อยากรู้ไหม มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า จ่ายภาษี พรบ. ต่อปีเท่าไรกันนะ ?

แชร์ต่อ
เช็คภาษีมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า ที่ MrKumka.com

เรื่องไม่ลับ แต่หลายคนอาจไม่รู้ ! กรมการขนส่งทางบกประกาศ “ลดภาษีประจำปี มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า ลงอีก 80%” เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนเปลี่ยนมาใช้ “รถพลังงานไฟฟ้า” มากขึ้น ซึ่งจะมีรายละเอียดที่น่าสนใจแค่ไหน ต้องจ่ายภาษี พรบ. ต่อปีเท่าไหร่ ? เรารวบรวมข้อมูลมาให้เรียบร้อยแล้ว ไปดูพร้อม ๆ กันได้เลย !

เช็คภาษี มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า ก่อน-หลังประกาศลด !

“การลดภาษีรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า” ตามพระราชกฤษฎีกาลดภาษีประจำปี สำหรับรถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า พ.ศ.2565 มีเงื่อนไขเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ควรทำความเข้าใจให้ดีก่อน คือ “ต้องเป็นรถใหม่สำเร็จรูปจากโรงงาน” ที่นำมาจดทะเบียนตามกฎหมายในระหว่างวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2568 โดยกำหนดให้ลดภาษีลงร้อยละ 80 ของอัตราภาษีประจำปี

เช่น ปกติแล้วรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า(ส่วนบุคคล) จัดเก็บภาษีประจำปีเป็น “รายคัน” คันละ 50 บาท คงเหลือ 10 บาท เพื่อเพิ่ม “ความสนใจ” ที่มีต่อรถไฟฟ้ามากยิ่งขึ้น ถ้ายังมองภาพไม่ชัดว่าลดภาษีไปมาขนาดไหน เราลิสต์ “อัตราภาษีหลังลด 80%” ของทั้งรถยนต์ไฟฟ้าและรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ามาให้เรียบร้อยแล้ว ไปดูกันเลยดีกว่า !

น้ำหนักรถ (กิโลกรัม) อัตราภาษี (บาท) อัตราภาษีหลังลด 80%
500 150 30
501-750 300 60
501-750 300 60
751-1,000 450 90
1,001-1,250 800 160
1,251-1,500 1,000 200
1,501-1,750 1,300 260
1,751-2,000 1,600 320
2,001-2,500 1,900 380
2,501-3,000 2,200 440
3,001-3,500 2,400 480
3,501-4,000 2,600 520
4,001-4,500 2,800 560
4,501-5,000 3,000 600
5,001-6,000 3,200 640
6,001-7,000 3,400 680
7,001 ขึ้นไป 3,600 720

มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ามี พรบ. ไหม ?

เมื่อพูดถึง “ภาษีรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า” แล้ว เรามาต่อด้วย พรบ. กันบ้างดีกว่า เพราะตามที่กฎหมายกำหนดไว้ว่า “รถทุกชนิด ทุกประเภท ที่ใช้ขับขี่บนท้องถนนจะต้องมี พรบ.” พรบ. มีความสำคัญอย่างมาก เพราะนอกจากจะใช้ต่อภาษีได้แล้ว ยังให้ความคุ้มครองต่อผู้ประสบภัยจากรถทุกคน เฉกเช่น พรบ.รถมอเตอร์ไซค์ เลยล่ะ

ค่าใช้จ่ายสำหรับ พรบ. มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า

เชื่อว่าหลายคนคงเกิดความสงสัยว่า พรบ.รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า แพงไหม ? มีค่าใช้จ่ายต่างจาก พรบ.มอเตอร์ไซค์ทั่วไป เท่าไหร่ ? ไม่ต้องไปหาข้อมูลจากที่อื่นให้เสียเวลา เพราะเรารวบรวมมาให้แล้ว ! โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1. พรบ.รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าส่วนบุคคล: ราคา 323.14 บาท (เบี้ยรวมภาษีอากรแล้ว)
 2. พรบ.รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าแบบรับจ้าง หรือให้เช่า: ราคา 376.64 บาท (เบี้ยรวมภาษีอากรแล้ว)

ความคุ้มครองตามประกันภัย พรบ. มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า

“ความคุ้มครอง” ที่ผู้เอาประกันจะได้รับ มีทั้งหมด 2 ส่วน ดังนี้

 1. ค่าเสียหายเบื้องต้น

  จ่ายทันทีโดยไม่ต้องพิสูจน์ถูก-ผิด โดยจะจ่ายให้กับผู้ประสบภัยภายใน 7 วัน (นับจากวันที่บริษัทประกันภัยได้รับเอกสารครบถ้วน)

  • ค่ารักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริง รายละไม่เกิน 30,000 บาท
  • ค่าปลงศพ หรือค่าชดเชยกรณีสูญเสียอวัยวะ รายละ 35,000 บาท
  • กรณีได้รับบาดเจ็บและต่อมาเสียชีวิตและสูญเสียอวัยวะ จะได้รับความคุ้มครองสูงสุด รายละ 65,000 บาท
 2. ค่าเสียหายส่วนที่เกินกว่าค่าเสียหายเบื้องต้น

  จ่ายหลังจากพิสูจน์แล้วว่าไม่ได้เป็นผู้ขับขี่ฝ่ายประมาท โดยสามารถเบิกได้ดังนี้

  • กรณีบาดเจ็บ จะได้รับค่ารักษาพยาบาล (รวมค่าเสียหายเบื้องต้น) ไม่เกิน 80,000 บาท
  • สูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพถาวร จะได้รับความคุ้มครอง (รวมค่าเสียหายเบื้องต้น) ตั้งแต่ 200,000-500,000 บาท
  • กรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จะได้รับความคุ้มครอง (รวมค่าเสียหายเบื้องต้น) สูงสุด 500,000 บาท
  • ค่าชดเชยรายวัน วันละ 200 บาท (ไม่เกิน 20 วัน)

“จดทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า” ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง ?

อัตราค่าใช้จ่าในการต่อภาษี พรบ. มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า

คนที่ต้องการจดทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า สามารถเดินทางไปทำเรื่องที่ “สำนักงานขนส่งทางบกประจำจังหวัด” ได้เลย แต่ถ้าอยู่ในเขต กทม. ให้ไปที่ “สำนักมาตรฐานงานทะเบียน และภาษีรถจักรยานยนต์” อาคาร 2 ของกรมการขนส่งทางบก ซึ่งขั้นตอนทุกอย่างล้วนเหมือนกับรถจักรยานยนต์ทั่วไป คือ ต้องตรวจสภาพก่อนนั่นเอง หากตรวจสภาพเรียบร้อยแล้ว สามารถติดต่อขอจดทะเบียนได้ทันที โดยเตรียมเอกสารดังนี้

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของรถ
 2. หนังสือแจ้งจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิต
 3. สัญญาซื้อขายรถหรือใบเสร็จรับเงิน หรือใบกำกับภาษีรถ
 4. หลักฐานประกันภัยภาคบังคับ หรือ พรบ.
 5. กรณีให้คนอื่นจดทะเบียนแทน ให้นำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ และหนังสือมอบอำนาจมาด้วย

*หมายเหตุ: หากเป็นรถใหม่ (มือหนึ่ง) ที่ซื้อกับตัวแทนจำหน่ายจะตรวจสภาพมาให้แล้ว แต่ถ้าหากยังไม่ตรวจสามารถเข้าไปตรวจที่ ตรอ. ได้เช่นกัน

ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า

นอกจากจะต้องเตรียมเอกสารไปให้พร้อมแล้ว ยังต้องเตรียม “ค่าธรรมเนียม” ไปให้พร้อมด้วยเช่นกัน ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการ “จดทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า” มีดังนี้

 • ค่าธรรมเนียมรถใหม่ 315 บาท
 • ใบคู่มือจดทะเบียนรถ 100 บาท
 • ป้ายทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ 100 บาท
 • ค่าภาษีประจำปี (ขึ้นอยู่กับประเภทของรถมอเตอร์ไซค์)

จากข้อมูลเกี่ยวกับ “รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า” ที่เรานำมาบอกต่อเมื่อข้างต้น เรียกได้ว่าครอบคลุมตั้งแต่สากกะเบือยันเรือรบเลยใช่มั้ยล่ะ ? หากคุณเป็นอีกหนึ่งคนที่สนใจ และคิดอยากจะเปลี่ยนมาใช้รถไฟฟ้า จำเป็นจะต้องทำความเข้าใจข้อมูลต่าง ๆ ให้ดีก่อน เพราะอาจทำผิดกฎหมายแบบไม่รู้ตัวได้ โดยเฉพาะในเรื่องของการ “จดทะเบียน / พรบ / และการจ่ายภาษี” หากไม่อยากปวดหัวภายหลัง อย่าได้คิดมองข้ามเด็ดขาดเลยล่ะ !

เปรียบเทียบราคา หรือ ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม เจ้าหน้าที่เราพร้อมให้บริการ

บทความที่น่าสนใจ

เพราะเรารู้ว่าคุณรู้สึกสับสนและมึนหัวเพียงใด ในตอนที่ต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่ใช่