ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ หรือ พ.ร.บ.

ไม่ว่าคุณจะขับรถประเภทไหนในประเทศไทย จำเป็นที่จะต้องมี พ.ร.บ. รถยนต์ ซึ่งจัดเป็นประกันภาคบังคับตามกฎหมาย ผู้ขับขี่ยานยนต์ทุกคนจึงต้องซื้อประกันนี้ทุกปีเพื่อให้ความคุ้มครองขั้นพื้นฐานแก่รถและผู้คนขับขี่ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับมีจำนวนเงินทุนประกันภัยที่จำกัด ผู้ขับขี่ส่วนใหญ่จึงซื้อประกันรถยนต์ภาคสมัครใจเพิ่มเติม

ประกันรถยนต์ภาคบังคับ หรือ พ.ร.บ.รถยนต์ คืออะไร?

รัฐออกกฎหมายกำหนดให้รถทุกคัน ต้องทำประกันภัยภาคบังคับที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2536 โดยกำหนดให้รถยนต์รวมถึงรถจักรยานยนต์ทุกคัน ทุกชนิดที่จดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก และรถที่ขับเคลื่อนด้วยกำลังเครื่องยนต์ ไฟฟ้า หรือพลังงานอื่น ต้องทำประกันภัยภาคบังคับตาม พ.ร.บ. นี้ เพื่อให้ความคุ้มครองขั้นพื้นฐานแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุทางถนน ไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร หรือคนเดินเท้า

มิสเตอร์คุ้มค่า มีแต่คุ้มค่า สินเชื่อรถยนต์

เหตุผลที่กฎหมายกำหนดให้รถทุกคัน ต้องทำประกันรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.) คืออะไร?

กฎหมายกำหนดรูปแบบการประกันภัยนี้ เพื่อเป็นหลักประกันให้กับผู้ขับขี่ว่าจะได้รับสิทธิคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเมื่อเกิดอุบัติเหตุ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

มิสเตอร์คุ้มค่า มีแต่คุ้มค่า สินเชื่อรถยนต์

ประกันรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.) ให้ความคุ้มครองเท่าไร?

ประกันรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.) จะให้ความคุ้มครองเฉพาะตัวผู้ขับขี่เท่านั้น ไม่ได้รวมถึงรถยนต์ ซึ่งวงเงินคุ้มครองนั้นจะมีกำหนดไว้แล้วตามกฎหมาย ซึ่งแตกต่างจากประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุม และมีทุนประกันที่สูงกว่า โดยมีรายละเอียดความคุ้มครองดังนี้

จะเกิดอะไรขึ้นหากฉันไม่ซื้อประกันรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.)?

พ.ร.บ. รถยนต์นั้นจัดเป็นประกันภาคบังคับตามกฎหมาย ซึ่งยานพาหนะทางบกทุกคันจำเป็นที่จะต้องมี ถ้าคุณไม่ต่ออายุ พ.ร.บ. รถยนต์ จะไม่สามารถต่อภาษีทะเบียนรถยนต์ได้ และถ้าฝ่าฝืนจะมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท

ฉันจะซื้อประกันรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.) ผ่านระบบออนไลน์ได้อย่างไร?

หากคุณประสบปัญหาในการใช้งานบนแพลตฟอร์มออนไลน์ของเรา โปรดติดต่อเราที่ MrKumka.com เรายินดีที่จะให้คำปรึกษา รวมถึงรายละเอียด เพื่อที่คุณจะได้ซื้อ พ.ร.บ. ได้ทันเวลา ก่อนต่อภาษีทะเบียนรถยนต์

ติดต่อสอบถามได้ที่

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของเราที่น่าสนใจ

เพียงแค่เช็คราคา เปรียบเทียบ และเลือกสิ่งที่คุ้มค่าที่สุด

ประกันรถยนต์

เปรียบเทียบราคา ประกันรถชั้น 1, ชั้น 2+, ชั้น 2, ชั้น 3+ และชั้น 3 จาก บริษัทประกันภัยรถยนต์ชั้นนำทั่วประเทศ

ดูเพิ่มเติม

สินเชื่อรถยนต์

ค้นหาและ สมัครสินเชื่อรถยนต์ จากสถาบันการเงินชั้นนำด้วยตัวเองง่ายๆ

ดูเพิ่มเติม

ประกันมะเร็ง

เช็คแผน เจอจ่ายจบ หรือ คุ้มครองค่ารักษาจากบริษัทประกันชั้นนำ

ดูเพิ่มเติม