค่าซ่อมและค่าอะไหล่ที่แพงตามไปด้วย