มิสเตอร์คุ้มค่ามีรายได้จากอะไร?

เรามีรายได้ในรูปแบบ Cost-per-Click (มีรายได้เมื่อเกิดการคลิก) หมายถึงเมื่อคุณตัดสินใจกดคลิกทำประกันผ่านเว็บไซต์นี้ เราถึงจะได้เงินจากค่าคลิกนั้น ซึ่งไม่มีประโยชน์ที่เราจะชี้นำให้คุณเลือกทำประกันที่แพงขึ้นเพื่อให้ได้ส่วนแบ่งที่สูงขึ้น เพราะไม่ว่าคุณจะเลือกซื้อประกันราคาไหน ก็จะถูกนับเป็นแค่ 1 คลิกเหมือนกัน