ประกันรถยนต์ของคุณ ใกล้หมดอายุหรือยัง?

ต่อประกันรถยนต์ "ยิ่งไว ยิ่งดี" โปรโมชั่นต่อประกันรถยนต์ล่วงหน้า โทรหาเราทันที

ต่อประกันรถยนต์ ยิ่งไว ยิ่งดี

โปรโมชั่นต่อประกันรถยนต์ล่วงหน้า

เรามีบริษัทประกันรถยนต์ชั้นนำให้เลือกหลากหลาย

เช็คเบี้ยประกันรถยนต์
เช็คเบี้ยประกันรถยนต์
เช็คเบี้ยประกันรถยนต์
เช็คเบี้ยประกันรถยนต์
เช็คเบี้ยประกันรถยนต์
เช็คเบี้ยประกันรถยนต์
เช็คเบี้ยประกันรถยนต์
เช็คเบี้ยประกันรถยนต์
เช็คเบี้ยประกันรถยนต์
เช็คเบี้ยประกันรถยนต์
เช็คเบี้ยประกันรถยนต์
เช็คเบี้ยประกันรถยนต์
เช็คเบี้ยประกันรถยนต์
เช็คเบี้ยประกันรถยนต์
เช็คเบี้ยประกันรถยนต์
ต่อประกันรถยนต์ ยิ่งไว ยิ่งดี

ต่อประกันรถยนต์ออนไลน์ล่วงหน้า

กับ MrKumka สะดวกช่วงไหน เลือกได้เลย!

ต่อล่วงหน้า
90 วัน
รับฟรี!   ต่อประกันรถยนต์ ยิ่งไว ยิ่งดี

บัตรเติมน้ำมัน

1,500

สูงสุด*
บาท

ต่อล่วงหน้า
60 วัน
รับฟรี!   ต่อประกันรถยนต์ ยิ่งไว ยิ่งดี

บัตรเติมน้ำมัน

1,000

สูงสุด*
บาท

ต่อล่วงหน้า
30 วัน
รับฟรี!   ต่อประกันรถยนต์ ยิ่งไว ยิ่งดี

บัตรเติมน้ำมัน

500

สูงสุด*
บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

เงื่อนไขการรับสิทธิ์

1. โปรโมชั่นนี้ สำหรับลูกค้าที่ต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจเดิมที่ซื้อโดยผ่านการเปรียบเทียบราคากับมิสเตอร์คุ้มค่า.คอม (“บริษัทฯ”) เท่านั้น
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าทั่วไป ไม่รวมถึงนายหน้าประกัน หรือตัวแทนขาย หรือบุคคลอื่นใดที่กระทำการในทำนองเดียวกันนี้
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับแลกเปลี่ยนของรางวัลเป็นเงินสดหรือเป็นของรางวัลอย่างอื่น ทั้งนี้ สิทธิ์ในการรับของรางวัลไม่สามารถโอนไปให้ผู้อื่นได้
4. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการให้สิทธิพิเศษตามโปรโมชั่นนี้หากท่านเคยได้รับสิทธิพิเศษจากโปรโมชั่นอื่นจากทางบริษัทฯ มาก่อน
5. กรณีต่ออายุประกันภัยรถยนต์แบบผ่อนชำระ ผู้เอาประกันมีสิทธิ์ได้รับของรางวัลต่อเมื่อผู้เอาประกันชำระค่าเบี้ยประกันภัยครบเต็มจำนวนแล้วเท่านั้น
6. กรณีหากมีการยกเลิกประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจที่ผู้เอาประกันได้ต่ออายุก่อนวันหมดอายุกรมธรรม์ ผู้เอาประกันรับรู้และยอมรับว่า บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่เรียกคืนของรางวัลหรือเรียกคืนเงินเป็นจำนวนเท่ากับมูลค่าของของรางวัล ภายใน 7 วัน หลังจากวันที่กรมธรรม์ถูกยกเลิก
7. กรณีของรางวัลที่โฆษณาหมด ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะทดแทนด้วยของรางวัลอื่นที่มีมูลค่าเท่ากัน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
8. โปรโมชั่นนี้สามารถเข้าร่วมได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565
9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ ระงับ ยกเลิก หรือเรียกคืนการให้ของรางวัลแก่บุคคลที่กระทำทุจริตเพื่อให้ได้มาซึ่งของรางวัล หรือกระทำการใดอันเป็นการผิดกติกาและเงื่อนไขการรับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมนี้
10. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเลือกใช้วิธีการจัดส่งของรางวัลแก่ผู้เอาประกันตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร ไม่ว่าจะเป็นวิธีการจัดส่งทางอิเล็กทรอนิคส์ หรือทางไปรษณีย์
11. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับคุณภาพของรางวัล และความสูญหาย หรือเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับของรางวัล ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความสูญหายจากการขนส่งหรือส่งมอบของรางวัล และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่อนุญาตให้ผู้เอาประกันเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่ตนเลือกหลังจากที่ได้ยืนยันการรับของรางวัลแล้วทุกกรณี
12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ หรือยกเลิกกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีหากมีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งใดๆอันเกิดขึ้นจากกิจกรรมนี้ คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
13. สอบถามเพิ่มเติมโทร 02 080 9292 ทุกวันในเวลา 9:00–18:00 น.

ทำไมต้องเลือกต่อประกันรถยนต์ออนไลน์กับเรา?

โปรโมชั่นต่อประกันรถยนต์ล่วงหน้า

มีหลากหลาย บริษัทประกันรถยนต์ให้เลือก

14 บริษัท

โปรโมชั่นต่อประกันรถยนต์ล่วงหน้า

จ่ายเบา

แบ่งจ่ายสูงสุด 10 เดือน ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต เลือกผ่อน 0% ได้นาน 4 เดือน

โปรโมชั่นต่อประกันรถยนต์ล่วงหน้า

โปรสุดปัง

สำหรับลูกค้าต่ออายุกับมิสเตอร์คุ้มค่ารับฟรีบัตรของขวัญสูงสุดถึง 1,500 บาท

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ การต่อประกันรถยนต์

+ ต่อประกันรถยนต์ผ่อนชำระได้ไหม?

  • ต่ออายุประกันสามารถผ่อนชำระได้ทั้งบัตรเครดิตและบัตรATM สูงสุด 10เดือน หรือจะเลือกผ่อนชำระ 0% ผ่านบัตรเครดิตได้สูงสุดถึง 4 เดือน

+ เอกสารที่ต้องใช้ในการต่อประกันรถยนต์มีอะไรบ้าง?

  • มิสเตอร์คุ้มค่าอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าต่ออายุประกันโดยเฉพาะ ให้ลูกค้าได้รับความคุ้มครองต่อเนื่องโดยไม่ต้องส่งเอกสารเพิ่มเติม

+ สามารถปรับเปลี่ยนแผนประกันรถยนต์ในปีต่ออายุได้หรือไม่?

  • ท่านสามารถปรับเปลี่ยนแผนประกันให้ตรงตามความต้องการได้ง่ายๆ ให้สอดคล้องกับการใช้งานรถจริง และให้ความคุ้มครองที่เหมาะสมที่สุด

+ สามารถเปลี่ยนบริษัทประกันในปีต่อประกันรถยนต์ได้หรือไม่?

  • ท่านสามารถปรับเปลี่ยนบริษัทประกันได้ในปีต่ออายุ ทั้งนี้มิสเตอร์คุ้มค่ามีบริษัทประกันภัยรถยนต์ชั้นนำให้คุณได้ปรับเปลี่ยนมากกว่า 10 บริษัท

+ ต่อประกันรถยนต์ล่วงหน้าได้กี่วัน?

  • ท่านสามารถต่ออายุประกันเพื่อรับความคุ้มครองต่อเนื่องได้สูงสุด 90 วัน

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของเราที่น่าสนใจ

เพียงแค่เช็คราคา เปรียบเทียบ และเลือกสิ่งที่คุ้มค่าที่สุด

ประกันรถยนต์

ค้นหาราคาประกันรถยนต์ที่ดีที่สุดจาก MrKumka.comเปรียบเทียบราคา ประกันรถชั้น 1, ชั้น 2+, ชั้น 2, ชั้น 3+ และชั้น 3 จาก บริษัทประกันภัยรถยนต์ชั้นนำทั่วประเทศ

ดูเพิ่มเติม

สินเชื่อรถยนต์

ค้นหาและ สมัครสินเชื่อรถยนต์ จากสถาบันการเงินชั้นนำด้วยตัวเองง่ายๆ

ดูเพิ่มเติม

ประกันมะเร็ง

เช็คแผน เจอจ่ายจบ หรือ คุ้มครองค่ารักษาจากบริษัทประกันชั้นนำ

ดูเพิ่มเติม