ประกันภัยรถยนต์ กับความคุ้มครองการบาดเจ็บส่วนบุคคล
และค่ารักษาพยาบาล

แชร์ต่อ
ทวนความต่างของประกันภัยรถยนต์ แต่ละประเภท

ชวนทำความรู้จัก ประกันภัยรถยนต์ ให้มากขึ้น โดยเฉพาะความคุ้มครองด้านการบาดเจ็บส่วนบุคคลและค่ารักษาพยาบาล ควรเลือกซื้อประกันภัยรถยนต์ประเภทไหน ? เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการในส่วนนี้ได้ดีที่สุด

หากคุณกำลังมองหาคำตอบอยู่ คุณมาถูกทางแล้ว ! เพราะ MrKumka ได้จัดเตรียมรายละเอียดแบบเจาะลึก ให้คุณนำไปประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อ ซึ่งจะมีรายละเอียดเป็นอย่างไร ? ไปติดตามพร้อม ๆ กันเลย !

ทวนความต่างของประกันภัยรถยนต์ แต่ละประเภท

เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจรายละเอียดของประกันภัยรถยนต์มากขึ้น ไปดูกันเลยว่าแต่ละประเภทมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง และให้ความคุ้มครองในด้านไหนบ้าง ?

 • ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 1

  ประกันรถยนต์ชั้น 1 เหมาะสำหรับรถใหม่หรือมือใหม่หัดขับ เพราะให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมทั้งรถยนต์คันที่เอาประกันและคู่กรณี ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายต่อตัวรถ การบาดเจ็บ การถูกโจรกรรม ความเสียหายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ และค่าใช้จ่ายในการลากจูงรถ นอกจากนี้คุณยังสามารถ “เพิ่มค่าเสียหายส่วนแรก” และ “ปรับแต่งแผนบริการอู่ซ่อมรถ” เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายจากอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้อีกด้วย

 • ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 2+

  ประกันรถยนต์ 2+ ให้ความคุ้มครองคล้ายกับประกันรถยนต์ชั้น 1 แต่จะ “คุ้มครองอุบัติเหตุที่มีคู่กรณีเท่านั้น” เหมาะสำหรับรถยนต์ที่ใช้งานมากกว่า 7 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี ในกรณีที่ขับรถชนต้นไม้ หรือข้างทางบ่อย ๆ ประกันรถยนต์ 2+ อาจจะไม่ตอบโจทย์เท่าที่ควร

 • ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 2

  ประกันรถยนต์ชั้น 2 ให้ความคุ้มครองชีวิต ร่างกาย การบาดเจ็บ และทรัพย์สินของคู่กรณี รวมถึงให้ความคุ้มครองรถยนต์คันที่เอาประกันกรณีรถหาย ไฟไหม้รถยนต์ อุบัติเหตุส่วนบุคคล ค่าประกันตัว และค่ารักษาพยาบาลซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ เหมาะสำหรับคนที่ขับรถเป็นในระดับหนึ่ง หรือเป็นคนที่ใช้รถไม่บ่อย

 • ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 3+

  ประกันรถยนต์ 3+ ให้ความคุ้มครองเฉพาะชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของคู่กรณีเท่านั้น (กรณีรถยนต์คันที่เอาประกันเป็นฝ่ายผิด) คุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล ค่าประกันตัว และค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องจากเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ โดยให้ความคุ้มครองไม่เกินวงเงินที่ระบุเอาไว้ เหมาะสำหรับคนที่มีรถยนต์หลายคัน หรือแทบจะไม่ได้ใช้งานรถยนต์เลย

 • ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 3

  ประกันชั้น 3 ให้ความคุ้มครองรถยนต์คันที่เอาประกัน “เฉพาะกรณีเกิดอุบัติเหตุเท่านั้น” ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวรถยนต์ ทรัพย์สิน และการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของบุคคลภายนอก ไม่คุ้มครองความเสียหายกรณีไฟไหม้ น้ำท่วม ถูกโจรกรรมหรือสูญหาย เหมาะสำหรับคนที่ไม่ค่อยได้ใช้รถ หรือรถที่มีอายุมากกว่า 10 ปีขึ้นไป

สำหรับประกันภัยรถยนต์ทั้ง 5 ประเภท ที่เรานำมาบอกต่อคุณเมื่อข้างต้น เป็น “ประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ” ที่คุณสามารถเลือกซื้อความคุ้มครองได้ตามความพึงพอใจ หากจะถามว่าควรเลือกซื้อประเภทไหนดีที่สุด แนะนำให้เลือกจาก “พฤติกรรมการขับขี่” ของตัวเอง หรือถ้าจะตัดจบตั้งแต่เนิ่น ๆ ให้เลือกประเภท 1 เจ็บ (เบี้ยสูง) แต่จบกว่า นับเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามาก ๆ เลยล่ะ

แค่มีประกันรถยนต์ ประเภท 1 อุ่นใจตลอดการเดินทาง

ความคุ้มครองและค่ารักษาพยาบาลของประกันรถยนต์ แต่ละประเภท

ประกันรถยนต์ชั้น 1 ให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมขั้นสุด โดยเฉพาะในเรื่องของ “การบาดเจ็บส่วนบุคคลและค่ารักษาพยาบาล” โดยมีรายละเอียดความคุ้มครองเบื้องต้นที่น่าสนใจดังนี้

 • 1. การสูญเสียมือ เท้า หรือสายตา

  กรณีได้รับบาดเจ็บ ไม่ร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิต แต่กลับสูญเสียมือ เท้า หรือสายตา ภายในเวลา 180 วัน นับตั้งแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ

 • 2. ค่ารักษาพยาบาล

  กรณีได้รับบาดเจ็บจนทำให้ต้องเข้ารับการรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล (แอดมิท) รวมถึงการจ้างพยาบาลพิเศษ บริษัทฯ จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งเกิดขึ้นภายใน 52 สัปดาห์ นับตั้งแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ ไม่ว่าจะเป็นค่าโรงพยาบาล ค่าพยาบาล แต่จะต้องไม่เกินวงเงินเอาประกันตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ สำหรับอุบัติเหตุคราวใดคราวหนึ่ง

 • 3. การเสียชีวิตโดยอุบัติเหตุ

  กรณีได้รับบาดเจ็บจนถึงขั้นเสียชีวิตภายใน 180 วัน นับตั้งแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ บริษัทฯ จะจ่ายเงินทดแทนสำหรับเสียชีวิตตามจำนวนเงินเอาประกัน

นอกจากความคุ้มครองในส่วนนี้แล้ว ประกันรถยนต์ชั้น 1 ยังให้ความคุ้มครองด้านอื่น ๆ อีกด้วย เช่น ความเสียหายต่อทรัพย์สิน รถยนต์สูญหาย ไฟไหม้ และภัยธรรมชาติ นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือกซื้อ “ความคุ้มครองเพิ่มเติม” ตามเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ได้อีก 3 แบบ คือ

 • การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

  ให้ความคุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ทุพพลภาพชั่วคราว ทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารซึ่งอยู่ในขณะขับขี่ หรือกำลังขึ้น-ลงรถยนต์คันที่เอาประกัน

 • ความคุ้มครองเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาล

  ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลของผู้ขับขี่และผู้โดยสาร ซึ่งอยู่ในขณะขับขี่ หรือกำลังขึ้น-ลงรถยนต์คันที่เอาประกัน

 • การประกันตัวผู้ขับขี่

  ให้ความคุ้มครองผู้เอาประกัน หรือบุคคลที่ได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกัน กรณีเกิดอุบัติเหตุจนถึงขั้นถูกควบคุมตัวในคดีอาญา บริษัทประกันภัยจะดำเนินการประกันตัวตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือศาลกำหนดจนกว่าคดีจะถึงที่สุด

การทำประกันรถยนต์นับเป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญ
ที่คนรักรถทุกคนไม่ควรมองข้าม ในกรณีที่ต้องการได้รับความคุ้มครองที่ครอบคลุม ควรเลือกซื้อประกันรถยนต์ที่ตอบโจทย์การขับขี่ของตัวเองให้ได้มากที่สุด หรือถ้าหากยังเลือกไม่ได้ว่าควรจะซื้อประกันประเภทไหน กับบริษัทใด MrKumka พร้อมเสนอบริษัทประกันภัยดีที่สุด ให้คุณเปรียบเทียบประกันรถยนต์ออนไลน์ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง คลิกเลย ! MrKumka.com กรมธรรม์ดี ๆ กำลังรอคุ้มครองรถยนต์คู่ใจของคุณอยู่ !

เปรียบเทียบราคา หรือ ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม เจ้าหน้าที่เราพร้อมให้บริการ

บทความที่น่าสนใจ

เพราะเรารู้ว่าคุณรู้สึกสับสนและมึนหัวเพียงใด ในตอนที่ต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่ใช่