ทำไมประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับจึงสำคัญ รถทุกคันถึงต้องมี พรบ รถยนต์

แชร์ต่อ
พรบ รถยนต์

       รถทุกคันควรจะมีประกัน มันเป็นสิ่งที่จริงแท้แน่นอน เพราะประกันจะช่วยเยียวยาทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุบนถนน ประกันรถยนต์นั้นมีหลายราคา บ้างราคาสูงมาพร้อมการคุ้มครองที่ครอบคลุม บ้างราคาต่ำแต่คุ้มครองแค่บางอย่าง หลายคนจึงเลือกที่จะไม่ใส่ใจที่จะทำประกันและเมื่อเกิดเหตุ ก็จะมีคนที่ถูกละเลย ฉะนั้น ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ จึงเกิดขึ้น เพื่อคุ้มครองทุกคนบนถนน มันคืออะไร MrKumka จะพาไปรู้จักพร้อม ๆ กันเลย

 

ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ คืออะไร ?

 

       ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ มีชื่อเรียกกันสั้น ๆ ว่า ประกันภัย พ.ร.บ. ซึ่งเป็นประกันภัยที่บังคับให้รถทุกคนต้องมี สาระสำคัญคือ เพื่อคุ้มครองทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุจากท้องถนน ไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นเจ้าของรถหรือไม่ โดยมีวัตถุประสงค์ว่า เมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝันอันมีสาเหตุจากรถยนต์ ผู้ได้รับความเสียหายต่อร่างกายจะถูกนำส่งโรงพยาบาลทันที และเพื่อให้โรงพยาบาลแน่ใจว่าจะได้รับค่าชดใช้สำหรับการรักษา และสำหรับผู้เสียชีวิต จะได้รับเงินปลงศพทันที และหลังจากนั้นหากมีการทุพพลภาพเกิดขึ้น ผู้เสียหายจะได้รับการดูแลต่อไป

 

ใครบ้างจะได้รับการคุ้มครอง ?

เมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้น ผู้ที่รับความเสียหายต่อร่างกาย จะบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ไม่ว่าเป็นคนขับ ผู้โดยสาร หรือผู้ใช้ถนนร่วมกัน ทุกคนจะได้รับการคุ้มครองทันที บริษัทที่รับหน้าที่ประกันภัยจะต้องจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล ค่าปลงศพในกรณีเสียชีวิตและจ่ายค่าดูแลต่อเนื่องหากพิการ ทุพพลภาพ

 

ความคุ้มครองตาม พ.ร.บ.

ค่าเสียหายเบื้องต้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ผู้รับประกันมีหน้าที่จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นเป็นค่ารักษาพยาบาลและค่าปลงศพกรณีเสียชีวิต โดยไม่ต้องพิสูจน์ความผิดและต้องดำเนินการภายใน 7 วัน

 

โดยให้จ่ายตามจริงกรณีที่ได้รับความเสียหายต่อร่างกายหรืออนามัย พ.ร.บ. จะรับผิดชอบค่าเสียหายที่แท้จริงให้แต่ไม่เกิน 80,000 บาทต่อคน และถ้ามีความเสียหายต่อร่างกาย ทุพพลภาพอย่างถาวรให้จ่าย 200,000-500,000 บาท ซึ่งนับกรณีทุพพลภาพอาทิ ตาบอด, หูหนวก, เสียความสามารถในการพูด, เสียแขนขามือนิ้ว, เสียอวัยวะอื่นใด, จิตพิการ, ทุพพลภาพถาวร และถ้ากรณีเสียชีวิต พ.ร.บ. จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 500,000 บาทต่อคน

 

 

       ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับนี้กฎหมายกำหนดให้รถทุกคันต้องมีประกัน หากฝ่าฝืนแล้วเกิดอุบัติเหตุ เจ้าของรถมีหน้าที่ต้องจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นต่อผู้เสียหายตามจำนวนเงินที่ พ.ร.บ.กำหนดไว้ หากไม่สามารถจ่ายได้หรือจ่ายไม่ครบ กองทุนประกันจะสำรองไปก่อนและนายทะเบียนประกันจะไปตามไปเรียกเก็บภายหลังโดยมีดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งการประกันภาคบังคับนี้แน่นอนว่ามีไว้เพื่อคุ้มครองผู้ใช้รถใช้ถนนในอัตราพื้นฐาน และมีผลกับร่างกายเท่านั้น ส่วนอื่นเจ้าของรถต้องจ่ายเอง ถึงแม้จะมี พ.ร.บ. ประกันภัยแล้ว ประกันรถยนต์เพิ่มเติมภาคสมัครใจก็ยังเป็นสิ่งสำคัญที่รถทุกคันต้องมีอยู่ เปรียบเทียบประกันรถยนต์ออนไลน์ที่เหมาะกับคุณได้เลยที่นี่ MrKumka.com

 

เปรียบเทียบราคา หรือ ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม เจ้าหน้าที่เราพร้อมให้บริการ

บทความที่น่าสนใจ

เพราะเรารู้ว่าคุณรู้สึกสับสนและมึนหัวเพียงใด ในตอนที่ต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่ใช่