“ให้โทรกลับ” กับ “ซื้อเลย” ต่างกันอย่างไร?

หลักจากที่คุณเลือกแผนประกัน แล้วคลิก “ให้โทรกลับ” บริษัทประกันที่คุณเลือกจะโทรกลับหาคุณ ถ้าหากคลิก “ซื้อเลย” คุณสามารถจ่ายเงินออนไลน์ได้ทันที