คุ้มค่ามาแจก! ลุ้นรับ iPhone 14 Pro Max เพียงเลือกซื้อประกันรถยนต์ที่ MrKumka

ต้องยกให้ที่ MrKumka กับการแจกรับสิ้นปี โปรโมชั่นแน่นๆ

แบบเร้าใจแถมลุ้นรับไปเลย iPhone 14 Pro Max ถึง 3 รางวัล

โปรโมชั่น 3 ต่อ เมื่อซื้อประกันรถยนต์ที่ MrKumka

เริ่มลุ้นกันได้เลย..ตั้งแต่วันที่

1 พฤศจิกายน จนถึง 31 มกราคม นี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

เรามีบริษัทประกันรถยนต์ชั้นนำให้เลือกหลากหลาย

purchase car insurance online and get prizes from MrKumka.com
purchase car insurance online and get prizes from MrKumka.com
purchase car insurance online and get prizes from MrKumka.com
purchase car insurance online and get prizes from MrKumka.com
purchase car insurance online and get prizes from MrKumka.com
purchase car insurance online and get prizes from MrKumka.com
purchase car insurance online and get prizes from MrKumka.com
purchase car insurance online and get prizes from MrKumka.com
purchase car insurance online and get prizes from MrKumka.com
purchase car insurance online and get prizes from MrKumka.com
purchase car insurance online and get prizes from MrKumka.com
purchase car insurance online and get prizes from MrKumka.com
purchase car insurance online and get prizes from MrKumka.com
เงื่อนไขการรับสิทธิ์

1. เมื่อซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ โดยผ่านการเปรียบเทียบราคากับมิสเตอร์คุ้มค่า.คอม (“บริษัทฯ”) ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 - ไปจนถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2566 รับฟรี 1 สิทธิ์ลุ้นรับโทรศัพท์มือถือ iPhone14 Promax 256GB มูลค่า 48,900 บาท ต่อ 1 กรมธรรม์ โดยของรางวัลทั้งหมดมีจำนวน 3 รางวัล
2. โดยทางบริษัท ฯ จะทำการรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมลุ้นของรางวัลที่ซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจในระยะเวลาที่กำหนด แล้วสุ่มหาผู้โชคดีโดยระบบอัตโนมัติ และจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีผ่านทาง Facebook Page: @mrkumkathailand ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
3.สถานที่จับรางวัลตั้งอยู่ที่บริษัท มิสเตอร์คุ้มค่า.คอม จำกัด 4/222 อาคารฮาร์เบอร์มอลล์ ออฟฟิศ ชั้นที่ 11 ยูนิต 11A01 หมู่ที่ 10 ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
4.ภาพรางวัลปรากฏบนเว็บไซต์เป็นเพียงภาพโฆษณาเท่านั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนสีของรางวัลไปจากภาพโฆษณา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5.โปรโมชั่นนี้สำหรับลูกค้าที่ซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจโดยผ่านการเปรียบเทียบราคากับมิสเตอร์คุ้มค่า.คอมสำหรับรถยนต์คันเอาประกันภัยเป็นครั้งแรกและลูกค้าประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจเดิมของบริษัทฯ ที่กรมธรรม์ได้หมดอายุแล้วเท่านั้น
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าทั่วไป ไม่รวมถึงนายหน้าประกัน หรือตัวแทนขาย หรือบุคคลอื่นใดที่กระทำการในทำนองเดียวกันนี้
7. พนักงานบริษัท มิสเตอร์คุ้มค่า.คอม จำกัด, บริษัท รู้ใจ จำกัด, บริษัท รู้ใจ เซอร์วิส จำกัด, บริษัท อิกไนท์ เซอร์วิส จำกัดไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการลุ้นรางวัลนี้
8. โดยการเข้าร่วมโปรโมชั่นนี้ ท่านยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการดำเนินการตามจุดประสงค์ของกิจกรรม รวมทั้งเพื่อจุดประสงค์ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมนี้
9. ผู้โชคดีจะต้องรับผิดชอบภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ตามมูลค่าของรางวัล
10. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการให้สิทธิพิเศษตามโปรโมชั่นนี้หากท่านเคยได้รับสิทธิพิเศษจากโปรโมชั่นอื่นจากทางบริษัทฯ มาก่อน
11. ผู้โชคดีจะต้องทำการยืนยันสิทธิ์ในการรับของรางวัล ผ่านช่องทาง Facebook Page: @mrkumkathailand หรือ Line: @Mrkumma ภายใน 14 วันหลังจากวันที่ประกาศผลรางวัล ในกรณีที่ทางผู้โชคดีไม่ทำการติดต่อยืนยันสิทธิ์กลับมาภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์
12. ผู้โชคดีต้องนำหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชนและกรมธรรม์ที่ขอรับสิทธิ์ซึ่งยังมีผลบังคับอยู่ ฉบับจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด มาเป็นหลักฐานในการขอรับรางวัลด้วยตนเองที่บริษัท ฯ เท่านั้น
13. กรณีผู้โชคดีได้รับรางวัลมีการซื้อประกันภัยรถยนต์แบบผ่อนชำระ ผู้โชคดีมีสิทธิ์ได้รับของรางวัลต่อเมื่อผู้โชคดีชำระค่าเบี้ยประกันภัยครบเต็มจำนวนแล้วเท่านั้น
14. กรณีหากมีการยกเลิกประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจที่ผู้โชคดีซื้อก่อนวันหมดอายุกรมธรรม์ ผู้โชคดีรับรู้และยอมรับว่า บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่เรียกคืนของรางวัลหรือเรียกคืนเงินเป็นจำนวนเท่ากับมูลค่าของของรางวัล ภายใน 7 วัน หลังจากวันที่กรมธรรม์ถูกยกเลิก
15. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ หรือยกเลิกกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีหากมีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งใดๆอันเกิดขึ้นจากกิจกรรมนี้ คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับแลกเปลี่ยนของรางวัลเป็นเงินสดหรือเป็นของรางวัลอย่างอื่น ทั้งนี้ สิทธิ์ในการรับของรางวัลไม่สามารถโอนไปให้ผู้อื่นได้
17. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ ระงับ ยกเลิก หรือเรียกคืนการให้ของรางวัลแก่บุคคลที่กระทำทุจริตเพื่อให้ได้มาซึ่งของรางวัล หรือกระทำการใดอันเป็นการผิดกติกาและเงื่อนไขการรับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมนี้
18. สอบถามเพิ่มเติมโทร 02 080 9292 ทุกวันในเวลา 9:00–18:00 น.

ทำไมต้องเลือกต่อประกันรถยนต์ออนไลน์กับเรา?

มิสเตอร์คุ้มค่า มีแต่คุ้มค่า เปรียบเทียบประกันรถยนต์ สินเชื่อรถยนต์

มีหลากหลาย บริษัทประกันรถยนต์ให้เลือก

14 บริษัท

มิสเตอร์คุ้มค่า มีแต่คุ้มค่า เปรียบเทียบประกันรถยนต์ สินเชื่อรถยนต์

จ่ายเบา

แบ่งจ่ายสูงสุด 10 เดือน ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต เลือกผ่อน 0% ได้นาน 4 เดือน

มิสเตอร์คุ้มค่า มีแต่คุ้มค่า เปรียบเทียบประกันรถยนต์ สินเชื่อรถยนต์

โปรสุดปัง

สำหรับลูกค้าต่ออายุกับมิสเตอร์คุ้มค่า รับฟรีบัตรของขวัญสูงสุดถึง 1,500 บาท

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของเราที่น่าสนใจ

เพียงแค่เช็คราคา เปรียบเทียบ และเลือกสิ่งที่คุ้มค่าที่สุด

ประกันรถยนต์

ค้นหาราคาประกันรถยนต์ที่ดีที่สุดจาก MrKumka.com เปรียบเทียบราคา ประกันรถชั้น 1, ชั้น 2+, ชั้น 2, ชั้น 3+ และชั้น 3 จาก บริษัทประกันภัยรถยนต์ชั้นนำทั่วประเทศ

ดูเพิ่มเติม

สินเชื่อรถยนต์

ค้นหาและ สมัครสินเชื่อรถยนต์ จากสถาบันการเงินชั้นนำด้วยตัวเองง่ายๆ

ดูเพิ่มเติม

ประกันมะเร็ง

เช็คแผน เจอจ่ายจบ หรือ คุ้มครองค่ารักษา จากบริษัทประกันชั้นนำ

ดูเพิ่มเติม