ประกันรถยนต์ ประเภท 3 เหมาะสำหรับผู้ไม่ได้ขับบ่อย หรือต้องการประหยัดงบค่าใช้จ่าย

หากคุณกำลังขับรถที่ใช้งานมานาน อาจไม่ได้ขับบ่อย หรือต้องการประหยัดงบค่าใช้จ่าย ประกันรถยนต์ชั้น 3 พร้อมให้ความคุ้มครองรถยนต์ของคุณในเรื่องที่จำเป็น ในราคาที่ประหยัดกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับประกันรถยนต์ชั้น 3+ คุณสามารถเปรียบเทียบประกันรถยนต์ชั้น 3 จากบริษัทประกันต่างๆ เพื่อประหยัดเงินในกระเป๋ามากขึ้น และยังคงได้รับความคุ้มครองที่คุ้มค่า ที่ MrKumka.com

ประกันรถยนต์ชั้น 3 บริษัทไหนดีที่สุด?

คุณสามารถหาประกันรถยนต์ชั้น 3 ที่ดีที่สุดได้ โดยการเปรียบเทียบจากบริษัทประกันภัยมากกว่า 30 บริษัทฯ ที่ MrKumka.com, ประกันรถยนต์ชั้น 3 ที่ดี ควรให้ความคุ้มครองรวมมากกว่า 2,000,000 บาท ซึ่งจะครอบคลุมความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถยนต์ที่มีคู่กรณี และรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก, และคุ้มครองเพิ่มเติมมากกว่า 100,000 บาท สำหรับค่ารักษาพยาบาลต่างๆ เนื่องจากอุบัติเหตุทางรถยนต์

ประกันรถยนต์ชั้น 3 มีความคุ้มครองแตกต่างกันอย่างไร?

ประกันรถยนต์ชั้น 3 อาจจะมีความแตกต่างกันไปตามผู้ให้บริการประกันภัยแต่ละราย แต่นี่คือความคุ้มครองพื้นฐานของประกันรถยนต์ชั้น 3

ความคุ้มครองพื้นฐานของประกันชั้น 3

คุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สิน ชีวิตและร่างกายบุคคลภายนอก

คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล และอุบัติเหตุส่วนบุคคลของบุคคลภายในรถ

ประกันรถยนต์ชั้น 3 เหมาะกับใคร?

ประกันรถยนต์ชั้น 3 เหมาะสำหรับผู้ที่มีงบจำกัด ไม่ได้ขับทางไกล ขับรถที่ใช้งานมานานแล้ว หากคุณไม่แน่ใจว่าประกันรถยนต์ชั้น 3 เหมาะกับคุณหรือไม่ เราขอแนะนำลักษณะดังต่อไปนี้เพื่อพิจารณาว่าคุณเหมาะสมกับการซื้อประกันรถยนต์ชั้น 3 หรือไม่

ผู้ที่ใช้รถยนต์เป็นครั้งคราว
ผู้ที่ใช้รถยนต์อายุเกิน 7 ปี
ผู้ที่ใช้รถยนต์เดินทางในระยะใกล้
ผู้ที่มีงบจำนวนจำกัด
ผู้ที่มีประสบการณ์การขับขี่ ซึ่งได้ทำการเคลม 2 หรือ 3 ครั้งภายในหนึ่งปี

ประกันรถยนต์ชั้น 3 ราคาเฉลี่ยเท่าไร?

ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับบริษัทประกันที่เสนอกรมธรรม์ แต่โดยทั่วไป ประกันรถยนต์ชั้น 3 จะมีราคาประมาณ 1,500 บาท ถึง 3,500 บาท ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น ยี่ห้อรถ รุ่น ปี ประวัติการขับขี่ การปรับแต่งรถยนต์ และตัวเลือกความคุ้มครองเพิ่มเติม

ราคาเฉลี่ย

฿1,500 - ฿3,500

ประกันรถยนต์ชั้น 3 และประกันรถยนต์ชั้น 3+ แตกต่างกันอย่างไร?

ประกันรถยนต์ชั้น 3+ ให้ทุนประกันที่สูงกว่า อย่างไรก็ตาม ประกันรถยนต์ชั้น 3 จะให้ทุนประกันภัยที่ต่ำกว่า ให้ความคุ้มครองครอบคลุมความเสียหายต่อรถยนต์บุคคลที่สามอันเนื่องเกิดจากอุบัติเหตุทางรถยนต์เท่านั้น โดยไม่คุ้มครองสำหรับความเสียหายของรถยนต์ตัวเองที่เกิดจากการชนกันของรถยนต์ นอกจากนี้ ประกันรถยนต์ชั้น 3 ส่วนใหญ่ไม่ให้ความคุ้มครองสำหรับความเสียหายจากน้ำท่วมหรือไฟไหม้รถยนต์ แน่นอนว่ายังมีข้อแตกต่างอื่นๆ ระหว่างความคุ้มครองของรถยนต์สองประเภทนี้ แต่ความแตกต่างจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการประกันภัยที่คุณเลือก

รายละเอียดประกันรถยนต์ชั้น 3 ครอบคลุมอะไรบ้าง?

+ ประกันรถยนต์ชั้น 3 ให้ความคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์อย่างไร?

 • ประกันรถยนต์ชั้น 3 ไม่คุ้มครองความเสียหายของรถยนต์ที่เกิดจากอุบัติเหตุทางรถยนต์

+ ประกันรถยนต์ชั้น 3 ให้ความคุ้มครองสำหรับบริการรถยก 24 ชั่วโมงหรือไม่?

 • ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับบริษัทประกันที่เสนอกรมธรรม์ ประกันรถยนต์ชั้น 3 บางที่ ให้บริการรถยกรถลาก

+ ประกันรถยนต์ชั้น 3 ให้ความคุ้มครองจากภัยธรรมชาติอย่างไร?

 • ประกันรถยนต์ชั้น 3 ส่วนใหญ่ ไม่ให้ความคุ้มครองภัยธรรมชาติ อัคคีภัยต่อตัวรถยนต์

+ ประกันรถยนต์ชั้น 3 ให้ความคุ้มครองกรณีถูกโจรกรรมอย่างไร?

 • ประกันรถยนต์ชั้น 3 ส่วนใหญ่ ไม่ให้ความคุ้มครองกรณีรถถูกโจรกรรม

+ ประกันรถยนต์ชั้น 3 ให้ความคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอกอย่างไร?

 • ความคุ้มครองสำหรับความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ตลอดจนการบาดเจ็บทางร่างกายหรือการเสียชีวิตใดๆ ที่เกิดจากผู้เอาประกันภัยระหว่างอุบัติเหตุทางรถยนต์

  ตัวอย่าง เช่น ผู้เอาประกันภัยชนกับรถคันอื่นบนถนน และทำให้รถยนต์ของบุคคลที่สามได้รับความเสียหาย รวมถึงการบาดเจ็บของผู้ขับขี่ที่เป็นบุคคลภายนอก ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการดูแลจากแพทย์

 • ความคุ้มครองชีวิต หรือค่ารักษาพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุทางรถยนต์

  ตัวอย่าง เช่น รถที่ผู้เอาประกันภัยขับถูกชนจากด้านข้าง กระจกแตก และทำให้กระจกบาดคนขับ และต้องรักษาพยาบาล

+ ตัวเลือกความคุ้มครองประกันรถยนต์ชั้น 3 เพิ่มเติมมีอะไรบ้าง?

 • ระบุชื่อผู้ขับขี่ หรือ ไม่ระบุชื่อผู้ขับขี่

+ ประกันรถยนต์ชั้น 3 เลือกระบุชื่อผู้ขับขี่ หรือ ไม่ระบุชื่อผู้ขับขี่ ดีกว่ากัน?

 • ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นผู้ขับขี่ คุณสามารถระบุชื่อผู้ขับขี่เพิ่มเติมได้ในกรมธรรม์ประกันภัยของคุณ และยังคงได้รับความคุ้มครองในจำนวนเท่าเดิม บริษัทประกันส่วนใหญ่ให้คุณระบุชื่อเป็นผู้ขับขี่ได้คนเดียว การระบุชื่อผู้ขับขี่เพิ่ม อาจต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม คุณสามารถเลือกไม่ระบุชื่อผู้ขับขี่ โดยอนุญาตให้ผู้ขับขี่ทุกคนที่มีใบขับขี่ สามารถใช้งานได้ ซึ่งอาจทำให้เบี้ยประกันภัยของคุณเพิ่มขึ้น

  ตัวอย่าง เช่น ถ้าคุณมีรถที่คุณใช้ร่วมกับสมาชิกในครอบครัวหลายคน สมาชิกในครอบครัวของคุณสามารถขับรถได้โดยไม่ต้องระบุชื่อในกรมธรรม์และยังได้รับความคุ้มครองในระดับเดียวกัน สิ่งนี้จะเพิ่มเบี้ยประกันของคุณ แต่ยังช่วยให้มั่นใจได้ว่ารถของคุณจะได้รับการปกป้อง ไม่ว่าใครจะอยู่หลังพวงมาลัย

+ ประกันรถยนต์ชั้น 3 มีขั้นตอนการเคลมอย่างไร?

 • ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบริษัทประกันของคุณและข้อปฏิบัติการเคลมของแต่ละบริษัท แต่คุณสามารถเข้าไปที่หน้าวิธีการเคลม ซึ่งมีรายละเอียดการเคลมสำหรับบริษัทประกันที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในประเทศไทย

+ หากมีข้อกังวลสงสัย ไม่แน่ใจเกี่ยวกับการเลือกกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ที่เหมาะสม ต้องทำอย่างไร ?

 • MrKumka.com ยินดีที่จะให้คำปรึกษา รวมถึงรายละเอียดของประกันแต่ละบริษัท และตัวเลือกความคุ้มครองต่างๆ เพื่อให้คุณได้รับความคุ้มครองที่เหมาะสมที่สุด ติดต่อ: 02 582 8836