ติดเครดิตบูโร-ขึ้นแบล็กลิสต์กับไฟแนนซ์ ซื้อรถมือสองได้ไหม?

แชร์ต่อ
วิธีขอสินเชื่อรถยนต์ซื้อรถมือสองเมื่อติดเครดิตบูโร | MrKumka.com

       อยากซื้อรถมือสอง แต่ติดบูโร-ขึ้นแบล็คลิสต์กับไฟแนนซ์ จะขอสินเชื่อรถยนต์กับสถาบันการเงินได้หรือไม่ ? MrKumka รวบรวมคำตอบมาให้แล้ว ! สำหรับผู้ต้องการซื้อรถยนต์มือถือแต่มีหนี้เสีย แนะนำให้อ่านบทความนี้ให้จบ เพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวคุณเอง ซึ่งรายละเอียดที่เรานำมาบอกต่อคุณในวันนี้ จะช่วยให้คุณยิ้มได้หรือไม่ ? ไปติดตามพร้อม ๆ กันเลย

 

ทำความรู้จัก เครดิตบูโร ก่อนตัดสินใจ ซื้อรถมือสอง

 

เครดิตบูโร (Credit Bureau) คือ ข้อมูลจาก บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด ซึ่งเป็น “ศูนย์รวมข้อมูลเครดิตของผู้กู้” มีหน้าที่ในการรวบรวมเครดิตจากสถาบันการเงินหลายแห่ง ที่เป็น “สมาชิก” โดยเครดิตบูโรจะเก็บรวบรวมข้อมูลสินเชื่อ ที่เคยได้รับอนุมัติจากสถาบันการเงิน ประวัติการชำระสินเชื่อ ประวัติการผ่อนชำระ เคยขอสินเชื่อใดมาบ้าง ตอนนี้สถานะผ่อนอยู่หรือปิดบัญชีแล้ว โดยแบ่งข้อมูลที่จัดเก็บเป็น 2 ส่วน ดังนี้

 

 • 1. ข้อมูลบ่งชี้

  ข้อมูลบ่งชี้ คือ ข้อเท็จจริงที่บ่งชี้ถึงข้อมูลส่วนตัว อาทิ ชื่อ-นามสกุล เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด แต่จะไม่มีการจัดเก็บหมายเลขโทรศัพท์ รวมถึงข้อมูลที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้กับสถาบันการเงิน

   

 • 2. ข้อมูลสินเชื่อ

  ข้อมูลสินเชื่อ คือ ข้อมูลสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติและประวัติการชำระหนี้ จำแนกเป็นรายบัญชีที่มีอยู่ในแต่ละสถาบันการเงิน ดังนี้

  • สรุปข้อมูลบัญชีสินเชื่อ แสดงข้อมูลมีสินเชื่อทั้งหมดกี่บัญชี มีจำนวนบัญชีที่ใช้สิทธิแก้ไขข้อมูลหรือโต้แย้งกี่บัญชี
  • ประเภทและเลขที่บัญชีของสินเชื่อ
  • ชื่อผู้ให้สินเชื่อ วงเงินที่ได้รับอนุมัติ และวงเงินที่ใช้ไป
  • สถานะของบัญชี เช่น ปกติ ปิดบัญชี พักชำระหนี้ ค้างชำระหนี้
  • รายละเอียดการชำระหนี้ ทั้งที่ชำระตรง ชำระล่าช้า หรือผิดนัดชำระ

   

ทำความรู้จักเครดิตบูโร ก่อนตัดสินใจซื้อรถมือสอง | MrKumka.com

 

ความสำคัญของเครดิตบูโร

 

เครดิตบูโรมีหน้าที่บอก “พฤติกรรม” การชำระหนี้ รวมถึงมีข้อมูลประวัติรายเดือนย้อนหลัง 36 เดือน แสดงถึงความตั้งใจในการชำระหนี้ หากคุณผิดนัดชำระบ่อย หรือไม่ชำระหนี้เลย ข้อมูลทั้งหมดก็จะถูกเก็บไว้ และแสดงผลในบูโรนั่นเอง ซึ่งในเอกสาร เครดิตบูโร จะมีตัวเลขกำกับเอาไว้ เพื่อบอก “สถานะบัญชี” โดยมีทั้งหมด 5 ประเภท ดังนี้

 

 • 10 หมายถึง สถานะปกติ คนไม่เคยค้าง
 • 10 หมายถึง สถานะปกติ จ่ายตรง จ่ายครบ ไม่มีหนี้ค้าง (คนเคยค้างในอดีต แล้วกลับมาชำระ บัญชี ณ ปัจจุบันเป็นปกติ)
 • 11 หมายถึง ปิดบัญชี คนเคยค้างในอดีตจ่ายหนี้หมดแล้ว ปิดบัญชีแล้ว
 • 12 หมายถึง เคยชำระหนี้ และได้รับพักชำระหนี้ตามนโยบายรัฐ
 • 20 หมายถึง หนี้ค้างชำระเกิน 90 วัน ยังมีหนี้ค้างอยู่

 

เรื่องเข้าใจผิดเกี่ยวกับเครดิตบูโร

 

หลายคนมักเข้าใจว่า “ติดบูโร” ทำให้กู้สินเชื่อไม่ผ่าน ซึ่งในความเป็นจริงแล้วไม่ใช่เลย เพราะเครดิตบูโรมีหน้าที่ “เปิดเผย” ประวัติข้อมูลการชำระสินเชื่อที่ปรากฏในรายงานข้อมูลเครดิต แต่ไม่ได้ทำหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อแต่อย่างใด การที่หลายคนถูกปฏิเสธสินเชื่อในหลาย ๆ ครั้ง มักขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการอนุมัติของแต่ละสถาบันการเงิน ซึ่งมีความแตกต่างกันออกไป โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยหลาย ๆ อย่างร่วมด้วย ไม่ใช่แค่ประวัติการค้างชำระเพียงอย่างเดียว

 

ติดบูโรแล้วจะกู้สินเชื่อซื้อรถมือสองได้หรือเปล่า ?

 

ในส่วนของการขอสินเชื่อซื้อรถมือสอง พูดตามตรงเลยว่า “เข้มงวด” พอ ๆ กับการซื้อรถป้ายแดง แต่ถ้าหากถามว่าสามารถยื่นขอสินเชื่อได้หรือไม่ ตอบได้ว่าหากเป็นสถาบันการเงินขนาดเล็ก อาจผ่อนปรนเงื่อนไขให้ได้ แต่อาจต้องแลกมาด้วย “ดอกเบี้ยสูง” รวมถึงคุณสมบัติอื่น ๆ ควบคู่กันดังนี้

 

 • เงินดาวน์อย่างน้อย 25-30%

  ประเด็นแรกที่ปัดตกไม่ได้เลยคือ “เงินดาวน์” เพราะเงินดาวน์ของคนที่ติดบูโรมักจะสูงกว่าปกติ เดิมทีอาจจะดาวน์แค่ 5-10% เพิ่มขึ้นมาเป็น 25-30% ของราคารถยนต์ ทั้งนี้เพื่อ “ลดยอดจัด” (ยอดที่คุณต้องกู้) ให้น้อยลง รวมถึงการผ่อนชำระค่างวดในแต่ละเดือนน้อยลงตามไปด้วย

   

 • มีผู้ค้ำประกันเครดิตดี

  ในขณะที่เครดิตทางการเงินของคุณไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่นัก คุณจึงจำเป็นจะต้องมีผู้ค้ำประกันมารับรองว่า หากมีการค้างชำระค่างวด จะมี “ผู้รับผิดชอบภาระหนี้” ให้ โดยผู้ค้ำประกันจะต้องเป็นผู้ที่มีเครดิตดี อาทิ เป็นเจ้าของบ้าน เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน อาคาร หรือบ้านพักอาศัย เป็นต้น

   

 • หน้าที่การงานมั่นคง

  หากมีหน้าที่การงานที่มั่นคง มีรายได้สูง “เกินครึ่ง” ของค่างวดรถที่ต้องชำระในแต่ละเดือน โอกาสที่การยื่นกู้จะได้รับอนุมัติจะยิ่งสูงขึ้นตามไปด้วย เพราะรายได้ของคุณแสดงให้เห็นว่ามีกำลังมากพอที่จะชำระค่างวด โดยจะต้องมีหลักฐานการทำงานที่สามารถตรวจสอบได้

   

  รวมถึงเตรียมเอกสารที่จำเป็นให้พร้อม อาทิ หนังสือรับรองเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือน และรายการเดินบัญชีจากสถาบันการเงิน ย้อนหลัง 6 เดือน หากประกอบธุรกิจของตนเอง ให้เตรียมใบทะเบียนการค้า สัญญาเช่า ใบเสร็จค่าเช่าที่ บิลค่าน้ำค่าไฟ หรือหลักฐานใด ๆ ที่แสดงที่ตั้งกิจการของคุณ

   

เราเชื่อว่าบทความนี้คงจะตอบคำถามให้คุณได้แล้วว่า “ติดบูโร สามารถซื้อรถยนต์มือสองได้หรือไม่” แม้ว่าคุณจะได้รับการอนุมัติให้ขอสินเชื่อซื้อรถ แต่คุณ “จำเป็น” จะต้องอ่านเงื่อนไขต่าง ๆ ให้ดี รวมถึงยอมรับเงื่อนไขเพิ่มเติม ที่ “อาจจะ” ทำให้การขอสินเชื่อยุ่งยากขึ้นให้ได้ แต่ถ้าหากคุณยังไม่แน่ใจว่าดาวน์ขั้นต่ำไปแล้ว จะต้องผ่อนชำระค่างวดในแต่ละเดือนเท่าไหร่ ? สามารถ “ประเมินสินเชื่อรถยนต์ออนไลน์” ได้ที่ MrKumka.com รับประกันความพึงพอใจขั้นสุด !

 

เปรียบเทียบราคา หรือ ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม เจ้าหน้าที่เราพร้อมให้บริการ

บทความที่น่าสนใจ

เพราะเรารู้ว่าคุณรู้สึกสับสนและมึนหัวเพียงใด ในตอนที่ต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่ใช่