วิธีโอนรถข้ามจังหวัด มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง ?

แชร์ต่อ
ขั้นตอน และ เอกสารในการโอนรถข้ามจังหวัด

       การซื้อขายรถมือสองมีขั้นตอนในการทำเอกสารมากมายและมีรูปแบบการจัดการหลายอย่าง และนั่นเองจึงเป็นที่มาของคำถามมากมาย หนึ่งในนั้นคือการโอนรถข้ามจังหวัดที่เจ้าของรถทั่วไป หรือผู้ซื้อรถหลายรายไม่รู้มาก่อน มีวิธีการทำที่รวดเร็ว ง่ายดาย และทำได้ในทุกหนทุกแห่ง Mrkumka ชวนคุณได้เรียนรู้เกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการดังกล่าว เพื่อให้คุณสามารถเตรียมตัวได้อย่างเรียบร้อย และดำเนินเรื่องทุกอย่างได้อย่างราบรื่น

 

โอนรถข้ามจังหวัด คืออะไร?

 

เพื่อให้คุณเข้าใจขั้นตอนและวิธีการต่าง ๆ อย่างครบถ้วน ควรมาทำความเข้าใจกันซักนิดว่าอะไรคือความหมายของ โอนรถข้ามจังหวัด มีความสำคัญอย่างไรและช่วยเหลือเจ้าของรถอย่างไร สำหรับการโอนย้ายรถข้ามจังหวัดนั้นมีจุดประสงค์เพื่อการให้ความช่วยเหลือในการโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ในกรณีที่เจ้าของรถที่มีกรรมสิทธิ์ในตัวรถอย่างสมบูรณ์ต้องการโอนรถไปให้กับเจ้าของใหม่ หรืออาจเป็นลูกหลาน หรือญาติสนิท แต่ติดขัดตรงที่เจ้าของรถไม่ได้อยู่ในพื้นที่เดียวกันกับผู้รับโอน ทำให้เป็นปัญหาที่ต้องเดินทางมายังพื้นที่ที่รถและผู้รับโอนสิทธิ์อยู่ ดังนั้นการมีระบบโอนข้ามจังหวัดจึงถือว่าเป็นตัวช่วยชั้นดีที่ลดทอนขั้นตอนในการดำเนินเอกสารต่าง ๆ ลงไปได้มากทีเดียว

 

ขั้นตอนโอนรถข้ามจังหวัด มีอะไรบ้าง? โอนรถใช้เอกสารอะไรบ้าง?

 

ไม่ว่าคุณต้องการโอนรถสำหรับจุดประสงค์อันใดก็ตาม มีขั้นตอนต่าง ๆ ที่คุณสามารถทำได้โดยง่าย ขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการดังต่อไปนี้

 

ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมเอกสารโอนรถ

อาจดูเป็นเรื่องที่น่าจุกจิกกวนใจอยู่บ้าง แต่ถึงกระนั้นการเตรียมเอกสารทุกอย่างให้ครบถ้วนเรียบร้อย ย่อมทำให้การดำเนินเรื่องทุกอย่างเป็นไปด้วยความรวดเร็วไม่มีติดขัด โดยเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้สำหรับการโอนรถข้ามจังหวัดมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

 • เอกสารสำหรับเจ้าของรถในฐานะของผู้โอนสิทธิ์

  เอกสารที่ต้องใช้ได้แก่ สำเนาทะเบียนรถ รวมไปถึง สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านโดยต้องเตรียมเอาไว้อย่างละ 2 ชุด และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ หนังสือมอบอำนาจ ที่ต้องแนบไปเพื่อให้ผู้รับโอนสามารถดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ หนังสือมอบอำนาจจะอยู่ในรูปแบบหนังสือมาตรฐานที่ต้องขอจากสำนักงานกรมการขนส่งทางบก หรือสามารถดาวน์โหลดหนังสือนี้ผ่านทางระบบออนไลน์ กรอกและเซ็นต์กำกับเอกสารทุกอย่างให้เรียบร้อย

 •  

 • เอกสารสำหรับเจ้าของรถในฐานะของผู้รับโอนสิทธิ์

  เอกสารที่ต้องใช้ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน โดยต้องเตรียมเอกสารมาทั้งหมด 2 ชุดเช่นกันกับผู้โอน นอกจากนั้นยังต้องกรอกคำร้องใน แบบฟอร์มการโอนรถและรับโอนอีกด้วย โดยในการยื่นขอการโอนต้องมีหนังสือมอบอำนาจจากทางเจ้าของรถแนบเรื่องยื่นไปด้วยจึงจะสามารถดำเนินการต่อไปได้

 •  

 

ขั้นตอนที่ 2 ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ

ในส่วนของค่าโอนรถข้ามจังหวัดนั้น มีค่าธรรมเนียมสำหรับการดำเนินการด้วยเช่นกัน หากผู้รับการโอนกรรมสิทธิ์เป็นผู้ดำเนินเรื่องเอง จะมีค่าธรรมเนียมในส่วนของการโอนรถดังต่อไปนี้

 

 • 1. ค่าธรรมเนียมการโอนรถ 100 บาท
 • 2. ค่าคำขอการโอนรถ 5 บาท
 • 3. ค่าเปลี่ยนผ่านป้ายทะเบียน 200 บาท
 • 4. ค่าเปลี่ยนเล่มทะเบียนรถ 100 บาท
 • 5. ค่าอากรแสตมป์ 500 บาท ต่อการประเมินราคารถทุก 100,000 บาท

 

ทั้งหมดนี้หากทำผ่านตัวแทนที่รับดำเนินเรื่องการโอนรถอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการดำเนินการอีก 200-300 บาทอีกด้วย

 

ขั้นตอนที่ 3 การรับสมุดประจำรถและป้ายทะเบียนใหม่

เมื่อมีการแจ้งโอนกรรมสิทธิ์รถนั้น ทางกรมขนส่งทางบกจะทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรถทุกอย่าง โดยเฉพาะในส่วนของป้ายทะเบียน ดังนั้นในการโอนกรรมสิทธิ์จะต้องแจ้งจุดเริ่มต้นการโอนรถและพื้นที่จังหวัดที่ต้องการโอนรถไป พร้อมกับตรวจสภาพรถ เมื่อผ่านกระบวนการนี้แล้ว ทางกรมขนส่งทางบกจะทำการเก็บสมุดรถเอาไว้พร้อมกับป้ายทะเบียนอันเก่า เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงสิทธิ์และมอบป้ายทะเบียนอันในพื้นที่จังหวัดใหม่ที่ได้ทำการโอนไปแล้วนั่นเอง

 

ข้อควรระวังในการดำเนินการโอนข้ามจังหวัด

 

การโอนรถเพื่อรับเป็นมรดกกับการโอนรถข้ามจังหวัด

 

อีกหนึ่งกรณีที่มักใช้การโอนข้ามจังหวัดในการจัดการดำเนินเรื่องคือ การโอนกรรมสิทธิ์รถให้กับบุตรหลาน ภรรยา หรือญาติมิตร ในกรณีที่เจ้าของรถเสียชีวิต สามารถทำได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่ว่าต้องเตรียมเอกสารเพิ่มเติมนอกเหนือไปจากชุดโอนรถในรูปแบบปกติ นั่นคือ ต้องมีสำเนาใบมรณะบัตรเจ้าของรถ และคำสั่งศาลหรือพินัยกรรมพร้อมสำเนาแนบมาด้วย

 

และในกรณีการโอนรถในรูปแบบนี้ ผู้รับสิทธิ์การโอนไม่ใช่ผู้รับผลประโยชน์หลัก จะต้องมีหนังสือยินยอมการมอบจากผู้รับสิทธิ์ให้เป็นมรดกคนแรก โดยต้องมีสัญญาซื้อขาย ใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษีแนบมาด้วย พร้อมกันนั้นยังต้องเตรียมหนังสือมอบอำนาจ มาให้กับผู้รับสิทธิ์ด้วยอีกต่างหาก โดยส่วนในค่าธรรมเนียมนั้นยังคงใช้อัตราค่าธรรมเนียมในรูปแบบเดียวกันทั้งหมด

 

ข้อควรระวังในการดำเนินการโอนข้ามจังหวัด

 

แม้ว่าการโอนข้ามจังหวัดคือการเปลี่ยนสิทธิ์ตัวแทนที่อาจทำกันภายในเครือญาติ แต่เพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ หรือการตรวจสอบรถในภายหลัง ทางข้อบังคับของกรมขนส่งทางบกได้ระบุว่า ต้องทำเรื่องนี้ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 15 วันหลังจากเริ่มต้นเดินเอกสารและทำการตรวจสภาพรถแล้ว หากไม่สามารถทำทุกอย่างให้เสร็จสิ้นได้ และนำรถไปใช้นอกเหนือจากช่วงเวลานี้จะมีค่าปรับ 2,000 บาทอีกด้วย

 

การโอนกรรมสิทธิ์รถข้ามจังหวัดไม่ใช่เรื่องยุ่งยาก สามารถเตรียมเอกสารสำหรับการดำเนินการได้ด้วยตนเอง นอกเสียจากว่าการโอนครั้งนั้นเป็นการโอนเพื่อรับมรดกจากผู้เสียชีวิตไปแล้วจำเป็นต้องมีใบมรณบัตรแนบเป็นเอกสารแสดงหลักฐานอีกด้วย ทั้งหมดนี้คือขั้นตอนต่าง ๆ ที่ Mrkumka ได้นำมาเรียบเรียงเอาไว้ให้คุณเพื่อให้การเดินเรื่องทุกอย่างสามารถทำได้อย่างไม่ติดขัด พร้อมโอนรับกรรมสิทธิ์ได้ในทันทีโดยที่เจ้าของรถและผู้รับรถไม่จำเป็นต้องมาทำเรื่องพร้อมกัน

 

เปรียบเทียบราคา หรือ ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม เจ้าหน้าที่เราพร้อมให้บริการ

บทความที่น่าสนใจ

เพราะเรารู้ว่าคุณรู้สึกสับสนและมึนหัวเพียงใด ในตอนที่ต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่ใช่