เปรียบเทียบประกันรถยนต์ออนไลน์

ค้นหาราคาประกันรถยนต์ที่ดีที่สุดจาก MrKumka.com เปรียบเทียบราคาประกันรถชั้น 1, ชั้น 2+, ชั้น 2, ชั้น 3+ และชั้น 3 จาก บริษัทประกันภัยรถยนต์ชั้นนำทั่วประเทศ

เช็คราคาประกันรถยนต์จากบริษัทประกันภัยรถยนต์ชั้นนำทั่วประเทศ

เปรียบเทียบ ราคาประกันรถยนต์ที่ดีที่สุด และเหมาะสมสำหรับคุณ

เช็คเบี้ยประกันรถยนต์
เช็คเบี้ยประกันรถยนต์
เช็คเบี้ยประกันรถยนต์
เช็คเบี้ยประกันรถยนต์
เช็คเบี้ยประกันรถยนต์
เช็คเบี้ยประกันรถยนต์
เช็คเบี้ยประกันรถยนต์
เช็คเบี้ยประกันรถยนต์
เช็คเบี้ยประกันรถยนต์
เช็คเบี้ยประกันรถยนต์
เช็คเบี้ยประกันรถยนต์
เช็คเบี้ยประกันรถยนต์
เช็คเบี้ยประกันรถยนต์
เช็คเบี้ยประกันรถยนต์
เช็คเบี้ยประกันรถยนต์
เช็คเบี้ยประกันรถยนต์

ตารางเปรียบเทียบความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์ประเภทต่างๆ

เช็คเบี้ยประกันรถยนต์
เช็คเบี้ยประกันรถยนต์

ประกันรถยนต์ที่ไหนดีที่สุดในประเทศไทย?

เปรียบเทียบประกันภัยรถยนต์กับ MrKumka.com เราได้คัดสรรบริษัทประกันภัยรถยนต์ที่น่าเชื่อถือ MrKumka.com พร้อมช่วยคุณค้นหาราคาประกันรถยนต์ ด้วยความคุ้มครองที่ตรงตามความต้องการ และตอบโจทย์การขับขี่ของคุณ

เช็คเบี้ยประกันรถยนต์ เราให้คุณเห็น ราคาจริง

เช็คเบี้ยประกันรถยนต์ เปรียบเทียบ เร็วและง่าย

เช็คเบี้ยประกันรถยนต์ ให้คุณ ปรับเปลี่ยนได้

เช็คเบี้ยประกันรถยนต์

เราเข้าใจและลดความซับซ้อนในการเปรียบเทียบประกันภัยรถยนต์ ผ่าน MrKumka.com ช่วยให้คุณได้รับข้อเสนอที่ดีที่สุด ก่อนที่จะแสดงเบี้ยประกันภัยรถยนต์ให้คุณ เราจะทำการคัดกรองข้อเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัยทั้งหมดที่ตรงตามความต้องการและตอบโจทย์การขับขี่ของคุณ ไม่มีแรงกดดันจากตัวแทนขาย ได้รับข้อมูลที่ชัดเจน และ ไม่มีลูกเล่นทางด้านราคา หากสนใจแผนประกันไหน สามารถฝากข้อมูลของคุณเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้เชียวชาญติดต่อกลับ ตรวจสอบใบเสนอราคาประกันภัยรถยนต์ กับ MrKumka.com

ประกันรถยนต์แบบไหนดีที่สุดหรือถูกที่สุด?

ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจมีอยู่ 5 ประเภท แบ่งออกเป็น ชั้น 1, ชั้น 2+, ชั้น 2, ชั้น 3+ และชั้น 3 คุณสามารถเปรียบเทียบและปรับแต่งแผน ประกันภัยรถยนต์ กับ Mr.Kumka.com เพื่อให้คุณได้รับราคา และความคุ้มครองแบบที่คุณต้องการสำหรับประกันในแต่ละประเภท สามารถศึกษารายละเอียดของประกันแต่ละประเภทเพิ่มเติมได้ดังนี้

ประกันชั้น 1 คุ้มครองอะไรบ้าง ?

1

แนะนำ

ประกันชั้น 1 เป็นประเภทประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองมากที่สุด และเป็นที่นิยมที่สุด สำหรับประกันชั้น 1 บริษัทประกันภัยรถยนต์ส่วนใหญ่จะให้ความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถยนต์ ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่มีคู่กรณีหรือไม่มีคู่กรณี, รวมถึงกระจกบังลมที่ได้รับความเสียหาย บริการยกรถ 24 ชั่วโมง, ความคุ้มครองรถยนต์สูญหาย ถูกโจรกรรม ไฟไหม้ หรือจากภัยธรรมชาติ เช่น ความเสียหายจากน้ำท่วม นอกจากคุ้มครองตัวรถยนต์แล้ว ประกันชั้น 1 จะคุ้มครองเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวผู้ขับขี่และบุคคลภายนอก เช่น อุบัติเหตุส่วนบุคคล ค่าประกันตัว และค่ารักษาพยาบาล อันเกิดจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิ่มค่าเสียหายส่วนแรก และ ปรับแต่งแผนบริการอู่ซ่อม เพื่อลดค่าใช้จ่ายของคุณสำหรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

ประกันชั้น 2+ คุ้มครองอะไรบ้าง ?

2+

แนะนำ

ประกันรถ 2+ เป็นประเภทประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุแบบรถชนรถ บริษัทประกันภัยรถยนต์ส่วนใหญ่จะให้ความคุ้มครองรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถยนต์ อันเกิดจากอุบัติเหตุทางรถยนต์กับรถยนต์ กับบุคคลภายนอก พร้อมรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก รับผิดต่อการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของบุคคลภายนอก ความคุ้มครองสำหรับการโจรกรรม ไฟไหม้รถยนต์ หรือความเสียหายจากน้ำท่วม บริการยกรถ 24 ชั่วโมงจากอุบัติเหตุ คุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล ค่าประกันตัว และค่ารักษาพยาบาล อันเกิดจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ คุณยังสามารถเพิ่มค่าเสียหายส่วนแรก และ ปรับแต่งแผนบริการอู่ซ่อม เพื่อลดค่าใช้จ่ายของคุณสำหรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

ประกันชั้น 3+ คุ้มครองอะไรบ้าง ?

3+

ประกัน 3+ ให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุจากการขับขี่บนท้องถนน บริษัทประกันภัยรถยนต์ส่วนใหญ่จะให้ความคุ้มครองรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถยนต์ อันเกิดจากรถชนกับบุคคลภายนอก รับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก รับผิดต่อการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของบุคคลภายนอก บริการยกรถ 24 ชั่วโมงจากอุบัติเหตุ คุ้มครองคุณสำหรับอุบัติเหตุส่วนบุคคล ค่าประกันตัว และค่ารักษาพยาบาล อันเกิดจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ คุณยังสามารถเพิ่มค่าเสียหายส่วนแรก และ ปรับแต่งแผนบริการอู่ซ่อม เพื่อลดค่าใช้จ่ายของคุณสำหรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

ประกันชั้น 2 คุ้มครองอะไรบ้าง ?

2

ประกันรถยนต์ 2 ให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุจากการขับขี่บบนท้องถนน บริษัทประกันภัยรถยนต์ส่วนใหญ่จะให้ความคุ้มครองรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถยนต์ อันเกิดจากอุบัติเหตุทางรถยนต์กับบุคคลภายนอก รับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก รับผิดต่อการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของบุคคลภายนอก ความคุ้มครองสำหรับการโจรกรรม ไฟไหม้รถยนต์ นอกจากนี้ประกันรถ 2 คุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล ค่าประกันตัว และค่ารักษาพยาบาล อันเกิดจากอุบัติเหตุทางรถยนต์

ประกันชั้น 3 คุ้มครองอะไรบ้าง ?

3

ประกันรถชั้น 3 เป็นประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจขั้นพื้นฐาน จะให้อุบัติเหตุจากการขับขี่บนท้องถนน บริษัทประกันภัยรถยนต์ส่วนใหญ่จะให้ความคุ้มครองรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น รับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก รับผิดต่อการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของบุคคลภายนอก คุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล ค่าประกันตัว และค่ารักษาพยาบาล อันเกิดจากอุบัติเหตุทางรถยนต์

ประกันรถยนต์ภาคบังคับ คุ้มครองอะไรบ้าง ?

พรบ

พรบ

ประกันรถยนต์ภาคบังคับหรือ“พรบ รถยนต์” เป็นประกันภัยที่กฎหมายกำหนด สำหรับยานยนต์ทุกประเภทซึ่งจะรวมถึงรถยนต์ รถจักรยานยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์ หรือยานยนต์อื่น ๆ ที่ขับขี่บนถนนในประเทศไทย เพื่อให้ความคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถทุกคน ไม่ว่าจะเป็นคนเดินถนน ผู้ขับขี่ หรือผู้โดยสาร ไม่ว่าจะมีความเสียหายต่อยานพาหนะ การบาดเจ็บ หรือการเสียชีวิต ประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองขั้นพื้นฐานสำหรับสถานการณ์เหล่านี้ โดยจำนวนเงินคุ้มครองสูงสุดต่อคนของประกันภัยภาคบังคับ (พ.ร.บ.) นั้นมีจำกัดเมื่อเปรียบเทียบกับการประกันรถยนต์ภาคสมัครใจในประเทศไทย เนื่องจากกฎหมายกำหนดให้ยานพาหนะทุกคันต้องมีประกันภัยประเภทนี้และต่ออายุทุกปีก่อนชำระภาษีรถยนต์ การฝ่าฝืนไม่ทำประกันภัยภาคบังคับ (พ.ร.บ.) จะได้รับโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท อย่างไรก็ตามผู้ขับขี่รถยนต์ส่วนใหญ่ควรจะจะซื้อประกันรถประเภทสมัครใจเพื่อที่จะได้รับความคุ้มครองเพิ่มเติมสูงสุดด้วย

รีวิวจากลูกค้า

4.9 /5

อ่านประสบการณ์จริงจากลูกค้ามิสเตอร์คุ้มค่า

ได้รับการรับรองโดย Feefo.com

อ่านประสบการณ์จริงจากลูกค้ามิสเตอร์คุ้มค่า
อ่านประสบการณ์จริงจากลูกค้ามิสเตอร์คุ้มค่า

มีประกันให้เลือกหลายบริษัท ราคาเบี้ยประกันไม่แพง

เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลชัดเจน ตอบคำถามได้ดีค่ะ มีความใส่ใจลูกค้า พูดจาสุภาพ เรียบร้อยดีค่ะ ราคาเบี้ยประกันก็ถูกกว่าที่อื่น สามารถผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตได้

Trusted Customer

อ่านประสบการณ์จริงจากลูกค้ามิสเตอร์คุ้มค่า
อ่านประสบการณ์จริงจากลูกค้ามิสเตอร์คุ้มค่า

คุ้มค่าสมชื่อ

หน้าเว็บใช้งานง่าย สั่งซื้อก็ง่ายค่ะ เลือกได้ตามความต้องการ (เน้นถูก ก็ได้ จะเอาครอบคลุมเบี้ยแพงก็ได้ค่ะ) เซลล์จัดการให้หมดเลยค่ะ ขอบคุณนะคะ

Trusted Customer

อ่านประสบการณ์จริงจากลูกค้ามิสเตอร์คุ้มค่า
อ่านประสบการณ์จริงจากลูกค้ามิสเตอร์คุ้มค่า

ตอบโจทย์ความต้องการผมเลย

ความรวดเร็วในการประสานงาน การให้ข้อมูลชัดเจน ค้นหาความคุ้มครองตามต้องการ ได้เยี่ยมมากเลยครับ ครั้งแรกก็ประทับใจแล้ว ผมมีรถ 3 คัน อีก 2 คันต้องใช้บริการแน่นอน

** ปัญ**

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับประกันภัยรถยนต์ในประเทศไทย

+ ควรเลือก บริษัทประกันภัยรถยนต์อะไรดี?

ท้ายที่สุดแล้ว สิ่งนี้ขึ้นอยู่กับคุณ และความจำเป็นในการขับขี่ของคุณ อย่างไรก็ตามเพื่อความมั่นใจ เราขอแนะนำให้เลือกบริษัทประกันภัยรถยนต์ที่เชื่อถือได้ MrKumka.com ทำงานร่วมกับบริษัทประกันภัยรถยนต์กว่า 30 บริษัท ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักในประเทศไทย การประกันรถกับ MrKumka.com นั้นง่ายและสะดวก เพราะเราพยายามนำเสนอผลิตภัณฑ์จากทั้ง บริษัทประกันภัยรถยนต์ชั้นนำตลอดจนผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการด้านราคาของคุณ นี่คือข้อมูลเล็กน้อยเกี่ยวกับบริษัทประกันภัยรถยนต์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด

วิริยะประกันภัย เป็นบริษัทประกันวินาศภัยชั้นนำอันดับหนึ่งของประเทศไทย ที่ให้บริการประกันภัยยานพาหนะทางบกและทางน้ำ ทรัพย์สิน และอื่น ๆ เป็นที่รู้จักกันดีในตลาด และมีเครือข่ายศูนย์บริการแจ้งซ่อมและอู่ซ่อมรถมากมาย

เมืองไทยประกันภัย เป็นหนึ่งในอันดับต้น ๆ ของบริษัทประกันวินาศภัยในประเทศไทย ที่ให้บริการประกันสุขภาพ และประกันภัยยานพาหนะที่หลากหลาย

รู้ใจ ประกันออนไลน์ เป็นบริษัทใหม่ที่มีลูกค้าจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ให้บริการประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยรถจักรยานยนต์ รวมถึงประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพหลายประเภท เช่น ความคุ้มครองโรคร้ายแรง

• แอลเอ็มจีประกันภัย เป็นบริษัทประกันวินาศภัยที่เป็นที่รู้จักอย่างสากล มีประสบการณ์มากกว่า 100 ปีในกว่า 15 ประเทศ ขยายไปทั่วทุกจังหวัดกว่า 50 สาขาทั่วประเทศ และเครือข่ายอู่ซ่อมรถมากมาย

• ทิพยประกันภัย เป็นบริษัทประกันภัยรถยนต์ที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งในประเทศไทย มีความโดดเด่นตรงที่ไม่เพียงแต่เสนอประกันรถเท่านั้น แต่ยังมีประกันสุขภาพในรูปแบบต่าง ๆ และเพิ่มความคุ้มครองพิเศษ TipLady ที่ออกแบบมาเพื่อให้บริการประกันภัยสำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะอีกด้วย

นี่เป็นเพียงข้อมูลเล็กน้อยเกี่ยวกับตัวเลือกบริษัทประกันภัยรถยนต์ของเรา เช็คเบี้ยประกันภัยรถยนต์ของคุณกับ MrKumka.com คุณจะพบกับ บริษัทประกันภัยรถยนต์กว่า 30 แห่ง ในราคาและความคุ้มครองที่เหมาะสมสำหรับคุณ

+ ประกันรถ 2 และ ชั้น 2+ ต่างกันอย่างไร?

ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับ บริษัทประกันภัยรถยนต์ที่คุณเลือก แต่โดยทั่วไป จำนวนเงินคุ้มครองของประกันรถ 2+ จะสูงกว่าประกันรถ 2 นอกจากนี้ประกันรถ 2+ จะให้ความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถของคุณ จากการชนกับบุคคลภายนอก ความคุ้มครองสำหรับการโจรกรรม ไฟไหม้รถยนต์ หรือความเสียหายจากน้ำท่วม ในขณะที่ประกันชั้น 2 มีข้อจำกัดในการคุ้มครองรถของคุณจากอุบัติเหตุทางรถยนต์กับบุคคลภายนอกเท่านั้้น และ ไม่รวมถึงการป้องกันความเสียหายจากน้ำท่วม ซึ่งอาจจำเป็นมาก หากรถของคุณไม่ได้จอดในพื้นที่ปลอดภัย

+ ประกันรถชั้น 3 และ ชั้น 3+ ต่างกันอย่างไร?

ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับ บริษัทประกันภัยรถยนต์ที่คุณเลือก แต่โดยทั่วไปประกันชั้น 3+ จะให้ความคุ้มครองรถยนต์ของคุณจากอุบัติเหตุทางรถยนต์กับบุคคลภายนอก ในขณะที่ประกันรถชั้น 3 จะคุ้มครองเฉพาะความเสียหายต่อยานพาหนะ และรับผิดต่อการบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตของบุคคลภายนอกเท่านั้น นอกจากนี้ประกัน 3+ บริษัทประกันภัยรถยนต์ส่วนใหญ่ จะให้บริการยกรถตลอด 24 ชั่วโมง และสามารถเพิ่มค่าเสียหายส่วนแรกได้ ซึ่งตัวเลือกเหล่านี้จะไม่มีในประกันรถชั้น 3

+ ประกันรถ 2+ และ ชั้น 3+ ต่างกันอย่างไร?

ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับ บริษัทประกันภัยรถยนต์ที่คุณเลือก แต่โดยทั่วไปแล้วประกัน 2+ และประกัน 3+ จะคุ้มครองความเสียหายต่อยานพาหนะ และรับผิดชอบต่อการบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตของบุคคลภายนอก บริการยกรถ 24 ชั่วโมงจากอุบัติเหตุ และสามารถเพิ่มค่าเสียหายส่วนแรกได้ อย่างไรก็ตามเฉพาะประกันรถ 2+ เท่านั้นที่จะให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมสำหรับการโจรกรรม ไฟไหม้รถยนต์ หรือความเสียหายจากน้ำท่วม เราขอแนะนำให้คุณพิจารณาความแตกต่างนี้อย่างรอบคอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากรถของคุณมักจะจอดอยู่ด้านนอกอาคารแทนที่จะเป็นที่จอดรถที่มีการรักษาระบบความปลอดภัย

+ ประกันรถยนต์ประเภทใด คุ้มครองความเสียหายจากน้ำท่วมได้ดีกว่ากัน?

บริษัทประกันส่วนใหญ่จะรวมความเสียหายจากน้ำท่วมและความคุ้มครองภัยธรรมชาติที่คล้ายคลึงกันไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ประกันรถชั้น 1 และชั้น 2 + จะให้ความคุ้มครองความเสียหายจากน้ำท่วม บางครั้งจำนวนเงินคุ้มครองของทั้ง 2 ประเภทอาจไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับบริษัทประกันภัยที่คุณตัดสินใจเลือก

+ ประกันรถยนต์ประเภทใด คุ้มครองรถเสียหรือได้รับความเสียหายได้ดีกว่ากัน?

ประกันรถยนต์ทุกประเภทยกเว้นชั้น 3 ให้ความคุ้มครองรถของคุณ จากความเสียหายจากบุคคลภายนอกหรือภัยธรรมชาติ อย่างไรก็ตามข้อจำกัดความรับผิดในแต่ละประเภทนั้นมีความแตกต่างกัน ประกันภัยที่ครอบคลุมมากที่สุดคือชั้น 1 และชั้น 2+ เราขอแนะนำให้ทำประกันรถยนต์ทั้งสองประเภทนี้สำหรับผู้ขับขี่ใหม่หรือสำหรับผู้ที่ขับรถบ่อยและเป็นระยะทางไกล

+ ประกันรถยนต์ประเภทใด ที่ให้บริการยกรถ 24 ชั่วโมง?

ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับบริษัทประกันภัยรถยนต์ แต่โดยทั่วไป บริการยกรถเป็นส่วนหนึ่งของประกันรถชั้น 1, ชั้น 2+ และชั้น 3+ อยู่ในเงื่อนไขการเกิดอุบัติเหตุหรือเป็นส่วนเสริมที่คุณสามารถซื้อเพิ่มเติมหากคุณเลือกซื้อประกันรถยนต์ประเภทอื่น

+ ประกันรถยนต์ประเภทใด ที่จะให้ความคุ้มครองความเสียหายจากอัคคีภัยหรือการโจรกรรมรถยนต์?

ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับบริษัทประกันภัยรถยนต์ แต่โดยทั่วไปประกันรถชั้น 1, ชั้น 2+ และชั้น 2 จะเสนอความคุ้มครองสำหรับความเสียหายจากอัคคีภัยหรือการโจรกรรมรถยนต์

+ ประกันรถยนต์ประเภทใด ที่มีตัวเลือกในการผ่อนชำระค่าเบี้ยประกัน?

สิ่งนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับประเภทของประกันรถยนต์ เนื่องจากขึ้นอยู่กับบริษัทประกันภัยรถยนต์ที่คุณเลือก MrKumka.com ร่วมกับบริษัทประกันภัยเสนอการชำระค่าประกันรถยนต์แบบผ่อนชำระ มีตัวเลือกให้คุณผ่อนประกันรถยนต์ ด้วยบัตรเดบิต บัตรเครดิต หรือโอนเงินผ่านธนาคาร

+ ประกันรถยนต์ประเภทใดบ้าง ที่มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง

โดยปกติแล้ว บริษัทประกันภัยรถยนต์ส่วนใหญ่จะให้บริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินบนท้องถนนเป็นบริการเสริมในกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ของคุณ ที่อาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหากต้องการบริการเสริมนี้ อย่างไรก็ตามประกันรถชั้น 1 ชั้น 2+ และชั้น 3+ จะให้บริการยกรถได้ตลอด 24 ชั่วโมงอยู่ในเงื่อนไขการเกิดอุบัติเหตุ โดยเจ้าหน้าที่เคลมจะมาถึงที่เกิดเหตุเพื่อช่วยในการดำเนินการเคลมประกันรถยนต์ของคุณ

+ ค่าเสียหายส่วนแรก คืออะไร?

บางบริษัทประกันภัยรถยนต์ จะมีตัวเลือก “ค่าเสียหายส่วนแรก” ซึ่งเป็นเงื่อนไขความคุ้มครองเพิ่มเติมที่จะช่วยให้เบี้ยประกันรถยนต์ของคุณถูกลงในระยะยาว และช่วยลดจำนวนการเคลมประกันรถยนต์เมื่อคุณเป็นฝ่ายผิด ในกรณีที่คุณซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์และเลือกรับค่าเสียหายส่วนแรกที่จำนวน 'x' บาท เมื่อคุณประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์และคุณเป็นฝ่ายผิด คุณไม่จำเป็นต้องเคลมประกันหากค่าซ่อมรถต่ำกว่าจำนวน 'x' บาท ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ของคุณ

คุณสามารถจ่ายค่าซ่อมเองและทำให้กรมธรรม์ของคุณไม่มีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเกิดขึ้น ซึ่งจะช่วยรักษาประวัติผู้ขับขี่ดีไว้ อย่างไรก็ตาม หากค่าใช้จ่ายในการซ่อมสูงกว่าจำนวนค่าเสียหายส่วนแรก "x" บาท ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ของคุณ คุณจะต้องเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกับบริษัทประกันภัยรถยนต์ของคุณ

ในกรณีเช่นนี้ คุณจะยังคงจ่ายเงินจำนวน ‘x’ บาท ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ และบริษัทประกันภัยรถยนต์จะจ่ายเงินส่วนที่เกินจากนั้น หากคุณประสบอุบัติเหตุกับบุคคลภายนอก โดยคุณไม่ได้เป็นฝ่ายผิด คุณไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าอะไร และค่าเสียหายส่วนแรกตามกรมธรรม์จะไม่มีผลอะไรกับสถานการณ์ดังกล่าว โดยรวมแล้ว เราขอแนะนำให้ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ที่ระบุค่าเสียหายส่วนแรก เพราะนอกจากจะช่วยให้คุณลดจำนวนการเคลมประกันรถยนต์ในประวัติของคุณแล้ว ยังช่วยให้เบี้ยประกันรถยนต์ของคุณถูกลงในระยะยาวอีกด้วย

+ ตัวเลือก แผนอู่ซ่อมรถ คืออะไร?

บริษัทประกันภัยรถยนต์บางราย จะมีแผนประกันรถยนต์ประเภทซ่อมอู่ เป็นตัวเลือกการซ่อมรถผ่านอู่ซ่อมรถในเครือเมื่อคุณประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ ข้อดีของการเลือกแผนอู่ซ่อมรถในเครือคุณจะได้รับเบี้ยประกันภัยที่ถูกลงจากบริษัทประกันภัยรถยนต์ของคุณ

+ ตัวเลือก แผนส่วนผู้ขับขี่ คืออะไร?

ตัวเลือกนี้ช่วยให้ คุณสามารถเพิ่มผู้ขับขี่เพิ่มเติมในกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ของคุณได้ ในกรณีที่คุณไม่ใช่คนเดียวที่ขับขี่รถของคุณ สิ่งนี้ให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมแก่รถของคุณ ในกรณีที่รถของคุณมีส่วนเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุบนท้องถนน ตัวเลือกเพิ่มเติมสำหรับผู้ขับขี่จะให้ความคุ้มครองครอบคลุม ผู้ขับขี่หลัก และผู้ขับขี่เพิ่มเติม หรือผู้ขับขี่รายใดก็ตาม ที่คุณตัดสินใจเพิ่มในกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ของคุณ

หากคุณมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถดูคำถามทั่วไปเกี่ยวกับการประกันภัยรถยนต์ หรือ ติดต่อ MrKumka.com เราพร้อมที่จะช่วยเหลือคุณในทุกข้อสงสัย

บทความที่น่าสนใจ

เพราะเรารู้ว่าคุณรู้สึกสับสนและมึนหัวเพียงใด ในตอนที่ต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่ใช่