ธนาคารเกียรตินาคินภัทร สถาบันการเงินที่มีชื่อเสียง

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร - ผู้ให้บริการสินเชื่อรถยนต์

เกียรตินาคินภัทร มีความเป็นมาอย่างไร?

ธนาคารเกียรตินาคินภัทรเป็นสถาบันการเงินที่มีชื่อเสียงและดำเนินงานภายใต้กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2514 และได้เปลี่ยนรูปแบบเป็นธนาคารพาณิชย์นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 ซึ่งเป็นการควบรวมกิจการของ บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) และ และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทให้บริการสินเชื่อรถยนต์ที่มีคุณภาพ รวดเร็ว ด้วยอัตราสินเชื่อรถยนต์ต่ำ

เคล็ดลับขอสินเชื่อกับเกียรตินาคินภัทร
เคล็ดลับขอสินเชื่อกับเกียรตินาคินภัทร
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร สถาบันการเงินที่มีชื่อเสียง

เกียรตินาคินภัทร ให้บริการอะไรบ้าง?

 • สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์

  สินเชื่อสำหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่มีความประสงค์จะซื้อรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถเพื่อการพำณิชย์ รถบรรทุก ทั้งจากผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ใหม่ หรือผู้จำหน่ายรถยนต์ใช้แล้วหรือเจ้าของรถยนต์โดยตรง แต่ไม่ต้องการชำระราคารถทั้งหมดเป็นเงินสดในคราวเดียว

 • สินเชื่อรถเรียกเงิน

  การขอสินเชื่อรถแลกเงินด้วยการใช้รถของคุณเป็นหลักประกันกู้เงินธนาคาร และโอนเล่มทะเบียนรถของคุณให้เป็นกรรมสิทธิ์ของธนาคาร แต่คุณยังสามารถใช้งานรถได้เหมือนเดิม เหมาะสำหรับคนที่ต้องการผ่อนยาวๆ โดยคิดอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ตลอดอายุสัญญา

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร สถาบันการเงินที่มีชื่อเสียง

ทำไมต้องเลือกเกียรตินาคินภัทร?

อนุมัติง่าย ประเมินราคารถฟรี เลือกผ่อนได้ยาวๆ ในอัตราดอกเบี้ยต่ำ ไม่จำเป็นต้องมีคนค้ำประกันก็สามารถขอสินเชื่อรถเงินแบบโอนเล่มทะเบียนได้ ยกเว้นในกรณีที่คุณสมบัติของผู้ยื่นกู้ไม่เป็นไปตาม ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุระหว่าง 20 ถึง 65 ปี มีรายได้ขั้นต่ำ 10,000 บาท

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร สถาบันการเงินที่มีชื่อเสียง

ขอสินเชื่อกับเกียรตินาคินภัทร ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง?

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)
 • สมุดทะเบียนบ้าน
 • สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองรายได้ (สำหรับบุคคล)
 • รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาทะเบียนการค้า (สำหรับเจ้าของกิจการ)
 • ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.20 (สำหรับเจ้าของกิจการ)
 • หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (สำหรับเจ้าของกิจการ)
 • เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ (สำหรับเจ้าของกิจการ)
 • สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร
 • สำเนาเล่มทะเบียนรถ
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร สถาบันการเงินที่มีชื่อเสียง

เกียรตินาคินภัทรให้วงเงินกู้ยืมเท่าไร?

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร สถาบันการเงินที่มีชื่อเสียง สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์

วงเงินสินเชื่ออนุมัติสูงสุด 110% ของราคาประเมิน ซึ่งจะขึ้นอยู่กับตรวจสภาพรถ

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร สถาบันการเงินที่มีชื่อเสียง สินเชื่อรถเรียกเงิน

วงเงินสินเชื่ออนุมัติสูงสุด 150% ของราคาประเมิน ซึ่งจะขึ้นอยู่กับตรวจสภาพรถ

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร สถาบันการเงินที่มีชื่อเสียง

เกียรตินาคินภัทรมีอัตราดอกเบี้ยเท่าไร?

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร สถาบันการเงินที่มีชื่อเสียง สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์

รถยนต์ใหม่ - อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 2.35% ต่อปี

รถยนต์ใช้แล้ว - อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 3.95% ต่อปี

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร สถาบันการเงินที่มีชื่อเสียง สินเชื่อรถเรียกเงิน

อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 3.19% ต่อปี

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร สถาบันการเงินที่มีชื่อเสียง

ระยะเวลาการผ่อนชำระสูงสุดคือเท่าไร?

คุณสามารถเลือกแผนการผ่อนชำระที่เหมาะสมกับธนาคารเกียรตินาคินภัทร ได้ตั้งแต่ 12 ถึง 84 เดือน

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร สถาบันการเงินที่มีชื่อเสียง

จะหาสินเชื่อรถยนต์ที่ดีที่สุดได้อย่างไร?

คุณสามารถขอสินเชื่อรถยนต์ หรือรีไฟแนนซ์รถยนต์ กับเรา MrKumka พร้อมช่วยคุณเปรียบเทียบสินเชื่อรถยนต์ให้ได้ตัวเลือกสินเชื่อที่ดีที่สุด และสามารถค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาการผ่อนชำระ เอกสารที่จำเป็น และอื่นๆ ได้ที่ MrKumka.com

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร สถาบันการเงินที่มีชื่อเสียง

เคล็ดลับก่อนขอสินเชื่อกับธนาคารเกียรตินาคิน

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร สถาบันการเงินที่มีชื่อเสียง

เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่ควรพิจารณาก่อนยื่นขอสินเชื่อตามความต้องการของคุณ

 • อัตราดอกเบี้ย

  อัตราดอกเบี้ยเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการเลือกผู้ให้บริการสินเชื่อรถยนต์รีไฟแนนซ์รถยนต์ อัตราดอกเบี้ยต่ำ หมายถึงการชำระเงินรายเดือนที่ลดลง
 • ระยะเวลาผ่อนชำระ

  ระยะเวลาผ่อนชำระที่นานขึ้นอาจทำให้อัตราการผ่อนชำระต่อเดือนของคุณลดลง อย่างไรก็ตาม คุณจะต้องจ่ายดอกเบี้ยมากขึ้นตลอดอายุเงินกู้ยืม
 • ค่าธรรมเนียม

  ผู้ให้บริการสินเชื่อรถยนต์บางรายอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสมัคร ค่าธรรมเนียมเริ่มต้น ค่าปรับ และอื่นๆ โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อรถยนต์ของคุณล่วงหน้า
 • การบริการ

  ค้นหาผู้ให้บริการสินเชื่อที่ตอบสนองอย่างรวดเร็ว ช่วยเหลือและง่ายต่อการทำงาน พิจารณาความเป็นไปได้ในการติดต่อก่อนตัดสินใจ