เปรียบเทียบประกันรถยนต์กับวิริยะประกันภัย

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)

วิริยะประกันภัย บริษัทประกันภัยชั้นนำของประเทศไทยที่มีประวัติอันยาวนานและบริการที่เป็นเลิศ

วิริยะประกันภัยคือตัวเลือกที่ดีที่สุดหากคุณกำลังมองหาบริษัทประกันที่น่าเชื่อถือและมีผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้เลือกมากมาย

เปรียบเทียบประกันรถยนต์กับวิริยะประกันภัย
เปรียบเทียบประกันรถยนต์กับวิริยะประกันภัย
เปรียบเทียบประกันรถยนต์กับวิริยะประกันภัย

วิริยะประกันภัย มีประวัติความเป็นมาอย่างไร?

วิริยะประกันภัย (ประกันวิริยะ) เป็นผู้นำในตลาดประเทศไทยมากว่า 20 ปีย้อนกลับไปในปี พ.ศ. 2490 บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด เป็นที่รู้จักในชื่อ บริษัทอาเซียพาณิชย์การประกันภัย จำกัด และในปี พ.ศ. 2525 มีชื่อใหม่ว่า บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัทได้กลายเป็นผู้นำรายใหญ่ในตลาดประกันภัยของไทยปัจจุบัน บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทประกันวินาศภัยอันดับหนึ่งของประเทศไทยที่มีเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงสูงกว่า 3 หมื่น ล้านบาท ณ ปี 2556 โดยมีส่วนแบ่งการตลาดในปัจจุบันประมาณ 17%

วิริยะประกันภัย มีผลิตภัณฑ์ประกันภัยอะไรบ้าง?

เปรียบเทียบประกันรถยนต์กับวิริยะประกันภัย

ประกันภัยรถยนต์

เปรียบเทียบประกันรถยนต์กับวิริยะประกันภัย

ประกันภัยบ้านและทรัพย์สิน

เปรียบเทียบประกันรถยนต์กับวิริยะประกันภัย

ประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ

เปรียบเทียบประกันรถยนต์กับวิริยะประกันภัย

การประกันภัยธุรกิจและความรับผิด

เปรียบเทียบประกันรถยนต์กับวิริยะประกันภัย

ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง

เปรียบเทียบประกันรถยนต์กับวิริยะประกันภัย

ประกันทางการเงินและการประกันตัว

ประกันรถยนต์และประกันรถจักรยานยนต์

ให้บริการคุ้มครองรถยนต์ของท่าน 5 ประเภท ดังนี้

กรมธรรม์ประเภท 1

ประกันรถยนต์ชั้น 1 เป็นกรมธรรม์ที่ให้ความ คุ้มครองสูงสุดโดยรับผิดต่อ

 • ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
 • ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
 • ความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย
 • ความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย
กรมธรรม์ประเภท 2

ประกันรถยนต์ชั้น 2 ให้ความคุ้มครองรองลงมาจากประกันชั้น 1 โดยรับผิดต่อ

 • ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
 • ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
 • ความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย
กรมธรรม์ประเภท 3

ประกันรถยนต์ชั้น 3 ให้ความคุ้มครองรองลงมาจากประกันชั้น 2 ให้ความคุ้มครองเฉพาะบุคคลภายนอก โดยรับผิดต่อ

 • ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
 • ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
กรมธรรม์ประเภท 4

ประกันรถยนต์ชั้น 4 เพียงจ่ายเพิ่มอีกนิดจาก พ.ร.บ. คุ้มครองคุ้มค่ากว่าเยอะ ให้ความคุ้มครองทรัพย์สินของบุคคลภายนอกโดยรับผิดต่อ

 • ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก 100,000 บาท / อุบัติเหตุแต่ละครั้ง
กรมธรรม์ประเภท 5

ประกันรถยนต์ชั้น 2+ แบบคุ้มครองเฉพาะภัย โดยรับผิดต่อ

 • ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
 • ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
 • ความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์
 • ความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันเอาประกันภัยกรณีที่ชนกับยานพาหนะทางบก

ประกันรถยนต์ชั้น 3+ แบบคุ้มครองเฉพาะภัย โดยรับผิดต่อ

 • ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
 • ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
 • ความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันเอาประกันภัยกรณีที่ชนกับยานพาหนะทางบก

ประกันภัยบ้านและทรัพย์สิน

เหมาะสำหรับผู้ที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินเป้าหมายหลักของนโยบายการประกันทรัพย์สินในบ้านคือการรักษาความปลอด ภัยที่อยู่อาศัยของผู้ถือกรมธรรม์ คุ้มครอง 6 ภัยพื้นฐานและ 4 ภัยธรรมชาติทุกที่ทั่วไทย เช่น อัคคีภัย ภัยน้ำท่วม เนื่องจากจำนวนเงินเอาประกันภัยเท่ากับมูลค่าทรัพย์สิน จึงเป็นข้อตกลงที่คุ้มค่า

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล และประกันสุขภาพ

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลหรือ PA ออกแบบมาเพื่อคุ้มครองค่ารักษาจากอุบัติเหตุ คุ้มครองภาระหนี้สิน คุ้มครองการแข่งกีฬาอันตราย โดยไม่ต้องสำรองจ่ายประกันสุขภาพออกแบบมาเพื่อคุ้มครองค่ารักษา พยาบาล ค่าห้อง ค่ายา ของผู้เอาประกันในกรณีเจ็บป่วย

การประกันภัยธุรกิจและความรับผิด

การประกันภัยธุรกิจและความรับผิด เหมาะสำหรับอาคารที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัย กรมธรรม์ครอบคลุม 3 ภัยธรรมชาติ ผู้ถือกรมธรรม์สามารถทำประกันทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยได้เต็มมูลค่ารวมทั้งสิ่งของภายในสถานที่ด้วย

ประกันภัยการขนส่งและทางทะเล

ผลิตภัณฑ์ประกันภัยนี้ เหมาะสำหรับเจ้าของเรือ โดยครอบคลุมเส้นทางในน่านน้ำไทยเท่านั้น คุ้มครองครอบคลุมตัวเรือ รวมถึงอุปกรณ์ และเครื่องยนต์ ในกรณีของภัยธรรมชาติ เช่น ภัยจากลมพายุ การชนกัน หรือเรือเกยตื้น บริษัทประกันจะรับผิดชอบทางการเงินสำหรับความเสียหาย อุ่นใจกับประกันภัยทางทะเลและขนส่ง

ประกันทางการเงินและการค้ำประกัน

เป็นการประกันภัยสินเชื่อให้กับสถาบันการเงิน ในกรณีที่ผู้กู้เสียชีวิต โดยคุ้มครอง 3 หมวด

 • 1. กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตหรือทุพพลภาพร้ายแรงภายใน 6 เดือนหลังจากเกิดอุบัติเหตุ
 • 2. กรณีทุพพลภาพร้ายแรงหรือทุพพลภาพถาวรภายใน 6 เดือนหลังจากตรวจพบการเจ็บป่วยครั้งแรก
 • 3. กรณีเสียชีวิตด้วยโรคร้ายแรง ได้แก่ โรคหลอดเลือดสมอง, โรคหลอดเลือดหัวใจตีบตัน, ภาวะโคม่า, ภาวะระบบทางเดินหายใจล้มเหลว, ภาวะระบบสมองตายและประสาทล้มเหลว

ทำไมต้องเลือกวิริยะประกันภัย

วิริยะประกันภัยเป็นบริษัทประกันวินาศภัยชั้นนำอันดับ 1 ของประเทศไทยที่ให้บริการประกันภัยยานพาหนะ เรือ ทรัพย์สิน และอื่นๆ อีกมากมาย เป็นที่รู้จักกันดีในตลาดและมีเครือข่ายร้านค้าขนาดใหญ่

วิริยะประกันภัยกำหนดเบี้ยประกันรถยนต์อย่างไร?

เบี้ยประกันรถยนต์ภาคสมัครใจคำนวณจาก

 • การใช้รถ
 • ขนาดรถ
 • หมวดรถ
 • อายุรถ
 • อายุของผู้ขับขี่
 • การระบุไดรเวอร์
 • อุปกรณ์เสริมพิเศษ

เคลมประกัน กับบริษัทวิริยะประกันภัย มีขั้นตอนอย่างไร?

เพื่อรักษาสิทธิ ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งบริษัทวิริยะฯ ทันที เมื่อเกิดอุบัติเหตุขั้นตอนในการเคลมประกัน

 • 1. รีบแจ้งบริษัทวิริยะประกันภัย
 • 2. รอช่างสำรวจทำรายงานให้เสร็จและรับใบแจ้งอุบัติเหตุ
 • 3. ส่งรายงานให้ผู้รับประกันภัยทราบเพื่อประมาณการความเสียหาย
 • 4. ในกรณีที่รถของท่านได้รับความเสียหาย กรุณานำส่งศูนย์ซ่อม
 • 5. ตรวจดูว่าการซ่อมดำเนินไปได้ด้วยดีและรถของคุณทำงานได้อย่างสมบูรณ์หรือไม่
 • 6. ลงนามในแบบฟอร์มตอบรับ

สิทธิประโยชน์ของวิริยะประกันภัย

วิริยะประกันภัยที่มีการพัฒนาต่อเนื่องมากว่า 75 ปี พร้อมที่จะเสนอบริการที่มีมาตรฐานสูงศูนย์ซ่อมมืออาชีพ การแก้ปัญหาที่รวดเร็ว รวมทั้งการติดต่อประสานงาน และการคืนเงิน

เคล็ดลับก่อนซื้อกับ บริษัทวิริยะประกันภัย

ขั้นตอนในการเคลมประกันกับวิริยะประกันภัย

เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่ควรพิจารณาก่อนซื้อเบี้ยประกันรถยนต์ตามความต้องการของคุณ

 • เลือกเบี้ยประกันของคุณอย่างละเอียด

  อย่าลืมว่าเบี้ยประกันที่แพงที่สุดไม่ได้ดีที่สุดเสมอไปและเบี้ยประกันที่ถูกที่สุดอาจไม่ครอบคลุมทุกคำขอของคุณ เลือกแผนที่เหมาะสมที่สุดตามความต้องการและสุขภาพของคุณ

 • เลือกเบี้ยประกันภัยที่มีความคุ้มครองทั่วประเทศ

  ไม่ว่าจะเป็นเบี้ยสุขภาพหรือเบี้ยประกันรถยนต์ก็ต้องเลือกบริษัทที่ร่วมมือกับโรงพยาบาลและคลินิกต่างๆ หรืออู่ซ่อมรถ และศูนย์บริการ ยิ่งคุณมีตัวเลือกมากเท่าใดการรับความช่วยเหลือและเคลมประกันก็จะยิ่งง่ายขึ้นเท่านั้น

 • ควรใช้แผนรายปี

  สิ่งสำคัญคือต้องระบุว่าแผนชำระเงินรายปีเป็นมิตรกับกระเป๋าเงินมากกว่าแผนรายเดือนเนื่องจากการชำระเงินล่วงหน้ารายปีสามารถรับประกันความมั่นใจของบริษัทว่าทั้งสองฝ่ายจะปฏิบัติตามกรรมธรรม์

 • เปรียบเทียบแผนประกันรถยนต์

  เปรียบเทียบเบี้ยประกันรถยนต์จากบริษัทต่างๆ เสมอ เพื่อให้ได้กรมธรรม์ที่ดีที่สุดพร้อมผลประโยชน์ที่ครบถ้วน โชคดีที่ทำออนไลน์ได้ง่าย!