เงินเฟ้อคืออะไร มีผลอย่างไรต่อเบี้ยประกันรถของคุณ

แชร์ต่อ
ผลกระทบที่คุณจะได้รับจากภาวะเงินเฟ้อ

“เงินเฟ้อ” หนึ่งในคำที่ทุกคนได้ยินบ่อย ๆ ในช่วงนี้ บางคนก็เข้าใจดีอยู่แล้ว แต่บางคนก็ยังคงหาคำตอบว่า เงินเฟ้อคืออะไร? โดยเฉพาะคนที่กำลังจะซื้อรถ หรือกำลังมองหาความคุ้มครองให้กับรถ ที่กำลังสงสัยว่าเงินเฟ้อจะส่งผลกระทบต่อเบี้ยประกันหรือไม่ !? MrKumka ได้รวบรวมรายละเอียดที่น่าสนใจมาให้คุณเรียบร้อยแล้ว ไปติดตามพร้อม ๆ กับเราได้เลย

รู้จัก เงินเฟ้อ กันก่อนดีกว่า

เงินเฟ้อ คือ ภาวะที่ราคาสินค้าและบริการ “เพิ่มสูงขึ้น” อย่างต่อเนื่อง แต่มูลค่าของเงินกลับต่ำลงเรื่อย ๆ หากยังมองภาพไม่ออกว่าเป็นอย่างไร ขออธิบายให้เข้าใจง่าย ๆ เช่น แต่ก่อนซื้อก๋วยเตี๋ยวชามละ 20 บาท แต่เมื่อเวลาผ่านมาเป็น 10 ปี เงิน 20 บาทดังกล่าวกลับซื้อก๋วยเตี๋ยวได้เพียงแค่ครึ่งชามเท่านั้น แสดงว่าเงินจำนวนดังกล่าวใน 10 ปีก่อน เมื่อเปรียบเทียบกับปัจจุบันคือลดลง เนื่องจากดัชนีราคาผู้บริโภค เป็นเครื่องมือวัดอัตราเงินเฟ้อ หรือการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผู้บริโภคนั่นเอง

สำหรับ “ภาวะเงินเฟ้อลดลง” คือ “การชะลอตัว” ของภาระที่ระดับราคาสินค้าและบริการ หรือพูดง่าย ๆ ว่าอัตราการเงินเฟ้อที่ลดลงแต่ยังอยู่ในช่วงบวก เช่น ปีก่อนมีอัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ 4% แต่ปีถัดมาอัตราเงินเฟ้อตกไปที่ 2.5% ซึ่งนับเป็นสัญญาณเงินเฟ้อที่ลดลงนั่นเอง

เหตุผลที่ “เงินเฟ้อ” ส่งผลกระทบต่อเบี้ยประกันรถยนต์

สาเหตุอะไรที่ทำให้เกิดเงินเฟ้อ?

กระทรวงพาณิชย์ และธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ควบคุมดูแลเรื่องเงินเฟ้อ ซึ่งได้ระบุ “สาเหตุ” ได้ 2 สาเหตุ ดังนี้

  • 1. ประชาชนต้องการซื้อสินค้าและบริการเพิ่มขึ้น

    แม้ว่าความต้องการซื้อสินค้าและบริการจะเพิ่มขึ้น แต่สินค้าและบริการเหล่านั้นกลับไม่เพียงพอต่อความต้องการ จนในท้ายที่สุดผู้ขายจึงตัดสินใจ “ปรับราคาสินค้าและบริการ” ให้สูงมากกว่าเดิม ทั้งนี้เพื่อความอยู่รอดของธุรกิจ

  • ความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นล้วนเกิดจากปัจจัยหลาย ๆ อย่าง เช่น การเปลี่ยนแปลงของปริมาณเงิน แผนการเงิน ซึ่งนโยบายของรัฐบาลที่เห็นได้ชัดเจนมากที่สุด คือ “โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน” ที่ทำการอัดฉีดเม็ดเงินลงสู่ระบบเศรษฐกิจ ส่งผลให้ชาวบ้านมีเงิน และมีเงินจับจ่ายใช้จ่ายมากยิ่งขึ้น ความต้องการสินค้าและบริการก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วย

  • 2. ต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้น

    การที่ผู้ผลิตไม่สามารถแบกรับภาระต้นทุนที่สูงขึ้นได้ ส่งผลให้เกิดการ “ปรับราคาสินค้าและบริการ” ให้สูงขึ้นตามไปด้วย ซึ่งทางออกนี้เกิดจากการเพิ่มขึ้นของค่าจ้างแรงงาน การเกิดวิกฤตการณ์ทางธรรมชาติ รวมถึงการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมัน จึงเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดเงินเฟ้ออย่างต่อเนื่อง

สรุปให้เข้าใจตรงกันอีกครั้งว่า ภาวะเงินเฟ้อเกิดจาก “กลไกทางการตลาด และภาวะของสภาพคล่องทางเศรษฐกิจ” จะมีการปรับราคาสินค้าและบริการทั้งระบบ แต่ถ้าหากปรับขึ้นเพียง 2-3 อย่าง จะยังไม่ถือว่าประเทศไทยเข้าสู่ภาวะเงินเฟ้อแต่อย่างใด เพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งตื่นตระหนกจนเกินไปจะดีที่สุด

ผลกระทบที่คุณจะได้รับจากภาวะเงินเฟ้อ

ในกรณีที่เป็นบุคคลทั่วไป เงินเฟ้อจะเป็นตัวขับเคลื่อนให้ “รายจ่ายสูงขึ้น” ซึ่งสวนทางกับอำนาจซื้อสินค้าและบริการที่ลดลง ส่งผลให้รายได้ไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ นอกจากนี้ยังเหมารวมถึง “อัตราดอกเบี้ย” ด้วยเช่นกัน ยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดขึ้น เช่น หากคุณฝากเงินไว้กับธนาคารด้วยอัตราดอกเบี้ยคงที่เท่ากันทุกปี ร้อยละ 2 โดยที่อัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 1 เป็น 1.5 หมายความว่า “อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง” จะอยู่ที่ร้อยละ 0.5 เท่านั้น

นอกจากนี้ในส่วนของ “การรักษาพยาบาล” ก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน อ้างอิงจากปี พ.ศ.2565 อัตราเงินเฟ้อทางการแพทย์ของประเทศไทย สูงถึงร้อยละ 9.20 ส่งผลให้ค่ารักษาพยาบาล ค่าห้อง ค่ายา และค่าเครื่องมือทางการแพทย์สูงขึ้นตามไปด้วย สำหรับค่าอื่น ๆ เช่น ค่าเบี้ยประกันรถยนต์ ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ และอีกมากมาย ไม่ต้องพูดถึงเลย เพราะล้วนได้รับผลกระทบเป็นทอด ๆ

เหตุผลที่ “เงินเฟ้อ” ส่งผลกระทบต่อ เบี้ยประกันรถยนต์

ต้องบอกก่อนว่าการที่เบี้ยประกันเพิ่มขึ้น ล้วนเกิดจากปัจจัยหลาย ๆ ด้าน เช่น การเคลมประกัน มีประวัติเคลมประกันบ่อย ทางบริษัทประกันภัย จึงจำเป็นจะต้องขึ้นค่าเบี้ยประกัน ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติที่หลายบริษัทประกันภัยนิยมใช้เป็นเกณฑ์ขึ้นค่าเบี้ย แต่ถ้าหากคุณ “ไม่เคยเคลมประกันในปีที่ผ่านมาเลย” แต่ค่าเบี้ยกลับสูงขึ้น ก็เป็นไปได้ว่ารถยนต์ยี่ห้อและรุ่นเดียวกับคุณ มีสถิติการเคลมที่เพิ่มขึ้น จนทำให้คุณได้รับผลกระทบตามไปด้วย

นอกจากนี้ยังสามารถเกิดจาก “เงินเฟ้อ” ที่เพิ่มสูงขึ้นด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นค่าซ่อมรถที่เพิ่มขึ้น ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย รวมถึงค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ที่สูงกว่าเดิมหลายเท่าตัว จึงเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทางบริษัทประกันภัย จำเป็นต้องปรับเบี้ยประกันให้สูงขึ้นเพื่อครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมดอย่างรอบด้าน

เป็นที่มาของสาเหตุที่ทำให้หลายคนไม่ต่อประกันรถยนต์กับบริษัทประกันภัยเดิม และมองหาบริษัทประกันภัยใหม่ ๆ ที่ให้ราคาเบี้ยถูกกว่า แต่ความคุ้มครองที่เท่าเดิม แต่ก็ถือว่าหาได้ยากมากเพราะทุกบริษัทประกันภัยล้วนได้รับผลกระทบไปตาม ๆ กัน ด้วยสถานการณ์ที่ควบคุมได้ยากหรือควบคุมไม่ได้เลย

ต้องยอมรับว่า “เงินเฟ้อ” สร้างความผันผวนแก่ระบบเศรษฐกิจ
และทำให้ประชาชนทุกคนได้รับผลกระทบมากมาย แต่ถ้าหากคุณกำลังมองหากรมธรรม์ประกันรถยนต์ ที่ครอบคลุม และค่าเบี้ยไม่สูง MrKumka พร้อมนำเสนอแผนประกันดี ๆ ให้คุณตลอด 24 ชั่วโมง คลิกเลย

เปรียบเทียบราคา หรือ ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม เจ้าหน้าที่เราพร้อมให้บริการ

บทความที่น่าสนใจ

เพราะเรารู้ว่าคุณรู้สึกสับสนและมึนหัวเพียงใด ในตอนที่ต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่ใช่