กู้เงินด่วนอย่างไรให้ปลอดภัยและได้เงิน “ชัวร์” ลองมองไปที่ สินเชื่อรถยนต์ ช่วยคุณได้

แชร์ต่อ
MrKumka.com สินเชื่อรถ ออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว

       ในยุคข้าวยากหมากแพงแบบนี้ สินเชื่อรถยนต์ คืออีกหนึ่งตัวช่วยสำคัญ สำหรับผู้ที่ต้องการกู้เงิน แต่ไม่อยากหันไปพึ่งการกู้เงินนอกระบบ เพียงแค่นำรถยนต์ที่ปลอดภาระ หรือรถยนต์ที่กำลังผ่อนอยู่ หรือรีไฟแนนซ์รถยนต์ มาทำการเปรียบเทียบวงเงินสินเชื่อกับ MrKumka จะช่วยให้คุณตัดสินใจขอสินเชื่อได้ง่ายขึ้น แถมยังสามารถ “ขอสินเชื่อรถยนต์ออนไลน์” ทำเรื่องได้ง่าย ๆ แต่ได้เงินชัวร์อีกด้วย จะมีเงื่อนไขเป็นอย่างไรบ้าง MrKumka จะเล่าให้คุณฟัง

 

เลือก สินเชื่อรถยนต์ ที่ใช่ตามใจคุณ

 

สินเชื่อรถยนต์ในปัจจุบันแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

 

 • 1. แบบโอนเล่มทะเบียน

  สินเชื่อโอนเล่ม คือ การกู้เงินโดยนำเล่มทะเบียนฉบับจริง ไปโอนผู้ถือกรรมสิทธิ์จากของผู้กู้เป็นของผู้ให้กู้แทน ซึ่งจะต้องไปดำเนินการที่สำนักงานขนส่งทางบก และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการโอนเล่มด้วย

 •  

 • 2. แบบจำนำทะเบียนรถ

  สินเชื่อจำนำทะเบียนรถ คือ การกู้เงินโดยการมอบเล่มทะเบียนฉบับจริง พร้อมทำเอกสาร “โอนลอย” ให้กับผู้กู้เก็บเอาไว้เป็นประกัน ไม่ต้องไปดำเนินการที่สำนักงานขนส่งทางบก และไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในกรณีนี้

 •  

กู้เงินด่วน

 

จะขอสินเชื่อรถยนต์ ต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง ?

 

 • มีอายุ 20-65 ปี ณ วันที่ขอสินเชื่อ
 • สัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย
 • ต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์ หรือผู้ครอบครองในรถยนต์ที่นำมาเป็นหลักประกัน
 • ประกอบธุรกิจ และมีเอกสารแสดงรายได้ที่ชัดเจน สำหรับผู้ที่มีรายได้ประจำจะต้องมีอายุงาน ตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป แต่ถ้าหากเป็นเจ้าของกิจการหรือนิติบุคคล จะต้องดำเนินธุรกิจมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป

ขอสินเชื่อรถยนต์ ใช้เอกสารอะไรบ้าง ?

 

 • 1. สำหรับบุคคลธรรมดา
  • เอกสารยืนยันตัวตนและที่อยู่ เช่น สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาบัตรรัฐวิสาหกิจ สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
  • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน และสำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝากที่ต้องโอนเงินเข้า
  • เอกสารแสดงที่มาของรายได้ เช่น สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน
  • เล่มทะเบียนฉบับจริง กรณีที่รถปลอดภาระ
  • สำเนาเล่มทะเบียนรถยนต์
  • สำเนากรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์
 •  

 • 2. สำหรับเจ้าของธุรกิจ อาชีพอิสระ เกษตรกร และค้าขาย
  • เอกสารยืนยันตัวตนและที่อยู่ เช่น สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
  • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน และสำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝากเงินออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวันที่ต้องโอนเงินเข้า
  • สำเนาทะเบียนการค้า หรือหนังสือรับรองบริษัท หรือใบประกอบวิชาชีพ
  • ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.20
  • หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย 50 ทวิ หรือ ภงด.90/91 ปีล่าสุด
  • งบการเงิน หรือสรุปบันทึกรายรับ-รายจ่าย ย้อนหลังไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
  • เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ หรือเอกสารรับรองการทำประโยชน์ หรือการใช้ประโยชน์ในที่ดิน เช่น โฉนดที่ดิน สัญญาเช่าที่เดิน
 •  

         หากคุณมีคุณสมบัติตรงตามที่ว่ามาข้างต้น เตรียมเอกสารให้พร้อมและทำการยื่นกู้ สินเชื่อรถยนต์ออนไลน์ สินเชื่อรถแลกเงิน ผ่านเว็บไซต์ Mr.KumKa ได้เลย แต่อย่าลืมเปรียบเทียบวงเงินสินเชื่อก่อนตัดสินใจด้วยล่ะ เพื่อให้คุณได้รับวงเงินสูงสุดตามที่คุณต้องการ โดยไม่ต้องหันหน้าไปหาการกู้เงินนอกระบบให้เสี่ยงแม้แต่นิดเดียว เพียงแค่เช็คราคา เปรียบเทียบสินเชื่อรถยนต์ และเลือกสิ่งที่คุ้มค่าที่สุด คำตอบของคุณอยู่ที่นี่แล้ว MrKumka.com

   

  เปรียบเทียบราคา หรือ ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม เจ้าหน้าที่เราพร้อมให้บริการ

  บทความที่น่าสนใจ

  เพราะเรารู้ว่าคุณรู้สึกสับสนและมึนหัวเพียงใด ในตอนที่ต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่ใช่