เปรียบเทียบประกันรถยนต์ออนไลน์

ค้นหาราคาประกันรถยนต์ที่ดีที่สุดจาก MrKumka.com เปรียบเทียบราคา
ประกันรถชั้น 1, ชั้น 2+, ชั้น 2, ชั้น 3+ และชั้น 3 จากบริษัทประกันภัยรถยนต์
ชั้นนำทั่วประเทศ

เช็คราคาประกันรถยนต์จากบริษัทประกันภัยรถยนต์ชั้นนำทั่วประเทศ

เปรียบเทียบ ราคาประกันรถยนต์ที่ดีที่สุด และเหมาะสมสำหรับคุณ

เปรียบเทียบประกันรถยนต์กับ MrKumka.com
เปรียบเทียบประกันรถยนต์กับ MrKumka.com
เปรียบเทียบประกันรถยนต์กับ MrKumka.com
เปรียบเทียบประกันรถยนต์กับ MrKumka.com
เปรียบเทียบประกันรถยนต์กับ MrKumka.com
เปรียบเทียบประกันรถยนต์กับ MrKumka.com
เปรียบเทียบประกันรถยนต์กับ MrKumka.com
เปรียบเทียบประกันรถยนต์กับ MrKumka.com
เปรียบเทียบประกันรถยนต์กับ MrKumka.com
เปรียบเทียบประกันรถยนต์กับ MrKumka.com
เปรียบเทียบประกันรถยนต์กับ MrKumka.com
เปรียบเทียบประกันรถยนต์กับ MrKumka.com
เปรียบเทียบประกันรถยนต์กับ MrKumka.com
เปรียบเทียบประกันรถยนต์กับ MrKumka.com

ตารางเปรียบเทียบความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์ประเภทต่างๆ

เปรียบเทียบประกันรถยนต์กับ MrKumka.com
เปรียบเทียบประกันรถยนต์กับ MrKumka.com

ประกันรถยนต์ที่ไหนดีที่สุด

เปรียบเทียบประกันภัยรถยนต์ กับ MrKumka.com เราได้คัดสรรบริษัทประกันภัยรถยนต์ที่น่าเชื่อถือ MrKumka.com พร้อมช่วยคุณค้นหาราคาประกันรถยนต์ ด้วยความคุ้มครองที่ตรงตามความต้องการ และตอบโจทย์การขับขี่ของคุณ

เปรียบเทียบประกันรถยนต์กับ MrKumka.com เราให้คุณเห็น ราคาจริง

เปรียบเทียบประกันรถยนต์กับ MrKumka.com เปรียบเทียบ เร็วและง่าย

เปรียบเทียบประกันรถยนต์กับ MrKumka.com ให้คุณ ปรับเปลี่ยนได้

เปรียบเทียบประกันรถยนต์กับ MrKumka.com

เราเข้าใจและลดความซับซ้อน

ในการเปรียบเทียบประกันภัยรถยนต์ ผ่าน MrKumka.com

ช่วยให้คุณได้รับข้อเสนอที่ดีที่สุด ก่อนที่จะแสดงเบี้ยประกันภัยรถยนต์ให้คุณ เราจะทำการคัดกรองข้อเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัยทั้งหมดที่ตรงตามความต้องการและตอบโจทย์การขับขี่ของคุณ ไม่มีแรงกดดันจากตัวแทนขาย ได้รับข้อมูลที่ชัดเจน และ ไม่มีลูกเล่นทางด้านราคา หากสนใจแผนประกันไหน สามารถฝากข้อมูลของคุณเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญติดต่อกลับ ตรวจสอบใบเสนอราคาประกันภัยรถยนต์ กับ MrKumka.com

ประกันรถยนต์แบบไหนดีที่สุดหรือถูกที่สุด

ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจมีอยู่ 5 ประเภท แบ่งออกเป็น ชั้น 1, ชั้น 2+, ชั้น 2, ชั้น 3+ และชั้น 3 คุณสามารถเปรียบเทียบและปรับแต่งแผน ประกันภัยรถยนต์ กับ MrKumka.com เพื่อให้คุณได้รับราคา และความคุ้มครองแบบที่คุณต้องการสำหรับประกันในแต่ละประเภท สามารถศึกษารายละเอียดของประกันแต่ละประเภทเพิ่มเติมได้ดังนี้

ประกันรถยนต์ชั้น 1

คุ้มครองอะไรบ้าง ?

1

แนะนำ

ประกันรถยนต์ชั้น 1 เป็นประเภทประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองมากที่สุด และเป็นที่นิยมที่สุด

สำหรับประกันรถยนต์ชั้น 1 บริษัทประกันภัยรถยนต์ส่วนใหญ่จะให้ ความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่มีคู่กรณีหรือไม่มีคู่กรณี, รวมถึงกระจกบังลมที่ได้รับความเสียหาย บริการยกรถ 24 ชั่วโมง,ความคุ้มครองรถยนต์สูญหาย ถูกโจรกรรม ไฟไหม้ หรือจากภัยธรรมชาติ เช่นความเสียหายจากน้ำท่วม นอกจากคุ้มครองตัวรถยนต์แล้ว

ประกันรถยนต์ชั้น 1 จะคุ้มครอง เพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวผู้ขับขี่และบุคคลภายนอก เช่น อุบัติเหตุส่วนบุคคล ค่าประกันตัว และค่ารักษาพยาบาล อันเกิดจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิ่มค่าเสียหายส่วนแรก และ ปรับแต่งแผนบริการอู่ซ่อมเพื่อลดค่าใช้จ่ายของคุณสำหรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

ประกันรถยนต์ชั้น 2+

คุ้มครองอะไรบ้าง ?

2+

แนะนำ

ประกันรถยนต์ชั้น 2+ เป็นประเภทประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุแบบรถชนรถ

บริษัทประกันภัยรถยนต์ส่วนใหญ่จะให้ความคุ้มครองรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถยนต์ อันเกิดจากอุบัติเหตุทางรถยนต์กับรถยนต์ กับบุคคลภายนอก

พร้อมรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก รับผิดต่อการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของบุคคลภายนอก ความคุ้มครองสำหรับการโจรกรรม ไฟไหม้รถยนต์ หรือความเสียหายจากน้ำท่วม บริการยกรถ 24 ชั่วโมงจากอุบัติเหตุ คุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล ค่าประกันตัว และค่ารักษาพยาบาล อันเกิดจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ คุณยังสามารถเพิ่มค่าเสียหายส่วนแรก และ ปรับแต่งแผนบริการอู่ซ่อม เพื่อลดค่าใช้จ่ายของคุณสำหรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

ประกันรถยนต์ชั้น 3+

คุ้มครองอะไรบ้าง ?

3+

ประกันรถยนต์ชั้น 3+ ให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุจากการขับขี่บนท้องถนน

บริษัทประกันภัยรถยนต์ส่วนใหญ่จะให้ความคุ้มครองรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถยนต์ อันเกิดจากรถชนกับบุคคลภายนอก รับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก รับผิดต่อการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของบุคคลภายนอก

บริการยกรถ 24 ชั่วโมงจากอุบัติเหตุ คุ้มครองคุณสำหรับอุบัติเหตุส่วนบุคคล ค่าประกันตัว และค่ารักษาพยาบาล อันเกิดจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ คุณยังสามารถเพิ่มค่าเสียหายส่วนแรก และ ปรับแต่งแผนบริการอู่ซ่อม เพื่อลดค่าใช้จ่ายของคุณสำหรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

ประกันรถยนต์ชั้น 2

คุ้มครองอะไรบ้าง ?

2

ประกันรถยนต์ชั้น 2 ให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุจากการขับขี่บนท้องถนน

รับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก รับผิดต่อการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของบุคคลภายนอก ความคุ้มครองสำหรับการโจรกรรม ไฟไหม้รถยนต์ นอกจากนี้ประกันรถยนต์ชั้น 2 คุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล ค่าประกันตัว และค่ารักษาพยาบาล อันเกิดจากอุบัติเหตุทางรถยนต์

ประกันรถยนต์ชั้น 3

คุ้มครองอะไรบ้าง ?

3

ประกันรถยนต์ชั้น 3 เป็นประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจขั้นพื้นฐาน จะให้อุบัติเหตุจากการขับขี่บนท้องถนน

บริษัทประกันภัยรถยนต์ส่วนใหญ่จะให้ความคุ้มครองรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น รับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก รับผิดต่อการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของบุคคลภายนอก คุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล ค่าประกันตัว และค่ารักษาพยาบาล อันเกิดจากอุบัติเหตุทางรถยนต์

ประกันรถยนต์ภาคบังคับ

คุ้มครองอะไรบ้าง ?

พรบ

พรบ

ประกันรถยนต์ภาคบังคับหรือ“ พ.ร.บ. ” เป็นประกันภัยที่กฎหมายกำหนด

สำหรับยานยนต์ทุกประเภทซึ่งจะรวมถึงรถยนต์ รถจักรยานยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์ หรือยานยนต์อื่น ๆ ที่ขับขี่บนถนนในประเทศไทย เพื่อให้ความคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถทุกคน ไม่ว่าจะเป็นคนเดินถนน ผู้ขับขี่ หรือผู้โดยสาร จากการบาดเจ็บ หรือการเสียชีวิต

ประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองขั้นพื้นฐานสำหรับสถานการณ์เหล่านี้ โดยจำนวนเงินคุ้มครองสูงสุดต่อคนของประกันภัยภาคบังคับ (พ.ร.บ.) นั้นมีจำกัดเมื่อเปรียบเทียบกับการประกันรถยนต์ภาคสมัครใจในประเทศไทย เนื่องจากกฎหมายกำหนดให้ยานพาหนะทุกคันต้องมีประกันภัยประเภทนี้และต่ออายุทุกปีก่อนชำระภาษีรถยนต์ การฝ่าฝืนไม่ทำประกันภัยภาคบังคับ (พ.ร.บ.) จะได้รับโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท อย่างไรก็ตามผู้ขับขี่รถยนต์ส่วนใหญ่จะซื้อประกันรถยนต์ประเภทสมัครใจ เพื่อที่จะได้รับความคุ้มครองเพิ่มเติมสูงสุดด้วย

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับประกันภัยรถยนต์ในประเทศไทย

+ ควรเลือกบริษัทประกันภัยรถยนต์อะไรดี?

เราขอแนะนำให้เลือกบริษัทประกันภัยรถยนต์ที่เชื่อถือได้ MrKumka.com ทำงานร่วมกับบริษัทประกันภัยรถยนต์กว่า 30 บริษัท ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักในประเทศไทย การเลือกประกันรถกับ MrKumka.com นั้นง่ายและสะดวก เพราะเราพยายามนำเสนอผลิตภัณฑ์จากทั้ง บริษัทประกันภัยรถยนต์ชั้นนำตลอดจนผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการด้านราคาของคุณ นี่คือข้อมูลเล็กน้อยเกี่ยวกับบริษัทประกันภัยรถยนต์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด

• วิริยะประกันภัย
เป็นบริษัทประกันวินาศภัยชั้นนำอันดับหนึ่งของประเทศไทย ที่ให้บริการประกันภัยยานพาหนะทางบกและทางน้ำ ทรัพย์สิน และอื่น ๆ เป็นที่รู้จักกันดีในตลาด และมีเครือข่ายศูนย์บริการแจ้งซ่อมและอู่ซ่อมรถมากมาย

• สินมั่นคงประกันภัย
เป็นหนึ่งในบริษัทประกันภัยยอดนิยมในประเทศไทย ให้บริการประกันรถประเภทต่าง ๆ มากกว่า 63 สาขาทั่วประเทศ ให้ลูกค้าเลือกความคุ้มครองตามช่วงระยะที่ต้องการ เริ่มตั้งแต่ 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือนและสูงสุด 1 ปีต่อระยะเวลากรมธรรม์

• ธนชาตประกันภัย
เป็นบริษัทประกันรถที่มีจำนวนลูกค้าที่ทำประกันเพิ่มขึ้นจำนวนมาก ให้บริการประกันรถ โดยเน้นที่การป้องกันน้ำท่วม ซึ่งเป็นปัญหาสำหรับผู้ขับขี่จำนวนมากในประเทศไทย ได้รับรางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7

• แอลเอ็มจีประกันภัย
เป็นบริษัทประกันวินาศภัยที่เป็นที่รู้จักอย่างสากล มีประสบการณ์มากกว่า 100 ปีในกว่า 15 ประเทศ ขยายไปทั่วทุกจังหวัดกว่า 50 สาขาทั่วประเทศ และเครือข่ายอู่ซ่อมรถมากมาย

• ทิพยประกันภัย
เป็นบริษัทประกันภัยรถยนต์ที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งในประเทศไทย มีความโดดเด่นตรงที่ไม่เพียงแต่เสนอประกันรถเท่านั้น แต่ยังมีประกันสุขภาพในรูปแบบต่าง ๆ และเพิ่มความคุ้มครองพิเศษ TipLady ที่ออกแบบมาเพื่อให้บริการประกันภัยสำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะอีกด้วย

นี่เป็นเพียงข้อมูลเล็กน้อยเกี่ยวกับตัวเลือกบริษัทประกันภัยรถยนต์ของเรา เช็คเบี้ยประกันประกันภัยรถยนต์ของคุณกับ MrKumka.com คุณจะพบกับ บริษัทประกันภัยรถยนต์มากกว่า 30 แห่งในราคาและความคุ้มครองที่เหมาะสมสำหรับคุณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบริษัทประกันภัยรถยนต์ที่คุณเลือก

+ ประกันรถยนต์ชั้น 2 และชั้น 2+ ต่างกันอย่างไร?

จำนวนเงินคุ้มครองของประกันฯ ชั้น 2+ จะสูงกว่าประกันฯ ชั้น 2 นอกจากนี้ประกันฯ ชั้น 2+ จะให้ความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถของคุณ จากการชนกับบุคคลภายนอก ความคุ้มครองสำหรับการโจรกรรม ไฟไหม้รถยนต์ หรือความเสียหายจากน้ำท่วม ในขณะที่ประกันฯ ชั้น 2 มีข้อจำกัดในการคุ้มครองรถของคุณจากอุบัติเหตุทางรถยนต์กับบุคคลภายนอกเท่านั้น และ ไม่รวมถึงการป้องกันความเสียหายจากน้ำท่วม ซึ่งอาจจำเป็นมาก หากรถของคุณไม่ได้จอดในพื้นที่ปลอดภัย

+ ประกันรถยนต์ชั้น 3 และชั้น 3+ ต่างกันอย่างไร?

ประกันฯ ชั้น 3+ จะให้ความคุ้มครองรถยนต์ของคุณจากอุบัติเหตุทางรถยนต์กับบุคคลภายนอก ในขณะที่ประกันฯ ชั้น 3 จะคุ้มครองเฉพาะความเสียหายต่อยานพาหนะ และรับผิดต่อการบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตของบุคคลภายนอกเท่านั้น นอกจากนี้ประกันฯ ชั้น 3+ บริษัทประกันภัยรถยนต์ส่วนใหญ่ จะให้บริการยกรถตลอด 24 ชั่วโมง และสามารถเพิ่มค่าเสียหายส่วนแรกได้ ซึ่งตัวเลือกเหล่านี้จะไม่มีในประกันรถยนต์ชั้น 3

+ ประกันรถยนต์ชั้น 2+ และชั้น 3+ ต่างกันอย่างไร?

ประกันรถยนต์ชั้น 2+ และชั้น 3+ จะคุ้มครองความเสียหายต่อยานพาหนะ และรับผิดชอบต่อการบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตของบุคคลภายนอก บริการยกรถ 24 ชั่วโมงจากอุบัติเหตุ และสามารถเพิ่มค่าเสียหายส่วนแรกได้ อย่างไรก็ตามเฉพาะประกันรถยนต์ชั้น 2+ เท่านั้นที่จะให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมสำหรับการโจรกรรม ไฟไหม้รถยนต์ หรือความเสียหายจากน้ำท่วม เราขอแนะนำให้คุณพิจารณาความแตกต่างนี้อย่างรอบคอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากรถของคุณมักจะจอดอยู่ด้านนอกอาคารแทนที่จะเป็นที่จอดรถที่มีการรักษาระบบความปลอดภัย

+ ประกันรถยนต์ประเภทใด คุ้มครองความเสียหายจากน้ำท่วมได้ดีกว่ากัน?

บริษัทประกันส่วนใหญ่จะรวม ความเสียหายจากน้ำท่วมและความคุ้มครองภัยธรรมชาติที่คล้ายคลึงกันไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ประกันรถชั้น 1 และชั้น 2 + จะให้ความคุ้มครองความเสียหายจากน้ำท่วม บางครั้งจำนวนเงินคุ้มครองของทั้ง 2 ประเภทอาจไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่บริษัทประกันภัยที่คุณตัดสินใจเลือก

+ ประกันรถยนต์ประเภทใด คุ้มครองรถเสียหรือได้รับความเสียหายได้ดีกว่ากัน?

ประกันรถยนต์ทุกประเภทยกเว้นชั้น 3 ให้ความคุ้มครองรถของคุณ จากความเสียหายจากบุคคลภายนอกหรือภัยธรรมชาติ อย่างไรก็ตามข้อจำกัดความรับผิดในแต่ละประเภทนั้นมีความแตกต่างกัน ประกันภัยที่ครอบคลุมมากที่สุดคือชั้น 1 และชั้น 2+ เราขอแนะนำให้ทำประกันรถยนต์ทั้งสองประเภทนี้สำหรับผู้ขับขี่ใหม่หรือสำหรับผู้ที่ขับรถบ่อยและเป็นระยะทางไกล

+ ประกันรถยนต์ประเภทใด ที่ให้บริการยกรถ 24 ชั่วโมง?

บริการยกรถเป็นส่วนหนึ่งของประกันรถยนต์ ชั้น 1, ชั้น 2+ และชั้น 3+ อยู่ในเงื่อนไขการเกิดอุบัติเหตุหรือเป็นส่วนเสริมที่คุณสามารถซื้อเพิ่มเติมหากคุณเลือกซื้อประกันรถยนต์ประเภทอื่น

+ ประกันรถยนต์ประเภทใด ที่จะให้ความคุ้มครองความเสียหายจากอัคคีภัยหรือการโจรกรรมรถยนต์?

ประกันรถยนต์ชั้น 1, ชั้น 2+ และชั้น 2 จะเสนอความคุ้มครองสำหรับความเสียหายจากอัคคีภัยหรือการโจรกรรมรถยนต์

+ ประกันรถยนต์ประเภทใด ที่มีตัวเลือกในการผ่อนชำระค่าเบี้ยประกัน?

สิ่งนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับประเภทของประกันรถยนต์ เนื่องจากขึ้นอยู่กับบริษัทประกันภัยรถยนต์ที่คุณเลือก MrKumka.com ร่วมกับบริษัทประกันภัยเสนอการชำระค่าประกันรถยนต์แบบผ่อนชำระ มีตัวเลือกให้คุณผ่อนประกันรถยนต์ ด้วยบัตรเดบิต บัตรเครดิต หรือโอนเงินผ่านธนาคาร

+ ประกันรถยนต์ประเภทใดบ้าง ที่มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง

บริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินบนท้องถนนเป็นบริการเสริมในกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ของคุณ ที่อาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหากต้องการบริการเสริมนี้ อย่างไรก็ตามประกันรถชั้น 1 ชั้น 2+ และชั้น 3+ จะให้บริการยกรถได้ตลอด 24 ชั่วโมงอยู่ในเงื่อนไขการเกิดอุบัติเหตุ โดยเจ้าหน้าที่เคลมจะมาถึงที่เกิดเหตุเพื่อช่วยในการดำเนินการเคลมประกันรถยนต์ของคุณ

+ ค่าเสียหายส่วนแรก คืออะไร?

บางบริษัทประกันภัยรถยนต์ จะมีตัวเลือก “ ค่าเสียหายส่วนแรก” ซึ่งเป็นเงื่อนไขความคุ้มครองเพิ่มเติมที่จะช่วยให้เบี้ยประกันรถยนต์ของคุณถูกลงในระยะยาว และช่วยลดจำนวนการเคลมประกันรถยนต์เมื่อคุณเป็นฝ่ายผิด ในกรณีที่คุณซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์และเลือกรับค่าเสียหายส่วนแรกที่จำนวน 'x' บาท เมื่อคุณประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์และคุณเป็นฝ่ายผิด คุณไม่จำเป็นต้องเคลมประกันหากค่าซ่อมรถต่ำกว่าจำนวน 'x' บาท ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ของคุณ

คุณสามารถจ่ายค่าซ่อมเองและทำให้กรมธรรม์ของคุณไม่มีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเกิดขึ้น ซึ่งจะช่วยรักษาประวัติผู้ขับขี่ดีไว้ อย่างไรก็ตาม หากค่าใช้จ่ายในการซ่อมสูงกว่าจำนวนค่าเสียหายส่วนแรก "x" บาท ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ของคุณ คุณจะต้องเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกับบริษัทประกันภัยรถยนต์ของคุณ

ในกรณีเช่นนี้ คุณจะยังคงจ่ายเงินจำนวน ‘x’ บาท ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ และบริษัทประกันภัยรถยนต์จะจ่ายเงินส่วนที่เกินจากนั้น หากคุณประสบอุบัติเหตุกับบุคคลภายนอก โดยคุณไม่ได้เป็นฝ่ายผิด คุณไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าอะไร และค่าเสียหายส่วนแรกตามกรมธรรม์จะไม่มีผลอะไรกับสถานการณ์ดังกล่าว โดยรวมแล้ว เราขอแนะนำให้ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ที่ระบุค่าเสียหายส่วนแรก เพราะนอกจากจะช่วยให้คุณลดจำนวนการเคลมประกันรถยนต์ในประวัติของคุณแล้ว ยังช่วยให้เบี้ยประกันรถยนต์ของคุณถูกลงในระยะยาวอีกด้วย

+ ตัวเลือก แผนอู่ซ่อมรถ คืออะไร?

บริษัทประกันภัยรถยนต์บางราย จะมีแผนประกันรถยนต์ประเภทซ่อมอู่ เป็นตัวเลือกการซ่อมรถผ่านอู่ซ่อมรถในเครือเมื่อคุณประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ ข้อดีของการเลือกแผนอู่ซ่อมรถในเครือคุณจะได้รับเบี้ยประกันภัยที่ถูกลงจากบริษัทประกันภัยรถยนต์ของคุณ

+ ตัวเลือก แผนส่วนผู้ขับขี่ คืออะไร?

ตัวเลือกนี้ช่วยให้ คุณสามารถเพิ่มผู้ขับขี่เพิ่มเติมในกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ของคุณได้ ในกรณีที่คุณไม่ใช่คนเดียวที่ขับขี่รถของคุณ สิ่งนี้ให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมแก่รถของคุณ ในกรณีที่รถของคุณมีส่วนเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุบนท้องถนน ตัวเลือกเพิ่มเติมสำหรับผู้ขับขี่จะให้ความคุ้มครองครอบคลุม ผู้ขับขี่หลัก และผู้ขับขี่เพิ่มเติม หรือผู้ขับขี่รายใดก็ตาม ที่คุณตัดสินใจเพิ่มในกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ของคุณ

หากคุณมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถดูคำถามทั่วไปเกี่ยวกับการประกันภัยรถยนต์หรือ ติดต่อ MrKumka.com เราพร้อมที่จะช่วยเหลือคุณในทุกข้อสงสัย

บทความที่น่าสนใจ

เพราะเรารู้ว่าคุณรู้สึกสับสนและมึนหัวเพียงใด ในตอนที่ต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่ใช่