เปรียบเทียบประกันรถยนต์ออนไลน์

ค้นหาราคาประกันรถยนต์ที่ดีที่สุดจาก MrKumka.com เปรียบเทียบราคาประกันรถชั้น 1, ชั้น 2+, ชั้น 2, ชั้น 3+ และชั้น 3 จาก บริษัทประกันภัยรถยนต์ชั้นนำทั่วประเทศ

เช็คราคาประกันรถยนต์จากบริษัทประกันภัยรถยนต์ชั้นนำทั่วประเทศ

เปรียบเทียบ ราคาประกันรถยนต์ที่ดีที่สุด และเหมาะสมสำหรับคุณ

เช็คเบี้ยประกันรถยนต์
เช็คเบี้ยประกันรถยนต์
เช็คเบี้ยประกันรถยนต์
เช็คเบี้ยประกันรถยนต์
เช็คเบี้ยประกันรถยนต์
เช็คเบี้ยประกันรถยนต์
เช็คเบี้ยประกันรถยนต์
เช็คเบี้ยประกันรถยนต์
เช็คเบี้ยประกันรถยนต์
เช็คเบี้ยประกันรถยนต์
เช็คเบี้ยประกันรถยนต์
เช็คเบี้ยประกันรถยนต์
เช็คเบี้ยประกันรถยนต์
เช็คเบี้ยประกันรถยนต์
เช็คเบี้ยประกันรถยนต์
เช็คเบี้ยประกันรถยนต์

ตารางเปรียบเทียบความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์ประเภทต่างๆ

เช็คเบี้ยประกันรถยนต์
เช็คเบี้ยประกันรถยนต์

ประกันรถยนต์ที่ไหนดีที่สุดในประเทศไทย?

เปรียบเทียบประกันภัยรถยนต์กับ MrKumka.com เราได้คัดสรรบริษัทประกันภัยรถยนต์ที่น่าเชื่อถือ MrKumka.com พร้อมช่วยคุณค้นหาราคาประกันรถยนต์ ด้วยความคุ้มครองที่ตรงตามความต้องการ และตอบโจทย์การขับขี่ของคุณ

เช็คเบี้ยประกันรถยนต์ เราให้คุณเห็น ราคาจริง

เช็คเบี้ยประกันรถยนต์ เปรียบเทียบ เร็วและง่าย

เช็คเบี้ยประกันรถยนต์ ให้คุณ ปรับเปลี่ยนได้

เช็คเบี้ยประกันรถยนต์

เราเข้าใจและลดความซับซ้อนในการเปรียบเทียบประกันภัยรถยนต์ ผ่าน MrKumka.com ช่วยให้คุณได้รับข้อเสนอที่ดีที่สุด ก่อนที่จะแสดงเบี้ยประกันภัยรถยนต์ให้คุณ เราจะทำการคัดกรองข้อเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัยทั้งหมดที่ตรงตามความต้องการและตอบโจทย์การขับขี่ของคุณ ไม่มีแรงกดดันจากตัวแทนขาย ได้รับข้อมูลที่ชัดเจน และ ไม่มีลูกเล่นทางด้านราคา หากสนใจแผนประกันไหน สามารถฝากข้อมูลของคุณเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้เชียวชาญติดต่อกลับ ตรวจสอบใบเสนอราคาประกันภัยรถยนต์ กับ MrKumka.com

ประกันรถยนต์แบบไหนดีที่สุดหรือถูกที่สุด?

ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจมีอยู่ 5 ประเภท แบ่งออกเป็น ชั้น 1, ชั้น 2+, ชั้น 2, ชั้น 3+ และชั้น 3 คุณสามารถเปรียบเทียบและปรับแต่งแผน ประกันภัยรถยนต์ กับ Mr.Kumka.com เพื่อให้คุณได้รับราคา และความคุ้มครองแบบที่คุณต้องการสำหรับประกันในแต่ละประเภท สามารถศึกษารายละเอียดของประกันแต่ละประเภทเพิ่มเติมได้ดังนี้

ประกันชั้น 1 คุ้มครองอะไรบ้าง ?

1

แนะนำ

ประกันชั้น 1 เป็นประเภทประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองมากที่สุด และเป็นที่นิยมที่สุด สำหรับประกันชั้น 1 บริษัทประกันภัยรถยนต์ส่วนใหญ่จะให้ความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถยนต์ ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่มีคู่กรณีหรือไม่มีคู่กรณี, รวมถึงกระจกบังลมที่ได้รับความเสียหาย บริการยกรถ 24 ชั่วโมง, ความคุ้มครองรถยนต์สูญหาย ถูกโจรกรรม ไฟไหม้ หรือจากภัยธรรมชาติ เช่น ความเสียหายจากน้ำท่วม นอกจากคุ้มครองตัวรถยนต์แล้ว ประกันชั้น 1 จะคุ้มครองเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวผู้ขับขี่และบุคคลภายนอก เช่น อุบัติเหตุส่วนบุคคล ค่าประกันตัว และค่ารักษาพยาบาล อันเกิดจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิ่มค่าเสียหายส่วนแรก และ ปรับแต่งแผนบริการอู่ซ่อม เพื่อลดค่าใช้จ่ายของคุณสำหรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

ประกันชั้น 2+ คุ้มครองอะไรบ้าง ?

2+

แนะนำ

ประกันรถ 2+ เป็นประเภทประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุแบบรถชนรถ บริษัทประกันภัยรถยนต์ส่วนใหญ่จะให้ความคุ้มครองรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถยนต์ อันเกิดจากอุบัติเหตุทางรถยนต์กับรถยนต์ กับบุคคลภายนอก พร้อมรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก รับผิดต่อการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของบุคคลภายนอก ความคุ้มครองสำหรับการโจรกรรม ไฟไหม้รถยนต์ หรือความเสียหายจากน้ำท่วม บริการยกรถ 24 ชั่วโมงจากอุบัติเหตุ คุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล ค่าประกันตัว และค่ารักษาพยาบาล อันเกิดจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ คุณยังสามารถเพิ่มค่าเสียหายส่วนแรก และ ปรับแต่งแผนบริการอู่ซ่อม เพื่อลดค่าใช้จ่ายของคุณสำหรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

ประกันชั้น 3+ คุ้มครองอะไรบ้าง ?

3+

ประกัน 3+ ให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุจากการขับขี่บนท้องถนน บริษัทประกันภัยรถยนต์ส่วนใหญ่จะให้ความคุ้มครองรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถยนต์ อันเกิดจากรถชนกับบุคคลภายนอก รับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก รับผิดต่อการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของบุคคลภายนอก บริการยกรถ 24 ชั่วโมงจากอุบัติเหตุ คุ้มครองคุณสำหรับอุบัติเหตุส่วนบุคคล ค่าประกันตัว และค่ารักษาพยาบาล อันเกิดจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ คุณยังสามารถเพิ่มค่าเสียหายส่วนแรก และ ปรับแต่งแผนบริการอู่ซ่อม เพื่อลดค่าใช้จ่ายของคุณสำหรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

ประกันชั้น 2 คุ้มครองอะไรบ้าง ?

2

ประกันรถยนต์ 2 ให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุจากการขับขี่บบนท้องถนน บริษัทประกันภัยรถยนต์ส่วนใหญ่จะให้ความคุ้มครองรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถยนต์ อันเกิดจากอุบัติเหตุทางรถยนต์กับบุคคลภายนอก รับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก รับผิดต่อการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของบุคคลภายนอก ความคุ้มครองสำหรับการโจรกรรม ไฟไหม้รถยนต์ นอกจากนี้ประกันรถ 2 คุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล ค่าประกันตัว และค่ารักษาพยาบาล อันเกิดจากอุบัติเหตุทางรถยนต์

ประกันชั้น 3 คุ้มครองอะไรบ้าง ?

3

ประกันรถชั้น 3 เป็นประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจขั้นพื้นฐาน จะให้อุบัติเหตุจากการขับขี่บนท้องถนน บริษัทประกันภัยรถยนต์ส่วนใหญ่จะให้ความคุ้มครองรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น รับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก รับผิดต่อการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของบุคคลภายนอก คุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล ค่าประกันตัว และค่ารักษาพยาบาล อันเกิดจากอุบัติเหตุทางรถยนต์

ประกันรถยนต์ภาคบังคับ คุ้มครองอะไรบ้าง ?

พรบ

พรบ

ประกันรถยนต์ภาคบังคับหรือ“พรบ รถยนต์” เป็นประกันภัยที่กฎหมายกำหนด สำหรับยานยนต์ทุกประเภทซึ่งจะรวมถึงรถยนต์ รถจักรยานยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์ หรือยานยนต์อื่น ๆ ที่ขับขี่บนถนนในประเทศไทย เพื่อให้ความคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถทุกคน ไม่ว่าจะเป็นคนเดินถนน ผู้ขับขี่ หรือผู้โดยสาร ไม่ว่าจะมีความเสียหายต่อยานพาหนะ การบาดเจ็บ หรือการเสียชีวิต ประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองขั้นพื้นฐานสำหรับสถานการณ์เหล่านี้ โดยจำนวนเงินคุ้มครองสูงสุดต่อคนของประกันภัยภาคบังคับ (พ.ร.บ.) นั้นมีจำกัดเมื่อเปรียบเทียบกับการประกันรถยนต์ภาคสมัครใจในประเทศไทย เนื่องจากกฎหมายกำหนดให้ยานพาหนะทุกคันต้องมีประกันภัยประเภทนี้และต่ออายุทุกปีก่อนชำระภาษีรถยนต์ การฝ่าฝืนไม่ทำประกันภัยภาคบังคับ (พ.ร.บ.) จะได้รับโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท อย่างไรก็ตามผู้ขับขี่รถยนต์ส่วนใหญ่ควรจะจะซื้อประกันรถประเภทสมัครใจเพื่อที่จะได้รับความคุ้มครองเพิ่มเติมสูงสุดด้วย

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับประกันภัยรถยนต์ในประเทศไทย

+ ควรเลือก บริษัทประกันภัยรถยนต์อะไรดี?

ท้ายที่สุดแล้ว สิ่งนี้ขึ้นอยู่กับคุณ และความจำเป็นในการขับขี่ของคุณ อย่างไรก็ตามเพื่อความมั่นใจ เราขอแนะนำให้เลือกบริษัทประกันภัยรถยนต์ที่เชื่อถือได้ MrKumka.com ทำงานร่วมกับบริษัทประกันภัยรถยนต์กว่า 30 บริษัท ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักในประเทศไทย การประกันรถกับ MrKumka.com นั้นง่ายและสะดวก เพราะเราพยายามนำเสนอผลิตภัณฑ์จากทั้ง บริษัทประกันภัยรถยนต์ชั้นนำตลอดจนผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการด้านราคาของคุณ นี่คือข้อมูลเล็กน้อยเกี่ยวกับบริษัทประกันภัยรถยนต์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด

วิริยะประกันภัย เป็นบริษัทประกันวินาศภัยชั้นนำอันดับหนึ่งของประเทศไทย ที่ให้บริการประกันภัยยานพาหนะทางบกและทางน้ำ ทรัพย์สิน และอื่น ๆ เป็นที่รู้จักกันดีในตลาด และมีเครือข่ายศูนย์บริการแจ้งซ่อมและอู่ซ่อมรถมากมาย

เมืองไทยประกันภัย เป็นหนึ่งในอันดับต้น ๆ ของบริษัทประกันวินาศภัยในประเทศไทย ที่ให้บริการประกันสุขภาพ และประกันภัยยานพาหนะที่หลากหลาย

รู้ใจ ประกันออนไลน์ เป็นบริษัทใหม่ที่มีลูกค้าจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ให้บริการประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยรถจักรยานยนต์ รวมถึงประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพหลายประเภท เช่น ความคุ้มครองโรคร้ายแรง

• แอลเอ็มจีประกันภัย เป็นบริษัทประกันวินาศภัยที่เป็นที่รู้จักอย่างสากล มีประสบการณ์มากกว่า 100 ปีในกว่า 15 ประเทศ ขยายไปทั่วทุกจังหวัดกว่า 50 สาขาทั่วประเทศ และเครือข่ายอู่ซ่อมรถมากมาย

• ทิพยประกันภัย เป็นบริษัทประกันภัยรถยนต์ที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งในประเทศไทย มีความโดดเด่นตรงที่ไม่เพียงแต่เสนอประกันรถเท่านั้น แต่ยังมีประกันสุขภาพในรูปแบบต่าง ๆ และเพิ่มความคุ้มครองพิเศษ TipLady ที่ออกแบบมาเพื่อให้บริการประกันภัยสำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะอีกด้วย

นี่เป็นเพียงข้อมูลเล็กน้อยเกี่ยวกับตัวเลือกบริษัทประกันภัยรถยนต์ของเรา เช็คเบี้ยประกันภัยรถยนต์ของคุณกับ MrKumka.com คุณจะพบกับ บริษัทประกันภัยรถยนต์กว่า 30 แห่ง ในราคาและความคุ้มครองที่เหมาะสมสำหรับคุณ

+ ประกันรถ 2 และ ชั้น 2+ ต่างกันอย่างไร?

ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับ บริษัทประกันภัยรถยนต์ที่คุณเลือก แต่โดยทั่วไป จำนวนเงินคุ้มครองของประกันรถ 2+ จะสูงกว่าประกันรถ 2 นอกจากนี้ประกันรถ 2+ จะให้ความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถของคุณ จากการชนกับบุคคลภายนอก ความคุ้มครองสำหรับการโจรกรรม ไฟไหม้รถยนต์ หรือความเสียหายจากน้ำท่วม ในขณะที่ประกันชั้น 2 มีข้อจำกัดในการคุ้มครองรถของคุณจากอุบัติเหตุทางรถยนต์กับบุคคลภายนอกเท่านั้้น และ ไม่รวมถึงการป้องกันความเสียหายจากน้ำท่วม ซึ่งอาจจำเป็นมาก หากรถของคุณไม่ได้จอดในพื้นที่ปลอดภัย

+ ประกันรถชั้น 3 และ ชั้น 3+ ต่างกันอย่างไร?

ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับ บริษัทประกันภัยรถยนต์ที่คุณเลือก แต่โดยทั่วไปประกันชั้น 3+ จะให้ความคุ้มครองรถยนต์ของคุณจากอุบัติเหตุทางรถยนต์กับบุคคลภายนอก ในขณะที่ประกันรถชั้น 3 จะคุ้มครองเฉพาะความเสียหายต่อยานพาหนะ และรับผิดต่อการบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตของบุคคลภายนอกเท่านั้น นอกจากนี้ประกัน 3+ บริษัทประกันภัยรถยนต์ส่วนใหญ่ จะให้บริการยกรถตลอด 24 ชั่วโมง และสามารถเพิ่มค่าเสียหายส่วนแรกได้ ซึ่งตัวเลือกเหล่านี้จะไม่มีในประกันรถชั้น 3

+ ประกันรถ 2+ และ ชั้น 3+ ต่างกันอย่างไร?

ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับ บริษัทประกันภัยรถยนต์ที่คุณเลือก แต่โดยทั่วไปแล้วประกัน 2+ และประกัน 3+ จะคุ้มครองความเสียหายต่อยานพาหนะ และรับผิดชอบต่อการบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตของบุคคลภายนอก บริการยกรถ 24 ชั่วโมงจากอุบัติเหตุ และสามารถเพิ่มค่าเสียหายส่วนแรกได้ อย่างไรก็ตามเฉพาะประกันรถ 2+ เท่านั้นที่จะให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมสำหรับการโจรกรรม ไฟไหม้รถยนต์ หรือความเสียหายจากน้ำท่วม เราขอแนะนำให้คุณพิจารณาความแตกต่างนี้อย่างรอบคอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากรถของคุณมักจะจอดอยู่ด้านนอกอาคารแทนที่จะเป็นที่จอดรถที่มีการรักษาระบบความปลอดภัย

+ ประกันรถยนต์ประเภทใด คุ้มครองความเสียหายจากน้ำท่วมได้ดีกว่ากัน?

บริษัทประกันส่วนใหญ่จะรวมความเสียหายจากน้ำท่วมและความคุ้มครองภัยธรรมชาติที่คล้ายคลึงกันไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ประกันรถชั้น 1 และชั้น 2 + จะให้ความคุ้มครองความเสียหายจากน้ำท่วม บางครั้งจำนวนเงินคุ้มครองของทั้ง 2 ประเภทอาจไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับบริษัทประกันภัยที่คุณตัดสินใจเลือก

+ ประกันรถยนต์ประเภทใด คุ้มครองรถเสียหรือได้รับความเสียหายได้ดีกว่ากัน?

ประกันรถยนต์ทุกประเภทยกเว้นชั้น 3 ให้ความคุ้มครองรถของคุณ จากความเสียหายจากบุคคลภายนอกหรือภัยธรรมชาติ อย่างไรก็ตามข้อจำกัดความรับผิดในแต่ละประเภทนั้นมีความแตกต่างกัน ประกันภัยที่ครอบคลุมมากที่สุดคือชั้น 1 และชั้น 2+ เราขอแนะนำให้ทำประกันรถยนต์ทั้งสองประเภทนี้สำหรับผู้ขับขี่ใหม่หรือสำหรับผู้ที่ขับรถบ่อยและเป็นระยะทางไกล

+ ประกันรถยนต์ประเภทใด ที่ให้บริการยกรถ 24 ชั่วโมง?

ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับบริษัทประกันภัยรถยนต์ แต่โดยทั่วไป บริการยกรถเป็นส่วนหนึ่งของประกันรถชั้น 1, ชั้น 2+ และชั้น 3+ อยู่ในเงื่อนไขการเกิดอุบัติเหตุหรือเป็นส่วนเสริมที่คุณสามารถซื้อเพิ่มเติมหากคุณเลือกซื้อประกันรถยนต์ประเภทอื่น

+ ประกันรถยนต์ประเภทใด ที่จะให้ความคุ้มครองความเสียหายจากอัคคีภัยหรือการโจรกรรมรถยนต์?

ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับบริษัทประกันภัยรถยนต์ แต่โดยทั่วไปประกันรถชั้น 1, ชั้น 2+ และชั้น 2 จะเสนอความคุ้มครองสำหรับความเสียหายจากอัคคีภัยหรือการโจรกรรมรถยนต์

+ ประกันรถยนต์ประเภทใด ที่มีตัวเลือกในการผ่อนชำระค่าเบี้ยประกัน?

สิ่งนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับประเภทของประกันรถยนต์ เนื่องจากขึ้นอยู่กับบริษัทประกันภัยรถยนต์ที่คุณเลือก MrKumka.com ร่วมกับบริษัทประกันภัยเสนอการชำระค่าประกันรถยนต์แบบผ่อนชำระ มีตัวเลือกให้คุณผ่อนประกันรถยนต์ ด้วยบัตรเดบิต บัตรเครดิต หรือโอนเงินผ่านธนาคาร

+ ประกันรถยนต์ประเภทใดบ้าง ที่มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง

โดยปกติแล้ว บริษัทประกันภัยรถยนต์ส่วนใหญ่จะให้บริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินบนท้องถนนเป็นบริการเสริมในกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ของคุณ ที่อาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหากต้องการบริการเสริมนี้ อย่างไรก็ตามประกันรถชั้น 1 ชั้น 2+ และชั้น 3+ จะให้บริการยกรถได้ตลอด 24 ชั่วโมงอยู่ในเงื่อนไขการเกิดอุบัติเหตุ โดยเจ้าหน้าที่เคลมจะมาถึงที่เกิดเหตุเพื่อช่วยในการดำเนินการเคลมประกันรถยนต์ของคุณ

+ ค่าเสียหายส่วนแรก คืออะไร?

บางบริษัทประกันภัยรถยนต์ จะมีตัวเลือก “ค่าเสียหายส่วนแรก” ซึ่งเป็นเงื่อนไขความคุ้มครองเพิ่มเติมที่จะช่วยให้เบี้ยประกันรถยนต์ของคุณถูกลงในระยะยาว และช่วยลดจำนวนการเคลมประกันรถยนต์เมื่อคุณเป็นฝ่ายผิด ในกรณีที่คุณซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์และเลือกรับค่าเสียหายส่วนแรกที่จำนวน 'x' บาท เมื่อคุณประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์และคุณเป็นฝ่ายผิด คุณไม่จำเป็นต้องเคลมประกันหากค่าซ่อมรถต่ำกว่าจำนวน 'x' บาท ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ของคุณ

คุณสามารถจ่ายค่าซ่อมเองและทำให้กรมธรรม์ของคุณไม่มีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเกิดขึ้น ซึ่งจะช่วยรักษาประวัติผู้ขับขี่ดีไว้ อย่างไรก็ตาม หากค่าใช้จ่ายในการซ่อมสูงกว่าจำนวนค่าเสียหายส่วนแรก "x" บาท ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ของคุณ คุณจะต้องเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกับบริษัทประกันภัยรถยนต์ของคุณ

ในกรณีเช่นนี้ คุณจะยังคงจ่ายเงินจำนวน ‘x’ บาท ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ และบริษัทประกันภัยรถยนต์จะจ่ายเงินส่วนที่เกินจากนั้น หากคุณประสบอุบัติเหตุกับบุคคลภายนอก โดยคุณไม่ได้เป็นฝ่ายผิด คุณไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าอะไร และค่าเสียหายส่วนแรกตามกรมธรรม์จะไม่มีผลอะไรกับสถานการณ์ดังกล่าว โดยรวมแล้ว เราขอแนะนำให้ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ที่ระบุค่าเสียหายส่วนแรก เพราะนอกจากจะช่วยให้คุณลดจำนวนการเคลมประกันรถยนต์ในประวัติของคุณแล้ว ยังช่วยให้เบี้ยประกันรถยนต์ของคุณถูกลงในระยะยาวอีกด้วย

+ ตัวเลือก แผนอู่ซ่อมรถ คืออะไร?

บริษัทประกันภัยรถยนต์บางราย จะมีแผนประกันรถยนต์ประเภทซ่อมอู่ เป็นตัวเลือกการซ่อมรถผ่านอู่ซ่อมรถในเครือเมื่อคุณประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ ข้อดีของการเลือกแผนอู่ซ่อมรถในเครือคุณจะได้รับเบี้ยประกันภัยที่ถูกลงจากบริษัทประกันภัยรถยนต์ของคุณ

+ ตัวเลือก แผนส่วนผู้ขับขี่ คืออะไร?

ตัวเลือกนี้ช่วยให้ คุณสามารถเพิ่มผู้ขับขี่เพิ่มเติมในกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ของคุณได้ ในกรณีที่คุณไม่ใช่คนเดียวที่ขับขี่รถของคุณ สิ่งนี้ให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมแก่รถของคุณ ในกรณีที่รถของคุณมีส่วนเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุบนท้องถนน ตัวเลือกเพิ่มเติมสำหรับผู้ขับขี่จะให้ความคุ้มครองครอบคลุม ผู้ขับขี่หลัก และผู้ขับขี่เพิ่มเติม หรือผู้ขับขี่รายใดก็ตาม ที่คุณตัดสินใจเพิ่มในกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ของคุณ

หากคุณมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถดูคำถามทั่วไปเกี่ยวกับการประกันภัยรถยนต์ หรือ ติดต่อ MrKumka.com เราพร้อมที่จะช่วยเหลือคุณในทุกข้อสงสัย

บทความที่น่าสนใจ

เพราะเรารู้ว่าคุณรู้สึกสับสนและมึนหัวเพียงใด ในตอนที่ต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่ใช่