กฎหมาย ขับรถชนสุนัข ใครผิด ? และประกันคุ้มครองไหม ? หาคำตอบไปพร้อมๆ กัน

แชร์ต่อ
กฎหมาย ขับรถชนสุนัข ใครผิด

เชื่อว่าหลายคนคงเคยได้ยินเหตุการณ์ “สุนัข” หรือสัตว์เลี้ยงต่าง ๆ ออกมาเดินเพ่นพ่านบนถนนมากมาย เราจึงทำการรวบรวม กฎหมาย ขับรถชนสุนัข มาให้คุณทำความเข้าใจเพิ่มเติม เพื่อให้คุณเตรียมรับมือเมื่อต้องเจอกับเหตุการณ์ไม่คาดฝัน เช่น สุนัข ไก่ แมว หรือสัตว์เลี้ยงชนิดอื่น ๆ วิ่งตัดหน้ารถจนทำให้เกิดอุบัติเหตุ ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ หรือสามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากใครได้ไหม ? ถ้าพร้อมแล้วก็ไปทำความเข้าใจพร้อม ๆ กันเลย !

ว่าด้วย กฎหมาย ขับรถชนสุนัข “สุนัขวิ่งตัดหน้ารถ เจ้าของผิดไหม”

ต้องทำอย่างไร เมื่อขับรถชนสุนัข

กรณี “สุนัขวิ่งตัดหน้ารถ” จนทำให้เกิดอุบัติเหตุ แบ่งออกเป็น 2 ประเด็น ดังนี้

  1. กรณีขับรถเข้าไปในบ้านที่เลี้ยงสุนัข

    เช่น คุณขับรถไปหาเพื่อนที่บ้าน ซึ่งบ้านของเพื่อนเลี้ยงสุนัขไว้ก่อนแล้ว เมื่อไปถึงปรากฏว่าคุณชนสุนัขของเพื่อจนได้รับบาดเจ็บ รวมถึงรถยนต์ของคุณก็เกิดความเสียหายด้วย หากเป็นกรณีนี้ชัดเจนเลยว่า “คุณเป็นฝ่ายผิด” เนื่องจากสุนัขอยู่ภายในพื้นที่ส่วนบุคคลของผู้เป็นเจ้าของ

  2. กรณีขับรถบนท้องถนน แล้วสุนัขวิ่งตัดหน้ารถ

    ในกรณีที่คุณกำลังขับรถอยู่บนถนน แล้วอยู่ดี ๆ ก็มีสุนัขวิ่งพรวดพราดออกมาบนถนน ไม่ว่าจะเป็นถนนสาธารณะหรือที่นิติบุคคล ที่อนุญาตให้ใช้เป็นทางเดินรถ (ถนนหมู่บ้าน) ผลปรากฏว่ารถยนต์ได้รับความเสียหาย และสุนัขได้รับบาดเจ็บ กรณีนี้ชัดเจนเลยว่า “สุนัขเป็นฝ่ายผิด และเจ้าของสุนัขจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้น”

    อ้างอิงตาม “พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522” กล่าวว่า เนื่องจากถนนไม่ใช่ที่ทางสำหรับสัตว์ เจ้าของสัตว์ต้องมีการป้องกันและระมัดระวังให้กับสัตว์เลี้ยง การที่เจ้าของปล่อยสัตว์เลี้ยงเข้ามาในเขตถนน ถือเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หากเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน “ผู้ขับไม่ต้องรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดกับสุนัข” นอกจากนี้ยังสามารถเรียกร้องสินไหมกับเจ้าของสัตว์ ในกรณีที่รถได้รับความเสียหายได้อีกด้วย

นอกจากนี้การที่เจ้าของสัตว์เลี้ยงปล่อยปละละเลย ไม่สามารถควบคุมสัตว์เลี้ยงของตัวเองได้ และมีการออกมาเพ่นพ่านบนถนน จนก่อให้เกิดอุบัติเหตุขึ้น เจ้าของมีความผิดตาม “ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 337” อีกด้วย ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เดือน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ต้องทำอย่างไร ? เมื่อขับรถชนสุนัข

หากคุณกำลังเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ขับรถชนสุนัข ไม่ว่าจะด้วยตั้งใจก็ดีหรือไม่ตั้งใจก็ดี สิ่งที่ควรทำเป็นอันดับแรก คือ ควบคุมสติ จอดรถยนต์และเปิดไฟฉุกเฉินทันที ห้ามขับหนีเด็ดขาด เพราะอาจมีความผิดทางกฎหมาย พ.รบ.คุ้มครองสัตว์ หลังจากนั้นให้ลงจากรถมาดูสุนัขที่ประสบอุบัติเหตุ หากพบว่ายังมีลมหายใจให้พาไปรักษากับสัตวแพทย์โดยเร็วที่สุด (กรณีเป็นสุนัขจรจัด) แต่ถ้าหากสุนัขที่คุณชน เป็นสัตว์เลี้ยงที่มีเจ้าของ ให้คุณทำการปรึกษาเจ้าของก่อนตัดสินใจพาสุนัขไปรักษา

“สุนัขวิ่งตัดหน้า” จนเป็นเหตุทำให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อน

กรณีที่คุณโดนสุนัขวิ่งตัดหน้า จนเป็นเหตุทำให้โดนรถคันข้างหลังชนท้ายเป็นทอด ๆ เช่น ถูกชนท้าย 3 คันซ้อน หากวิเคราะห์ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น จะวิเคราะห์ความรับผิดในทางแพ่งเท่านั้น กล่าวคือ บนท้องถนนเมื่อใครเจตนาหรือประมาท ทำให้ทรัพย์สินของผู้อื่นได้รับความเสียหาย เราจะต้องรู้ก่อนว่า “ใครต้องผิดต่อใครบ้าง” เพื่อให้มีการชดใช้ค่าเสียหาย และเพื่อให้คู่กรณีกลับคืนสู่ฐานะเดิมและเลิกรากันไป

เว้นแต่บางกรณีที่อาจต้องใช้ พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 ซึ่งเป็นกฎหมายอาญามาเป็นบรรทัดฐานในการชี้วัด ว่าใครเป็นฝ่ายที่ต้องรับผิดชอบและชดใช้ค่าเสียหายให้กับเจ้าทุกข์

ยกตัวอย่าง กรณีรถยนต์ของ A ได้หยุดรถกะทันหัน ทำให้รถยนต์ของ B และของ C ชนต่อกัน ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก มาตรา 40 ซึ่งระบุว่าผู้ขับขี่ต้องขับรถให้ห่างจากรถคันหน้า ในระยะที่จะหยุดรถได้อย่างปลอดภัย กรณีที่ B และ C ไม่สามารถหยุดรถได้อย่างปลอดภัย ไม่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น A จะหยุดรถด้วยเหตุใดก็ตาม B และ C จะต้องเป็นฝ่ายรับผิดชอบค่าเสียหายต่อ A

“ขับรถชนสุนัข” ประกันคุ้มครองไหม ?

กรณีพิจารณาจากเหตุการณ์/อุบัติเหตุที่เกิดขึ้น พบว่าคุณ (ซึ่งเป็นคนขับรถ) เป็นฝ่ายผิด แม้จะไม่ได้เจตนา คุณจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับเจ้าของสุนัข เว้นแต่ว่าคุณได้ทำประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 เอาไว้ บริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้แทน นอกจากนี้หากเจ้าของสุนัขมีหลักฐานชัดเจน ว่าผู้ขับขี่ “ตั้งใจ” จะขับชนสุนัข ผู้ขับขี่ก็จะมีความผิดทางกฎหมาย ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองสัตว์ รวมถึงอาจนำไปสู่ “คดีความ” มีโทษทั้งจำทั้งปรับ

กรณีที่รถยนต์ของคุณมีเพียงประกันภัยรถยนต์ประเภทอื่น ๆ (ที่ไม่ใช่ประเภท 1) ประกันจะไม่รับผิดชอบ และไม่ให้ความคุ้มครองใด ๆ คุณจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด

พ.ร.บ. ป้องกันการทารุณกรรม และจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557

จุดประสงค์ของ พ.ร.บ.ฉบับนี้ ก็เพื่อป้องกันไม่ให้คนทารุณสัตว์โดยไม่มีสาเหตุ เพราะสัตว์ทุกตัวมีชีวิต และย่อมรักชีวิตของตัวเองเช่นเดียวกับมนุษย์ ดังนั้นหากเกิดเหตุทารุณกรรมสัตว์ หรือตั้งใจทำให้สัตว์ได้รับบาดเจ็บ ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใด ๆ ก็ตาม จะมีความผิดตาม พ.ร.บ. ป้องกันการทารุณกรรม และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557 ที่ระบุโทษจำคุก 2 ปี หรือปรับ 40,000 บาท

การใช้รถใช้ถนนอาจมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ต่อให้ขับขี่อย่างระมัดระวังมากแค่ไหน ก็นับว่าหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้ยาก โดยเฉพาะกรณี “สุนัขวิ่งตัดหน้ารถ” หากคุณไม่ต้องการปวดหัวกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น แนะนำให้ทำประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ติดรถเอาไว้ เพราะเมื่อเกิดปัญหาก็สามารถแจ้งประกันให้ตรวจสอบได้ทันที โดยไม่ต้องดำเนินการด้วยตัวเองแต่อย่างใด หากไม่รู้ว่าจะซื้อประกันภัยรถยนต์กับที่ไหน สามารถเข้ามาเปรียบเทียบประกันภัยรถยนต์ออนไลน์บนเว็บ MrKumka ได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้รถของคุณได้รับความคุ้มครองดีที่สุด แถมเบี้ยประกันยังราคาสบายกระเป๋าอีกด้วย

เปรียบเทียบราคา หรือ ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม เจ้าหน้าที่เราพร้อมให้บริการ

บทความที่น่าสนใจ

เพราะเรารู้ว่าคุณรู้สึกสับสนและมึนหัวเพียงใด ในตอนที่ต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่ใช่