ประกันรถยนต์มีกี่ประเภท และแตกต่างกันอย่างไร ?

ประกันรถยนต์ภาคสมัครใจในเมืองไทย นิยมกัน 5 ประเภท

 • ประเภทที่ 1
  คุ้มครองมากที่สุด ทั้งอุบัติเหตุและอื่นๆ รวมทั้งบุคคลภายนอก รถหาย ไฟไหม้ น้ำท่วม
 • ประเภทที่ 2 ขึ้นไป
  ประเภท 2+ ไม่รวมอุบัติเหตุที่ไม่มีคู่กรณี
 • ประเภท 3 ขึ้นไป
  ประเภท 3 + ไม่รวมอุบัติเหตุที่ไม่มีคู่กรณี รถหาย และไฟไหม้
 • ประเภทที่ 2
  ประเภทที่ 2 ไม่รวมอุบัติเหตุ แต่ยังคุ้มครองรถหาย และไฟไหม้
 • ประเภทที่ 3
  ประเภทที่ 3 รับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกเท่านั้น