การเคลมประกันกับบริษัทประกันภัยรถยนต์ต่างๆ ทำได้อย่างไร?

การขับรถอาจเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตของเรา แม้ในบางครั้ง เราเลือกขับรถเพียงเพื่อความสุข หรือให้ชีวิตสะดวกสบายขึ้น แต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม การมีประกันภัยรถยนต์ ให้ทั้งความคุ้มครองและความอุ่นใจในการขับขี่ หากพิจราณาประวัติการขับขี่ของทุกๆคน อาจพบว่าหลายคนนั้นเคยมีประสบการณ์ประสบอุบัติเหตุเล็กน้อยหรือร้ายแรง ดังนั้นหากมีเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้น คุณจะต้องทำการเคลมประกันกับบริษัทประกันภัยรถยนต์ของคุณเพื่อให้ได้รับการคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน

ถึงแม้ว่าแต่ละบริษัทฯ นั้นมีขั้นตอนในการเคลมประกันรถยนต์ หรือการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเป็นของตัวเอง เราได้สรุปขั้นตอนพื้นฐานในการเคลมประกันรถยนต์ในประเทศไทย รวมทั้งให้ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียกร้องผลประโยชน์ ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยกับบริษัทฯ พันธมิตรของเราที่ MrKumka.com

การเคลมประกันรถยนต์คืออะไร?

การเคลมประกันรถยนต์ หรือการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประกันภัยรถยนต์ เป็นการเรียกร้องของผู้เอาประกันภัยให้ชดใช้ค่าเสียหายทางที่เกิดขึ้นแก่ทรัพย์สิน หรือแก่บุคคล จากบริษัทประกันภัยตามความคุ้มครองที่อยู่ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย เมื่อคุณประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์หรืออุบัติเหตุบนท้องถนน คุณจะต้องติดต่อบริษัทประกันของคุณ (หากคุณมีประกันรถยนต์) เพื่อรายงานอุบัติเหตุ ให้ตัวแทนประกันภัยตรวจสอบและชดใช้ค่าเสียหายให้กับรถของคุณหรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งส่งไปที่อู่ซ่อมรถ ขึ้นอยู่กับประเภทประกันของคุณ

การเคลมประกันในประเทศไทย ทำได้อย่างไร?

 • 01

  หลังจากเกิดอุบัติเหตุ ให้โทรติดต่อสายด่วนของบริษัทประกันภัยและอธิบายสถานการณ์ - หากมีผู้ได้รับบาดเจ็บ ให้โทรไปที่หมายเลขฉุกเฉินก่อนเพื่อรับการรักษาพยาบาลโดยด่วน

 • 02

  เตรียมเอกสารการประกันภัยและทะเบียนรถของคุณ หากคุณสามารถทำได้

 • 03

  อย่าลืมรวบรวมหลักฐานที่คุณสามารถทำได้ เช่น วิดีโอจากกล้องติดรถยนต์ รูปภาพในโทรศัพท์มือถือ หรือการบันทึกเสียงใดๆ

 • 04

  รอให้เจ้าหน้าที่สำรวจภัยและตำรวจมาถึง ห้ามปรึกษาหารือกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ผู้กระทำผิด รับหรือให้เงินชดเชยใดๆ และห้ามเคลื่อนย้ายรถของคุณ เว้นแต่จะกระทบต่อการจราจรปกติอย่างร้ายแรง

 • 05

  เตรียมแบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนและเอกสารที่จำเป็นตามที่บริษัทประกันกำหนดและส่งให้ทันเวลาเพื่อยื่นคำร้องเพื่อขอความคุ้มครองภายในกรอบเวลาพิจารณาการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

 • 06

  ทำข้อตกลงการจ่ายค่าชดเชยเพื่อรับค่าชดเชยร่วมกับบริษัทประกันของคุณ และส่งรถของคุณไปที่อู่ซ่อมรถ หากจำเป็น

การเคลมประกันกับบริษัทประกันภัยรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ทำได้อย่างไร?

Aioi Bangkok Insurance Claim

บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด

: 1429

: www.facebook.com/Aioibangkokinsurance

: info@aioibkkins.co.th

: เลขที่ 25 อาคารกรุงเทพประกันภัย/YWCA ชั้นที่ 14 และชั้นที่ 22 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

AIG Thailand

บริษัท เอไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

: 02 649 1999

: www.facebook.com/AIGInsuranceThailand

: Thailand.cc@aig.com

: เลขที่ 989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้นที่ 21 และ 23 ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

Allianz Ayudhya Car Insurance Claim

บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

: 1292

: www.facebook.com/AZAYfan

: ชั้น 1 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ 898 ถนนเพลินจิต กรุงเทพฯ ​10330

AXA Motor Insurance Claim

บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน)

: +66 2118-8111

: www.facebook.com/AXAThailand

: ชั้น 23 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ 1168/67 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

Bangkok Insurance Claim

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

: 1620 or 0 2285 8000

: www.facebook.com/bangkokinsurance

: 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

Chubb Samaggi Motor Insurance Claim

บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)

: 02 640 4500 or 02 611 4455 dial 1

: www.facebook.com/ChubbThailand

: Notification.Service@Chubb.com

: 2/4 อาคารชับบ์ ชั้นที่ 12 โครงการนอร์ธปาร์ค ถนนวิภาวดีรังสิต ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

Deves Insurance Claim

บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)

: 1291 or 02 670 4444

: www.facebook.com/DEVESINSURANCE

: อาคารเทเวศ ประกันภัย 97 และ 99 อาคารเทเวศประกันภัย ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

Falcon Insurance Claim

บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน)

: 02 037 9955

: www.facebook.com/FalconInsuranceTH

: Car Mate

: 33/4 อาคารเอ เดอะไนน์ทาวเวอร์ ชั้น 24-25 ถนนพระราม 9. แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

Indara Insurance Claim

บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน)

: 02 636 5656

: www.facebook.com/Indara Insurance

: contact@indara.co.th

: 364/29 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Jay Mart Insurance Claim

บริษัท เจมาร์ท ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

: 4262 or 02 099 0555

: www.facebook.com/JaymartInsure

: Marketinginno@jaymartinsurance.co.th

: 100/100 อาคารว่องวานิช คอมเพล็กซ์ บี ชั้น 29-30 ถนนพระรามเก้า ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

LMG Motor Insurance Claim

บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

: 1790

: www.facebook.com/lmginsuranceTH

: ชั้น 14, 15, 17 และ 19 อาคารจัสมินซิตี้ เลขที่ 2 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

Mittare Insurance Claim

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

: 02 640 7777

: www.facebook.com/Mittare

: contactcenter@mittare.com

: 295 ถนนสี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

MSIG Motor Insurance Claim

บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

: 1259

: www.facebook.com/msigth

: ที่อยู่ 1908 อาคาร เอ็ม เอส ไอ จี ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

Muang Thai Motor Insurance Claim

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

: 1484

: www.facebook.com/MuangThaiInsurance

: 252 ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

Navakij Insurance Claim

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

: 1748

: www.facebook.com/navakijinsurance

: csc@navakij.co.th

: 100/47-55, 90/3-6 อาคารสาธรนคร ชั้น 26 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

NSI - Nam Seng Insurance Claim

บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)

: 0 2017 3333 or 0 2016 3333

: www.facebook.com/namsengins

: NSI Service App

: 767 ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

Roojai Insurance Claim

บริษัท รู้ใจ จำกัด

: 02 582 8866

: www.facebook.com/roojai

: claim@roojai.com

: Roojai Mobile App

: 4/222 อาคารฮาร์เบอร์ มอลล์ ชั้นที่ 11 ห้อง 11A01 หมู่ที่ 10 ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

Sompo Insurance Claim

บริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน

: 02-118-7400

: www.facebook.com/SompoThailand/

: cs@sompo.co.th

: 990 อับดุลราฮิมเพลซ ชั้น12, 14 ถนนพระราม4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

Viriyah Car Insurance Claim

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)

: 1557

: www.facebook.com/viriyahfan

: info@viriyah.co.th

: 121/28, 121/65 อาคารอาร์เอสทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

Syn Mun Kong Claim

บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)

: 1596

: www.facebook.com/smkinsurance

: 313 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

Thai Paiboon Insurance Claim

บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

: 0 2246 9635 and dial 77

: www.facebook.com/TPB.TLG

: 123 อาคารไทยประกันชีวิต ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400

ERGO Insurance Claim

บริษัท เออร์โกประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

: 1219 or 0 2878 7000

: www.facebook.com/ThaisriInsurance

: claimmotor@thaisri.com

: 126/2 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600

Thai Vivat Insurance Claim

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

: 1231 and dial 4

: www.facebook.com/thaivivat

: info@thaivivat.co.th

: 71 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

Thanachart Insurance Claim

บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)

: 02 662 8999

: www.facebook.com/Thanachartinsurance

: mail.insure@thanachart.co.th

: 999/1 เดอะไนน์ทาวเวอร์ ถนนพระราม 9 แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

Tip Insure / Dhipaya Claim

บริษัท ทิพยประกันภัยจำกัด (มหาชน)

: 1231 and dial 4

: Tip Flash Claim

: 1115 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

Tokio Marine Safety Insurance Claim

บริษัท คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

: 0 2257 8080

: www.facebook.com/tokiomarinesafetyfamily/

: products@tokiomarinesafety.co.th

: อาคารอรกานต์ ชั้นที่ 1, 2, 4 และ 6. เลขที่ 26/5-8, 26/10-11, 26/16-19 ถนนชิดลม แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

TSI - Thai Setakij Insurance

บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

: 02-881-1888

: www.facebook.com/Thaisetakijinsurance

: webmaster@tsi.co.th

: 87 เอ็ม.ไทย ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์ เพลส ชั้น15 ห้องเลขที่ 1 และ 4-6 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

เปรียบเทียบประกันรถยนต์ออนไลน์

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของเราที่น่าสนใจ

เพียงแค่เช็คราคา เปรียบเทียบ และเลือกสิ่งที่คุ้มค่าที่สุด

ประกันรถยนต์

ค้นหาราคาประกันรถยนต์ที่ดีที่สุดจาก MrKumka.com เปรียบเทียบราคา ประกันรถชั้น 1, ชั้น 2+, ชั้น 2, ชั้น 3+ และชั้น 3 จาก บริษัทประกันภัยรถยนต์ชั้นนำทั่วประเทศ

ดูเพิ่มเติม

สินเชื่อรถยนต์

ค้นหาและ สมัครสินเชื่อรถยนต์ จากสถาบันการเงินชั้นนำด้วยตัวเองง่ายๆ

ดูเพิ่มเติม

ประกันมะเร็ง

เช็คแผน เจอจ่ายจบ หรือ คุ้มครองค่ารักษาจากบริษัทประกันชั้นนำ

ดูเพิ่มเติม