ใบอนุญาตขับขี่ถูกเพิกถอน ต้องทำยังไง ? เป็นแบบนี้คุณยังขับขี่รถได้อยู่หรือเปล่า ?

แชร์ต่อ
ใบขับขี่ถูกเพิกถอน ต้องทำยังไง ? หาคำตอบที่ MrKumka.com

การขับขี่รถทุกครั้ง จำเป็นมากที่ต้องมีใบขับขี่ แต่ถ้าเจอกับสถานการณ์ ใบอนุญาตขับขี่ถูกเพิกถอน เชื่อว่าหลายคนคงมืดแปดด้านแน่นอน เพราะไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไง มีเรื่องมากมายให้กังวลเต็มไปหมด MrKumka ได้รวบรวมรายละเอียดที่น่าสนใจ และเป็นประโยชน์มาให้แล้ว พร้อมไขข้อสงสัย “ใบขับขี่ถูกเพิกถอนขอ ใบขับขี่ ใหม่ได้ไหม” ถ้าอย่างนั้นไปทำความเข้าใจพร้อม ๆ กันได้เลย

ไขข้อสงสัย ใบอนุญาตขับขี่ถูกเพิกถอน จะขอใบขับขี่ใหม่ได้หรือไม่ ?

สำหรับคำถามที่หลาย ๆ คนสงสัยกันมากที่สุด ในกรณีใบขับขี่ถูกเพิกถอน ว่าสามารถขอ ใบขับขี่ ใหม่ได้ไหม ? ตอบตรงนี้เลยว่า “ได้” แต่จะต้องพ้นกำหนด 3 ปีนับตั้งแต่วันที่ถูกเพิกถอน โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องเริ่มขอใบอนุญาตแบบชั่วคราวก่อน พร้อมกับต้องอบรมเสริมสร้างจิตสำนึก และปรับพฤติกรรมเป็นกรณีพิเศษเพิ่มอีก 3 ชั่วโมง โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2558 เป็นต้นมา

เมื่อใบขับขี่ของคุณถูกเพิกถอน ต้องทำยังไง ?

กรณีที่ใบขับขี่ถูกเพิกถอน สิ่งที่ควรทำคือติดต่อกรมการขนส่งทางบกภายในวันและเวลาที่กำหนด โดยมีรายละเอียดดังนี้

 • ถูกพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ มีสิทธิอุทธรณ์ได้ภายใน 15 วัน
 • ถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ มีสิทธิอุทธรณ์ได้ภายใน 15 วัน
 • ถูกเพิกถอนใบขับขี่ ต้อง ‘ส่งคืน’ ใบขับขี่ให้กับนายทะเบียนภายใน 15 วัน

สำหรับใครก็ตามที่อยู่ในเงื่อนไขเหล่านี้ แนะนำให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน เพื่อหลีกเลี่ยงการโดนปรับ และการเสียเวลาดำเนินการใหม่

สาเหตุอะไรบ้างที่จะทำให้ใบอนุญาตขับขี่ถูกเพิกถอน

สาเหตุอะไรบ้างที่จะทำให้ใบขับขี่ถูกเพิกถอน

อยากรู้ไหมว่า ? มีเหตุความผิดอะไรบ้างที่อาจนำไปสู่การถูกเพิกถอนใบขับขี่ เพื่อป้องกันพฤติกรรม การ ขับขี่ของตัวเองให้เสี่ยงน้อยที่สุด ถ้าคุณอยากรู้ MrKumka ลิสต์มาให้เรียบร้อยแล้ว ไปดูกันเลย

 • 1. ขับเสพ

  หมายความว่า ขับขี่ยานพาหนะทั้งที่ใช้สิ่งเสพติดให้โทษ ตามกฎหมายมาตรา 43 ทวิ ระบุว่า “ห้ามมิให้ผู้ขับขี่เสพยาเสพติดให้โทษ ตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ หรือเสพวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท นอกจากจะมีโทษปรับแล้ว ยังมีสิทธิ์ถูกพักหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ด้วย

 • 2. เมาแล้วขับ

  หมายความว่า ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วขับขี่ยานพาหนะ ตามมาตรา 43 (2) ระบุว่า “ห้ามมิให้ผู้ขับขี่ขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่น” ประกอบกับ มาตรา 160 ตรี ที่ระบุว่า “ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 43 (2) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 5,000-20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ไม่น้อยกว่า 6 เดือน หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่”

 • 3. แข่งรถบนถนนสาธารณะ

  กฎหมายจราจรมาตรา 134 ระบุว่า ห้ามมิให้ผู้ใดแข่งรถในทาง เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือ จากหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจร ห้ามมิให้ผู้ใดจัด สนับสนุน หรือสิ่งเสริมให้มีการแข่งรถในทาง เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจร ประกอบกับมาตรา 160 ทวิ ซึ่งระบุว่า ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 134 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 2,000-10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ไม่น้อยกว่า 1 เดือน หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่

 • 4. เคยถูก พัก ใช้ ใบขับขี่ และทำผิดซ้ำหลังพ้นโทษไม่นาน

  ตามมาตรา 142/7 ระบุว่า กรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่เคยถูกสั่งยึด หรือพักใบอนุญาตขับขี่ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ หรือกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ตามมาตรา 142/6 มาแล้ว และได้กระทำความผิดและถูกพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ ตามพระราชบัญญัตินี้อีกภายในระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่พ้นกำหนดระยะเวลาที่ถูกสั่งยึดหรือพักใบอนุญาตขับขี่ตามมาตรา 142/6

  หากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ หรือผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้บัญชาการหรือเทียบเท่า ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเห็นว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่ผู้นั้น สมควรถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ ให้แจ้งนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ หรือกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก พร้อมด้วยข้อหาในการกระทำความผิด และพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้นายทะเบียนดำเนินการพิจารณาสั่งเพิกถอน

 • 5. เพิกถอนโดยดุลยพินิจของศาล

  ตามมาตรา 162 ระบุว่า ในคดีที่ผู้ขับขี่ต้องคำพิพากษาว่า ได้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอันเกี่ยวกับรถนั้น ๆ นอกจากจะได้รับโทษสำหรับการกระทำดังกล่าวแล้ว ถ้าศาลเห็นว่าหากให้ผู้นั้นขับรถต่อไป อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่น ให้ศาลมีอำนาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้นได้

เห็นแล้วใช่ไหมว่า ? สาเหตุที่นำไปสู่การถูกยึดหรือเพิกถอนใบขับขี่ มีโทษทางกฎหมายหลายข้อด้วยกัน หากคุณไม่อยากเสี่ยงถูกเพิกถอนใบขับขี่ หรือมีโทษทางกฎหมายอื่น ๆ ก็ควรปฏิบัติตามกฎหมายจราจร ไม่ประมาท เพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเอง รวมถึงผู้ร่วมทางคนอื่น ๆ ด้วย ที่สำคัญ ! ยังช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้ในระดับหนึ่งเลยล่ะ

เปรียบเทียบราคา หรือ ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม เจ้าหน้าที่เราพร้อมให้บริการ

บทความที่น่าสนใจ

เพราะเรารู้ว่าคุณรู้สึกสับสนและมึนหัวเพียงใด ในตอนที่ต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่ใช่