อะไรคือส่วนลดประวัติดี?

ส่วนลดประวัติดีคือ ส่วนลดค่าเบี้ยที่คุณจะได้รับเมื่อต่อประกัน เนื่องจากไม่มีการเคลมเกิดขึ้นในปีกรมธรรม์ที่ผ่านมา