วิธีประหยัดค่าเบี้ยประกันรถยนต์?

 1. เปรียบเทียบราคา
  เปรียบเทียบราคากับความคุ้มครองของบริษัทประกันภัยที่ให้ข้อเสนอคุ้มค่า และตรงกับความต้องการของคุณที่สุด
 2. ขับขี่ปลอดภัย
  หลีกเลี่ยงอุบัติเหตุและการเคลม เพราะจะช่วยให้ค่าเบี้ยประกันภัยลดลงเรื่อย ๆ ในปีถัดไป
 3. ชำระล่วงหน้า
  คุณอาจจะได้รับส่วนลดหรือโปรโมชั่นที่พิเศษกว่า เมื่อคุณเลือกชำระแบบรายปีทีเดียว
 4.  เลือกรับค่าเสียหายส่วนแรก
  ยิ่งเลือกรับค่าเสียหายส่วนแรกมาก ยิ่งช่วยลดค่าเบี้ยลงได้มาก โดยคุณไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรกนี้ หากเกิดอุบัติเหตุแล้วคุณเป็นฝ่ายถูก
 5. เลือกอู่ในเครือ
  การเลือกซ่อมที่อู่ในเครือ ช่วยควบคุมค่าใช้จ่ายในการซ่อมได้มากกว่า ซึ่งทำให้ค่าเบี้ยประกันลดน้อยลงตามไปด้วย
 6. ระบุชื่อผู้ขับขี่
  การระบุชื่อผู้ขับขี่ ช่วยให้บริษัทประกันภัยรู้ว่าจะคุ้มครองเฉพาะคนขับคนไหนบ้าง ซึ่งช่วยลดเบี้ยของคุณเมื่อเทียบกับการไม่ระบุชื่อ