เปรียบเทียบสินเชื่อรถยนต์ออนไลน์

ค้นหาและ สมัครสินเชื่อรถยนต์
จากสถาบันการเงินชั้นนำด้วยตัวเองง่ายๆ

ผู้ให้บริการสินเชื่อรถยนต์
ผู้ให้บริการสินเชื่อรถยนต์

สินเชื่อรถยนต์ บริการใหม่ล่าสุดจาก MrKumka.com ช่วยคุณได้

เพียงคุณมีรถยนต์ทั้งแบบปลอดภาระ และยังผ่อนอยู่ สามารถค้นหาวงเงินสินเชื่อรถยนต์ด้วยตัวคุณเองง่ายๆที่ MrKumka.com ให้คุณเช็คและเปรียบเทียบวงเงินสูงสุดสำหรับรถยนต์ของคุณ พร้อมอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น และค่าธรรมเนียมต่างๆ เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้น คุณสามารถสมัครขอสินเชื่อรถยนต์ผ่านออนไลน์ได้ทันที มีเจ้าหน้าที่จากสถาบันการเงินพร้อมให้คำแนะนำ

*** การพิจารณาอนุมัติวงเงินสินเชื่อรถยนต์ อัตราดอกเบี้ย การคำนวณ เป็นการประมาณการเท่านั้น ยังไม่ได้คำนึงถึงคุณสมบัติของผู้กู้ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับเกณฑ์และเงื่อนไขที่ทางสถาบันการเงินกำหนด

คำถามสุดฮิต

เลือกสินเชื่อรถยนต์ รีไฟแนนซ์รถยนต์ที่ไหนดี

สินเชื่อรถยนต์ ทางเลือกที่คุ้มค่าสำหรับผู้ที่เป็นเจ้าของรถ ที่ต้องการกู้เงินธนาคาร เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน เช่น ขยายกิจการ ใช้จ่ายยามฉุกเฉิน หรือนำเงินก้อนเพื่อไปปิดวงเงินบัตรเครดิต หรือลดภาระด้านอื่นๆ และคุณสามารถใช้รถได้ตามปกติ เพียงนำรถยนต์ปลอดภาระและเล่มทะเบียนรถยนต์ เพื่อขอวงเงินสินเชื่อรถยนต์ คุณสามารถเลือกแบบสินเชื่อรถแลกเงินแบบโอนเล่มทะเบียน หรือเลือกแบบจำนำทะเบียนรถ แบบไม่โอนเล่มทะเบียนได้

กรณีที่คุณยังผ่อนรถอยู่ คุณสามารถรีไฟแนนซ์รถยนต์ที่ยังผ่อนไม่หมด ได้เช่นกัน โดยรถยนต์ที่คุณต้องการสมัครขอสินเชื่อรีไฟแนนซ์รถยนต์ จะต้องผ่อนชำระกับสถาบันการเงินเดิมมาไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของสัญญา สามารถเช็คข้อเสนอจากหลากหลายสถาบันการเงิน ผ่าน Mr.Kumka.com ได้ง่ายๆ

รายละเอียดสินเชื่อรถยนต์

สินเชื่อรถยนต์โอนเล่ม และไม่โอนเล่ม

รถปลอดภาระเลือกได้ทั้งสองแบบ ตามความต้องการวงเงินสูงสำหรับการโอนเล่ม

รีไฟแนนซ์รถยนต์

ผ่อนรถอยู่สามารถขอสินเชื่อได้ หากผ่อนรถเกินกว่าครึ่งหนึ่งของสัญญา

อนุมัติไว

สินเชื่อรถยนต์แบบไม่โอนเล่มทะเบียน จำนำทะเบียนรถรับเงินเร็วภายใน 3 วัน

วงเงินสูง ดอกเบี้ยต่ำ

วงเงินกู้สูงสุด 150% จากราคาประเมินฯดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.55% ต่อเดือน เลือกได้ทั้งแบบดอกเบี้ยคงที่และลดต้นลดดอก

ผ่อนสบาย

ผ่อนสูงสุดถึง 72 เดือน โปะเมื่อไหร่ก็ได้ลดทั้งต้นและดอก

รับอายุรถถึง 25 ปี

รับรถทุกจังหวัด และรถยนต์ที่นำมาขอสินเชื่อต้องอายุไม่เกิน 25 ปี เมื่อรวมระยะเวลาผ่อนชำระแล้ว

สะดวกรวดเร็ว

เปรียบเทียบ ปรับเปลี่ยนวงเงินที่ต้องการได้ด้วยตัวเอง สมัครง่ายผ่านออนไลน์

ไม่ต้องมีคนค้ำ

*รายละเอียดสินเชื่อจะขึ้นอยู่กับสถาบันการเงินที่คุณสมัคร

สินเชื่อรถยนต์ที่ไหนดี เปรียบเทียบสินเชื่อรถแลกเงิน จำนำทะเบียนรถ และรีไฟแนนซ์รถยนต์ กับสถาบันการเงินชั้นนำ กับ MrKumka.com

เช็ควงเงินสูงสุด อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น โปรโมชั่น และค่าธรรมเนียมการขอสินเชื่อรถยนต์ ง่ายๆ กับ MrKumka.com

สินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อรถยนต์

สินเชื่อรถยนต์แบบไหนที่เหมาะกับคุณ

รถปลอดภาระ

เลือกแบบโอนทะเบียน ดอกเบี้ยคงที่ เพื่อรับวงเงินสูงสุด 150% ของราคาประเมิน หรือเลือกแบบไม่โอนทะเบียน ดอกเบี้ยลดต้นลดดอก ไม่ต้องตรวจสภาพรถยนต์ ไม่ต้องโอนเล่มที่ขนส่ง ไม่ต้องเสีย VAT โปะปิดยอดได้ทุกเมื่อ

รถที่ยังผ่อนอยู่

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการลดค่างวดผ่อนรถต่อเดือน เลือกได้ทั้งแบบโอนทะเบียนและไม่โอนทะเบียน รับวงเงินสูงสุด 100% ของราคาประเมิน สามารถรีไฟแนนซ์รถยนต์ กรณีที่ผ่อนชำระเกินครึ่งหนึ่งของสถาบันการเงินเดิม

ใครบ้างที่สามารถขอสินเชื่อรถยนต์ ?

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

 • อายุ 20 - 65 ปี ณ วันที่ยื่นขอสินเชื่อ
 • สัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาในประเทศไทย
 • ต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์ หรือผู้ครอบครองในรถยนต์ที่นำมาเป็นหลักประกัน
 • ประกอบธุรกิจ และมีเอกสารแสดงรายได้ที่ชัดเจน
  • - ผู้มีรายได้ประจำ ต้องมีอายุงาน 4 เดือนขึ้นไป
  • - เจ้าของกิจการ/ นิติบุคคลต้องดำเนินธุรกิจมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป

ยื่นขอสินเชื่อรถยนต์ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง ?

เอกสารประกอบการยื่นขอสินเชื่อ

สำหรับบุคคลธรรมดา
 • เอกสารยืนยันตัวตนและที่อยู่
  • - สำเนาบัตรประชาชน/ สำเนาบัตรข้าราชการ/ สำเนาบัตรรัฐวิสาหกิจ
  • - สำเนาทะเบียนบ้าน
  • - สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน และสำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝากที่ต้องโอนเงินเข้า
 • เอกสารแสดงที่มาของรายได้/ สลิปเงินเดือน/ หนังสือรับรองเงินเดือน
 • เล่มทะเบียนฉบับจริง (กรณีรถปลอดภาระ)
 • สำเนาเล่มทะเบียนรถยนต์
 • สำเนากรมธรรม์ ประกันภัยรถยนต์
สำหรับเจ้าของธุรกิจ / อาชีพอิสระ / เกษตรกร / ค้าขาย
 • เอกสารยืนยันตัวตนและที่อยู่
  • - สำเนาบัตรประชาชน
  • - สำเนาทะเบียนบ้าน
  • - สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน และสำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ / กระแสรายวันที่ต้องโอนเงินเข้า
 • สำเนาทะเบียนการค้า / หนังสือรับรองบริษัท / ใบประกอบวิชาชีพ
 • ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.20
 • หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย 50 ทวิ หรือ ภงด.90/91 ปีล่าสุด
 • งบการเงิน / สรุปบันทึกรายรับ - รายจ่าย / ย้อนหลังไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 • เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ / รับรองการทำประโยชน์ /การใช้ประโยชน์ในที่ดิน เช่น โฉนดที่ดิน,สัญญาเช่าที่ดิน เป็นต้น (เฉพาะเกษตรกร)

เช็คสินเชื่อรถยนต์กับ Mr.Kumka ดีอย่างไร?

เช็ควงเงินสูงสุด ได้ด้วยตัวเอง

ปรับเปลี่ยนวงเงิน ระยะเวลาผ่อนได้

สมัครสินเชื่อรถยนต์ออนไลน์ ได้ง่าย

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับสินเชื่อรถยนต์ และรีไฟแนนซ์รถยนต์

+ สินเชื่อรถยนต์สามารถแบ่งจ่ายขั้นต่ำได้ไหม?

ลูกค้าจะต้องจ่ายชำระค่างวดผ่อนรถเป็นรายงวดจนครอบตลอดสัญญาที่ลูกค้าเลือกไว้ ในสัญญาจะระบุค่างวดที่ลูกค้าต้องจ่ายและจำนวน งวดทั้งหมด เป็นต้น สำหรับลูกค้าที่เลือกอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก สามารถจ่ายชำระค่างวดเกินกว่าค่างวด เพื่อไปลดจำนวนเงินต้น ได้ แต่ไม่สามารถจ่ายชำระต่ำกว่าค่างวดได้

+ อัตราดอกเบี้ย คืออะไร?

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อรถยนต์ และรีไฟแนนซ์รถยนต์ มี 2 แบบ คือ อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ และอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก ซึ่งจะขึ้น อยู่กับประเภทสินเชื่อที่ลูกค้าต้องการใช้บริการ โดยส่วนใหญ่สินเชื่อรถยนต์แบบโอนเล่มทะเบียน จะเป็นอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ และสินเชื่อ แบบไม่โอนเล่มทะเบียน หรือจำนำทะเบียนจะเป็นดอกเบี้ยลดต้นลดดอก

+ อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ คืออะไร?

อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ คือ อัตราดอกเบี้ยครั้งเดียวตั้งแต่วันที่ทำสัญญา ซึ่งคำนวณจากเงินต้นเต็มจำนวนนับตั้งแต่วันแรกที่ทำสัญญาถึงวันที่เราผ่อนงวดสุดท้าย

+ อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก คืออะไร?

อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก คือ อัตราดอกเบี้ยที่คิดจากเงินต้นในทุกๆ งวดการผ่อนชำระ การที่ผ่อนรถในแต่ละงวด จะทำให้เงินต้น ลดลงดอกเบี้ยที่เรียกเก็บก็จะลดลงไปด้วย เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการโปะปิดยอด เพื่อลดจำนวนงวดการผ่อนชำระ และสิ้นสุดสัญญา สินเชื่อได้เร็วขึ้น

+ เกณฑ์การพิจารณาวงเงินของสถาบันการเงิน ขึ้นอยู่กับอะไร?

สถาบันการเงินจะประเมินราคารถยนต์ที่นำมาขอสินเชื่อจากสภาพรถยนต์ที่แท้จริง อาจจะมีการปรับเปลี่ยนราคาประเมินให้เหมาะสมตามสภาพรถยนต์และสอดคล้องตามราคาตลาดในปัจจุบัน และคุณสมบัติของลูกค้า ซึ่งอาจจะแตกต่างกันไปสำหรับลูกค้าแต่ละราย

+ สามารถขายรถยนต์ในระหว่างสัญญาสินเชื่อรถยนต์ และรีไฟแนนซ์รถยนต์ได้ไหม?

ไม่ได้ รถที่ยังติดไฟแนนซ์อยู่และยังจ่ายค่าผ่อนรถไม่ครบนั้น กรรมสิทธิ์ในการครอบครองยังเป็นของไฟแนนซ์ โดยผู้กู้ ที่กู้เงินจากธนาคาร มีสิทธิครอบครองเพื่อใช้สอยเท่านั้น หากผ่อนรถหมดแล้วจะสามารถถือกรรมสิทธิ์ครอบครองและนำรถยนต์ไปขายได้

+ ประเภทรถยนต์ที่สามารถนำขอสินเชื่อมีอะไรบ้าง?

รถเก๋ง รถตู้ และรถกระบะทุกประเภท (กระบะตอนเดียว 2 ประตู และ 4 ประตู)

+ อายุรถที่มาขอสินเชื่อต้องไม่เกินกี่ปี?

ไม่เกิน 15 ปี แต่บางสถาบันการเงินอาจจะให้สูงสุดถึง 25 ปี (โดยรวมกับจำนวนปีที่ผ่อนชำระแล้ว)

+ ระยะเวลาอนุมัติสินเชื่อเป็นอย่างไร?

ประมาณ 1-3 วันทำการ บางสถานบันการเงินอาจอนุมัติวงเงินสินเชื้อ ภายใน 2 ชั่วโมงหากผู้กู้อาศัยและอยู่ในกรุงเทพมหานคร

+ จะเกิดอะไรขึ้นหากผิดนัดชำระค่างวดรถยนต์หลังจากทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว?

จะมีค่าปรับ เบี้ยปรับกรณีผิดนัดชำระหนี้ และค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้ ซึ่งจะแตกต่างกันไปตามแต่ละสถาบันการเงินกำหนด

+ การโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์คืออะไร

เมื่อลูกค้าเลือกสินเชื่อแบบโอนเล่มทะเบียน หลังจากได้รับการพิจารณาสินเชื่อรถยนต์เรียบร้อยแล้ว ลูกค้าต้องนำเล่มทะเบียนไปโอนกรรมสิทธิ์ให้กับสถานบันการเงินที่ลูกค้าได้รับสินเชื่อที่กรมการขนส่งให้เรียบร้อย

+ สัญญาทางการเงินมีผลบังคับใช้เมื่อใด

เมื่อลูกค้าได้รับการอนุมัติสินเชื่อรถยนต์ และได้รับเงินจากสถาบันการเงินเรียบร้อยแล้ว ในสัญญาจะระบุจำนวนเงิน จำนวนงวดที่ต้องผ่อนชำระ และค่าใช้จ่ายกรณีที่มีการผิดนัดชำระค่างวดรถยนต์

+ มีประกันคุ้มครองสินเชื่อ เมื่อได้รับอนุมัติสินเชื่อรถยนต์หรือไม่

ไม่มี ลูกค้าที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อรถยนต์ สามารถเลือกซื้อประกันคุ้มครองสินเชื่อรถยนต์ได้ด้วยตัวเอง โดยจำนวนเงินเอาประกันภัย จะน้อยกว่าหรือเท่ากับวงเงินสินเชื่อได้

ข้อดีคือ หากมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้น ทางบริษัทประกันภัยจะจ่ายผลประโยชน์ให้แก่ผู้รับประโยชน์หลัก ในกรณีนี้คือ สถาบันการเงินที่ให้สินเชื่อ ไม่เกินจำนวนหนี้ที่ผู้เอาประกันค้างชำระ

บทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับ สินเชื่อรถยนต์

ความรู้และทิปเกี่ยวกับสินเชื่อรถยนต์ ที่ MrKumka.com อยากแบ่งปันเพื่อให้คุณได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอก่อนสมัครขอสินเชื่อรถยนต์กับเรา

Carloan
เปรียบเทียบสินเชื่อรถยนต์ เจ้าไหนดอกเบี้ยดีสุด และปัจจัยอะไรบ้างที่ต้องรู้
Carloan
ก่อนจะขอต้องรู้สักหน่อย ความต่างระหว่าง สินเชื่อส่วนบุคคล และ สินเชื่อรถยนต์
Carloan
จำนำทะเบียนรถ “รถปลอดภาระ” ไม่ต้องโอนเล่มมีที่ไหนบ้างน่าสนใจ